Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: yläkoulu:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Yläkouluun hakeminen

Seitsemänsille luokille otetaan 96 oppilasta. Normaalikoulun Nekalan koulutalon oppilaat jatkavat koulupolkuaan normaalikoulussa, myös musiikkiluokkalaiset. Normaalikoulussa on musiikkipainotuksen lisäksi myös sirkustaiteen painotusluokka. Molempien painotusryhmien oppilasmäärä on 16 - 24. Kielivalinnat voivat olla A1: englanti, saksa, tai ranska. A2: englanti. Lisää informaatiota saa koulun tiedotustilaisuudessa, joka pidetään auditoriossa 11.1.2017 klo 18.30.

Painotusluokille hyväksytyille lähetetään tieto postitse maaliskuun loppuun mennessä.

Jos oppilaspaikkoja jää tavallisille luokille, ne täytetään lähikouluperiaatteella. Ilmoittautumislomake palautetaan rehtorille.

Oppilaspaikat selviävät kesäkuun 16. päivään mennessä. Tieto hyväksytyille lähetetään postitse.

Ilmoittautumislomake peruskoulun tavalliselle 7. vuosiluokalle

Peruskoulun 8. ja 9. luokille sekä tavallisille luokille että painotusluokille voi tiedustella vapaita oppilaspaikkoja perusopetuksen rehtorilta Irma Kakolta (irma.kakko@staff.uta.fi)  tai puh 050 4201 479).


Haku sekä musiikkiluokalle että sirkustaideluokalle tapahtuu sähköisesti 20.1. 2017 mennessä,  kts Tampereen kaupungin sivut perusopetuksen painotuksista. Soveltuvuuskoe järjestetään 1.2.klo 12

Haku musiikkiluokalle 2017

Soveltuvuuskoe järjestetään Tampereen yliopiston normaalikoulun auditoriossa.
Lisätietoja antaa musiikinopettaja Olli-Taavetti Kankkunen olli-taavetti.kankkunen@staff.uta.fi  040 1901 751.

Haku sirkustaiteen luokalle 2017

Soveltuvuuskoe pidetään Sorin Sirkuksen tiloissa. Oppilaat kokoontuvat ensin normaalikoulun auditorioon ja sen jälkeen kävellään yhdessä normaalikoulun opettajan johdolla Sorin Sirkukseen. Soveltuvuuskokeessa mitataan oppilaan liikunnallisuutta ja ilmaisutaitoa. Ilmaisutaidon osuudessa otetaan huomioon myös oppilaan suullinen kielitaito jollain oppilaan valitsemalla A1-kielellä. Hakija pyytää luokanopettajaansa täyttämään oheisen soveltuvuusarvioinnin. Lisäksi oppilas voi halutessaan tuoda mukanaan harrastustodistuksen.  Liikuntaan soveltuvat vaatteet on otettava mukaan soveltuvuuskokeeseen.

Soveltuvuusarviointi sirkustaiteen painotusluokalle, luokanopettajan lomake

Lisätietoja antaa liikunnanopettaja Martti Iso-Möttönen martti.iso-mottonen@staff.uta.fi puh 040 1901 742


Tampereen kaupungin sivut perusopetuksen painotuksista: http://www.tampere.fi/paivahoito-ja-koulutus/perusopetus/opiskelu/painotettu-opetus.html

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulu
Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 26.1.2017 11.39 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti