Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: tutkimus ja kehittäminen: kokeilu- ja kehitysprojektit:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Lukion toimintaympäristön kehittäminen - kohti sähköistä arviointia  

Hankkeen tavoitteena on lukion toimintaympäristön kokonaisvaltainen kehittäminen, jossa huomioidaan nopeasti kehittyvä teknologia ja ylioppilastutkinnon digitalisoituminen. Tämä edellyttää:

 • digitaalisten oppimateriaalien laajamittaista käyttöönottoa
 • täydentävän digitaalisen oppimateriaalin kehittämistä
 • opetusmenetelmien kehittämistä ja erilaisten menetelmien kokeilemista
 • pedagogisesti kestävien ja oppimista tukevien mallien kehittämistä uutta teknologiaa hyödyntävään opetukseen ja sähköiseen arviointiin
 • sähköisten koejärjestelmien testaamista sekä erilaisten koe- ja tehtävämuotojen kehittämistä
 • arvioinnin kehittämistä niin kriteerien kuin menetelmien osalta, esimerkiksi prosessinaikainen arviointi
 • erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen testaamista ja käyttöönottoa, painopisteenä monipuolista digitaalisen oppimateriaalin käyttöä tukevat ympäristöt
 • digitaalisten oppimisympäristöjen vertailemista muiden normaalikoulujen lukioiden kanssa
 • henkilökohtaisen päätelaitteen hankkimista jokaiselle lukiolaiselle ja opettajalle
 • luokkahuoneiden ja muiden opetustilojen varustuksen parantamista
 • koulun langattoman verkon kapasiteetin parantamista vastaamaan opetuksen, oppimisen ja sähköisen yo-tutkinnon tarpeita
 • suunnitelman laatimista koulun sähkö- ja tietoverkon parantamiseksi vastaamaan sähköisen yo-tutkinnon tarpeita
 • koulun tietojärjestelmien kehittämistä

Hanke on Opetushallituksen rahoittama ja sen etenemistä voi seurata blogissa osoitteessa http://digitalisoituva-tynlukio.blogspot.fi. Hankkeen toteuttaminen alkoi syksyllä 2013 ja hanke kestää kalenterivuoden 2014 loppuun. Lukuvuoden 2013–2014 aikana parannettiin koulun langattoman verkon kapasiteettia, kehitettiin ja kokeiltiin erilaisia sähköisen arvioinnin muotoja ja sähköisten oppimisympäristöjen käyttöä sekä rakennettiin sähköistä videovalvottua tenttitilaa Tampereen yliopiston normaalikoulun koulukirjastoon.

Syyslukukaudella 2014–2015 jatketaan jo aloitettua kokeilu- ja kehitystyötä kohti digitalisoituvaa lukiota, jatketaan sähköisen arvioinnin ja eri oppimisympäristöjen kokeilua ja vertailua sekä viimeistellään sähköinen tenttitila. Hankkeen turvin levitetään hyväksi havaittuja pedagogisia toimintamalleja sähköisten oppimisympäristöjen ja sähköisen arvioinnin osalta Tampereen normaalikoulun lukion lisäksi myös perusasteen oppijoille ja opettajille sekä tarjotaan koulutusta myös lähiseudun opettajille. Hankkeesta vastaa lukion rehtori Arja Aalto-Laaksonen. Hanketta koordinoi  saksan ja englannin opettaja Heidi Östring.

Tampereen yliopiston normaalikoulun hanke etenee rinnakkain valtakunnallisen eNorssi-verkoston lukioiden Tulevaisuuden lukion avoin toimintakulttuuri - kohti uutta arviointia ja opetussuunnitelmauudistusta (LUTO) -hankkeen kanssa. Tätä hanketta koordinoi Turun normaalikoulu. LUTO-hankkeen puitteissa järjestetään mm. Norssien lukion opettajien aineryhmäkohtaisia tapaamisia, joissa jaetaan osaamista ja tietoa sähköiseen arvioinnin, sähköisten oppimisympäristöjen sekä erilaisten päätelaitteiden pedagogisen käytön ratkaisuista. LUTO-hanke jatkuu vuoden 2015 loppuun.

Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion osalta LUTO-hankkeesta vastaa lukion rehtori Arja Aalto-Laaksonen. Tampereen yliopiston normaalikoulun koulukohtaisena yhteyshenkilönä hanketta koordinoi saksan ja englannin opettaja Heidi Östring.

 

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulu
PL 607
33014 Tampereen yliopisto
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 8.2.2015 11.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti