Sisältöön
tampereen yliopisto: tampereen yliopiston normaalikoulu: yläkoulu:
Tampereen normaalikouluTampereen yliopistoTampereen normaalikoulu

Peruskoulun oppilaskunta

Norssin peruskoulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki peruskoulun oppilaat. Jokaiselta luokalta valitaan oppilaskunnan hallitukseen yksi edustaja. Edustajien tehtävänä on kertoa oman luokkansa kanta asioihin, joita hallituksen kokouksissa käsitellään.

Oppilaskunnan tehtäviä ovat muun muassa 

  • ottaa kantaa ajankohtaisiin koulua koskeviin asioihin
  • parantaa koulun viihtyvyyttä
  • laatia koulun pelisäännöt yhdessä lukion oppilaskunnan kanssa.

Oppilaskunnan ensimmäisessä hallituksen kokouksessa valitaan hallitukselle oma puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä sihteeri. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu silloin, kun käsiteltäviä asioita ilmenee. Hallituksen kutsuu koolle joko oppilaskunnan ohjaava opettaja tai hallituksen puheenjohtaja.

Vuosina 2013-14 oppilaskunta pyrkii erityisesti vaikuttamaan mm. ruokalan toimintaan ja koulun tilaratkaisuihin. Hallitus organisoi yhdessä lukion oppilaskunnan hallituksen kanssa Taksvärkkipäivän. Lisäksi yläkoulun oppilaskunta toimii yhteistyössä Tampereen kaupungin nuorisofoorumin kanssa ja tätä kautta kehittää Norssin oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja -valmiuksia myös koulun ulkopuolella.

Yläkoulun oppilaskunnan hallitus ja alakoulun oppilasneuvosto järjestävät yhdessä Vapputapahtuman ja osallistuvat Koulurauhaa 2014-15 kampanjan suunnitteluun. Tampereen yliopiston normaalikoulu on yksi Tampereelta aloitettavan Koulurauhaa 2014-15 kampanjan pilottikouluista.

Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana toimii lukuvuonna 2013-14 Reetta Janhunen ja ohjaavana opettajana Antti Hiitti.

 

 
Tampereen yliopisto, Tampereen yliopiston normaalikoulu
Kuokkamaantie 16, 33800 Tampere
Ylläpito: tampereen.normaalikoulu@uta.fi
Muutettu: 11.11.2013 15.07 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti