Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: tutkimus ja kehittäminen: kokeilu- ja kehitysprojektit:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

3D-tulostimien opetuskäytön kehittäminen


3D-tulostimet mahdollistavat tietokoneella suunniteltujen kolmiulotteisten kappaleiden, pienien esineiden tulostamisen. Oppijat voivat esimerkiksi yhdessä suunnitella jonkin käyttöesineen, kuten kännykkätelineen, ja sen jälkeen valmistaa siitä kappaleita 3D-tulostimella. 3D-tulostimet tuovat uusia pedagogisia mahdollisuuksia eri aineiden ja aihekokonaisuuksien opetukseen ja oppimiseen, tukien erityisesti ilmiöpohjaista oppimista. Yhteinen suunnitteluprosessi ja tulostetut kappaleet ovat uudenlaista yhteisöllistä tiedonrakentelua. Tulostetut esineet voivat myös toimia fyysisinä oppimisaihioina. 3D-tulostimilla voi olla myös keskeinen merkitys innovaatio- ja yrittäjyyskasvatuksessa.

3D-tulostimien opetuskäytön lähes rajattomia pedagogisia käyttömahdollisuuksia ei ole aikaisemmin Suomessa perusopetuksessa tai lukiossa kehitetty ja kuvattu. Tämän hankkeen tavoitteena onkin kehittää, mallintaa ja kuvata 3D-tulostimen opetuskäytön käytänteitä ja tuoda ne kansalliseen käyttöön kaikkien Suomen koulutuksen järjestäjien ja koulujen hyödynnettäväksi.

Tampereen yliopiston normaalikoulussa kehittämistyö aloitettiin syksyllä 2013 osana yläkoulun ja lukion tietotekniikan opetuksen kehittämistä. Syksyllä 2014 mukaan kehittämistyöhön saatiin muitakin Normaalikouluja. Lukuvuonna 2014–2015 kehittämistyö painottuu Normaalikoulujen välisen yhteistyön kehittämiseen ja hyvien käytänteiden jakamiseen. Yhteistyö aloitetaan elokuussa Tampereella järjestettävässä kaksipäiväisessä koulutustilaisuudessa. Koulun tasolla toimintaa yritetään laajentaa tietotekniikan oppituntien ulkopuolellekin. Hankkeesta vastaa Jukka Favorin.

 

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulu
PL 607
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 8.2.2015 11.04 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti