Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: yläkoulu:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Opiskelu peruskoulussa

Oppilaiden koulumenestyksen perustan muodostavat toimiva oppilashuolto ja tuloksekas yhteistyö kodin ja koulun välillä. Tasapainoisella, hyvän itsetunnon omaavalla, sosiaalisesti taitavalla nuorella on parhaat eväät selviytyä hyvin jatko-opinnoista, ja sitä kautta myös löytää itselleen mielekäs työpaikka.

Oppilaiden koulunkäynnin tukena toimii oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat perusopetuksen rehtori, erityisopettajat, psykologi, kuraattori, opinto-ohjaaja ja  terveydenhoitaja. Oppilashuoltoryhmä  kokoontuu kerran viikossa. Lisäksi luokanohjaajat  käyvät noin tunnin mittaiset kehityskeskustelut kaikilla seitsemänsillä  luokilla vähintään kerran vuodessa. Muilla peruskoululuokilla käydään  vanhempainvartit oppilaiden ja huoltajien kanssa. Kehityskeskusteluissa ja vanhempainvarteissa luokanohjaaja, oppilas ja hänen huoltajansa keskustelevat oppilaan koulunkäyntiä koskevista asioista. 

Oppilaiden opintojen tukena toimii koulupäivien jälkeen kolmena päivänä viikossa kiihdytyskaista, jossa oppilaat  voivat  tehdä tehtäviä tai harjoitella kokeisiin aineenopettajan johdolla. Kiihdytyskaista on tarkoitettu jokaiselle oppilaalle. Oppilas voi osallistua kiihdytyskaistan opetukseen esimerkiksii silloin, kun hän tuntee jääneensä jälkeen opinnoissaan  tai haluaa muuten vahvistaa oppimistaan. Opettaja voi myös määrätä tehtävänsä laiminlyöneen oppilaan tekemään tehtäviä kiihdytyskaistalle. Myös myöhästymiset ja poissaolot suoritetaan tekemällä koulutehtäviä kiihdytyskaistalla.

Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä on käytössä sähköinen Wilma-järjestelmän, jonka avulla huoltajat voivat seurata oppilaidensa koulumenestystä, poissaoloja ja myöhästymisiä. Jokainen oppilas ja huoltaja saavat 7. -luokan alussa omat,  henkilökohtaiset tunnuksensa. Huoltajat voivat Wilman kautta lähettää opettajille viestejä samoin kuin opettajat lähettävät tietoja oppilaasta vanhemmille. Myös oppilaan arvosanat löytyvät Wilmasta. Wilman käytöstöstä on tarkempaa tietoa kaikille oppilaille jaetussa syystiedotteessa mm. poissaolokäytänteistä. Vanhempainilloissa saa opastusta Wilman käytössä. 

Normaalikoulussa noudatetaan opetuksessa  jaksojärjestelmää, jossa lukuvuosi on jaettu viiteen yhtä pitkään jaksoon, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että oppilaiden työjärjestys muuttuu viisi kertaa lukuvuodessa. Oppitunnin pituus on 75 minuuttia. Oppiaineita voidaan opettaa jaksoissa hajautetusti tai keskitetysti. Esimerkiksi kotitalous on seisemännellä luokalla hajautettu tasaisesti koko vuodelle siten, että oppilaalla on keskimäärin joka viikko kotitaloutta kaksi 75 minuutin oppituntia. Sen sijaan luonnontieteet (fysiikka, kemia, biologia, maantieto), joita on esimerkiksi 7-luokalla vain yksi kurssi kutakin, opetetaan keskitetysti yhden jakson aikana kolme opetustuokiota viikossa.

Todistuksia oppilaat saavat peruskoulussa jouluna, 4. jakson jälkeen ja lukuvuoden päättyessä. Arvioinnnilla pyritään kannustamaan ja ohjaamaan opiskelua. Oppilaille opetetaan myös itsearviointitaitoja. 

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulu
Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 11.9.2013 11.42 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti