Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: yläkoulu:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Poissaolot

Poissaolot ja myöhästymiset peruskoulussa

Huoltajan velvollisuus on ilmoittaa oppilaan poissaolosta kouluun välittömästi hallinto-ohjelma-Wilman kautta, Wilmaan saa  jokainen huoltaja omat tunnuksensa, joilla voi kirjautua ohjelmaan. Huoltajat ilmoittavat aina luokanohjaajalle syyn oppilaan poissaoloon ja samalla kuittaavat oppilaan  poissaolot Wilmassa. 

Oppilas ei saa lähteä koulusta kesken koulupäivän ilman lupaa. Mikäli oppilas sairastuu kesken koulupäivän, hänen on pyydettävä lupa poistumiseen luokanohjaajalta, päättyvän tai alkavan tunnin opettajalta, terveydenhoitajalta tai peruskoulun rehtorilta. Ilman lupaa ei saa poistua kesken koulupäivän Yksityisasioiden hoitamista varten hyväksyttävästä syystä luvan 1-3 tunnin poissaoloon myöntää kyseisen oppitunnin opettaja.l

Jokaisesta vähintään päivän mittaisesta poissaolosta tulee etukäteen täyttää Hakemus yksityistä poissaoloa varten -kaavake, jonka saa luokanohjaajalta tai koulun kansliasta. Pidemmissä poissaoloissa luvan myöntää peruskoulun rehtori. Lupaa anotaan viimeistään viikkoa ennen poissaolon alkamista. Kaavakkeen täyttäminen on tärkeää, jotta oppilas tietää, mitkä tehtävät hänen tulisi poissaolonsa aikana suorittaa eikä näin ollen jää jälkeen opetuksesta. Vanhemmat huolehtivat, että tehtävät tulevat suoritetuiksi.

Peruskoulussa on joka jakson jälkeen uusintakuulustelupäivät (rästikoepäivä), jolloin tekemättä jääneet kokeet ja muut tehtävät pääsääntöisesti suoritetaan.Uusintakuulustelupäivien ajankoha on Norssin syystiedotteessa, joka jaetaan lukuvuoden alkaessa jokaiselle oppilaalle. Koepäivät löytyvät myös kotisivuilta kohdasta luku ja loma-ajat.

Opettaja puuttuu myöhästymisiin välittömästi ja huolehtii siitä, että oppilas suorittaa myöhästymisensä. Toistuvat myöhästelyt luokanvalvoja ilmoittaa oppilaan huoltajille ja tarvittaessa koulukuraattorille asian selvittelyä varten.

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulu
Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 9.12.2011 7.51 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti