To page body
university of tampere: info - new social research:
University of Tampere

New Social Research -tutkimusohjelma

New Social Research -ohjelma (NSR) uudistaa ja muuttaa maailmaa monitieteisellä yhteiskuntatutkimuksella. Ohjelma vahvistaa Tampereen yliopiston asemaa yhteiskuntaan liittyvän tutkimuksen kansallisena keskuksena.

NSR on Tampereen yliopiston sisäinen, itsenäinen tutkimusohjelma, joka yhdistää eri yksiköissä (tiedekunnissa) tehtävää yhteiskuntatutkimusta. Toisaalta ohjelma yhdistää 1.1.2019 käynnistyvän uuden tamperelaisen yliopiston vahvuuksia yhteiskunnan, terveyden ja tekniikan tutkimuksessa. Ohjelmalla yliopisto vastaa monimutkaistuvan maailman polttaviin yhteiskunnallisiin ongelmiin uusin keinoin.

Ohjelma keskittyy tärkeisiin ajankohtaisiin teemoihin:

  1. Hallinta monimutkaistuvassa maailmassa (governing complexity)

  2. Toimijuuden murrokset ja toimijuuden vahvistaminen (transformation of agency)

  3. Muuttuva työ (changing work)

  4. Hyvinvoinnin tulevaisuus (future of wellbeing)

  5. Viestinnän, informaation ja vuorovaikutuksen uudet muodot (new forms of communication, information and interaction)

Ilmiöiden tutkimiseksi ja niihin vaikuttamiseksi otetaan käyttöön ja luodaan uusia lähestymistapoja. Tutkimusta tehdään yli tiede- ja yksikkörajojen. Vuorovaikutteisia ja osallistavia tutkimuksen käytäntöjä kehitetään päättäjien ja tutkimuksen kohteiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Yhteiskuntatutkimusta tehdään jo nykyään useimmissa Tampereen yliopiston yksiköissä. Tampere3-prosessi tiivistää ja luo yhteiskuntatutkimukselle uusia yhteyksiä terveyden ja tekniikan tutkimukseen.

NSR-ohjelma aloitti toimintansa alkuvuonna 2017. Ohjelmaan on rekrytoitu osa-aikaiset johtaja (professori Rebecca Boden) ja varajohtaja (professori Jouni Häkli) sekä kuusi tutkijaa (Jaakko Kuorikoski, Eeva Luhtakallio, Thomas Olsson, Olli Pyyhtinen ja Ali Qadir). Bodenin ja Häklin yhteystiedot ovat Contacts-sivulla http://www.uta.fi/nsr/contacts.html.

Ohjelmaan rekrytoidaan vuonna 2017 kansainvälisellä haulla vielä viisi uutta tutkijaa.

Vuosina 2016−2020 NSR-ohjelmaa rahoittaa Suomen Akatemia 4,65 miljoonalla eurolla. Ohjelma jatkuu sen jälkeen yliopiston kokonaan rahoittamana.


Ohjelman varsinaiset sivut ovat englanninkieliset. Navigointi vasemmalla olevasta palkista.

 
University of Tampere
Kalevantie 4, FI-33014 University of Tampere, Finland
tel. +358 (0)3 355 111
Maintained by:
Last update: 27.9.2017 9.08 Muokkaa

University of Tampere
+358 3 355 111
registry@uta.fi


FINEEC Audited HR Excellence in Research

THE UNIVERSITY
Research
Admissions
Studies
News
Cooperation and Services
About Us

CURRENT ISSUES
Research & Study
Tampere3
Vacancies

SERVICES
Administration
Career Services
Finnish Social Science Data Archive
Centre for International Education
IT services
Language Centre
Language Services
Library
Registrar's Office
Registry
Sports Activities
» more

STUDIES
Teaching schedules
Curricula guides
Student's Desktop

ONLINE SERVICES
Andor search
Renew your loans
UTA intranet
Office 365 webmail
Uta webmail
Moodle
NettiOpsu
NettiKatti
TamPub
Electronic exam service
Examination results