Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: opiskelumahdollisuudet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Tampereen yliopiston erillishaku

Huom! Tämän sivun tiedot koskevat kevään 2016 hakukierrosta. Kevään 2017 tiedot julkaistaan näillä sivuilla marraskuussa.

Erillishaussa opiskelijat valitaan suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella. Erillishaussa voivat hakea

  • muista korkeakouluista siirtyvät opiskelijat,
  • Tampereen yliopistossa tieteenalayksikköä tai yksikön sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavat opiskelijat
  • avoimessa yliopistossa opintoja suorittaneet

Hakukohteet löydät listattuina sivulla Erillishaun hakukohteet. Erillishaku alkaa 1.2.2016 ja päättyy 26.2.2016 klo 15.00. Huomaathan, että joihinkin hakukohteisiin valitaan erillishaussa opiskelijoita pelkästään joko siirto-opiskelijoina tai avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Tarkista tarkemmat valintaperusteet kunkin hakukohteen kohdalta.

Huom! Tampereen yliopiston suomenkielisiin maisterikoulutuksiin ja –ohjelmiin ei keväällä 2016 haeta erillishaussa, vaan korkeakoulujen yhteishaun II-hakuaikana, 16.3.-6.4.2016. Maisterikoulutukset ja -ohjelmat on tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon jo suorittaneille.

Siirto-opiskelijana hakeminen

Tampereen yliopiston useimpiin tutkinto-ohjelmiin valitaan siirto-opiskelijoina kandidaattivaiheessa yliopistosta toiseen siirtyviä tai Tampereen yliopiston sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavia opiskelijoita. Alemman korkekaoulututkinnon jo suorittaneet eivät hae siirto-opiskelijana erillishaussa, vaan maisterikoulutukseen tai -ohjelmaan yhteishaussa.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakouluopiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä yksiköstä tai tiedekunnasta toiseen siten, että hänen tutkintonsa vaihtuu (yliopistolaki 36 §). Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa.

Siirto-opiskelijan oikeus suorittaa tutkinto määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun (Yliopistolaki 41 §). Siirto-opiskelijan tutkinnon suoritusaika ei siis ala alusta uuden opinto-oikeuden myötä. Tämä ei kuitenkaan koske ennen lukuvuotta 2005–2006 opintonsa aloittaneita, joiden tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun käytettyä läsnä- ja poissaoloaikaa.

Siirto-opiskelijoiden valinnan edellytyksenä ovat pääsääntöisesti haettavaan tutkinto-ohjelman alaan kuuluvat aiemmin suoritetut opinnot. Tarkemmat valintaperusteet löytyvät kunkin hakukohteen kohdalta. Mikäli haet tutkinto-ohjelmaan siirto-opiskelijana, tulee Opintopolku -portaalissa valita se hakukohde, jonka edessä on tunniste "siirtohaku".

Hakeminen avointen yliopisto-opintojen perusteella

Erillishaussa on mahdollista hakeutua tutkinto-opiskelijaksi useimpiin tutkinto-ohjelmiin myös avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Opinto-oikeus myönnetään tällöin kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Valinta edellyttää, että aiemmin suoritetut avoimet yliopisto-opinnot ovat alaltaan ja sisällöltään soveltuvia. Myös opintojen määrä ratkaisee. Valintakriteerinä oleva opintopistemäärä vaihtelee hakukohteittain ja joissakin tapauksissa valinnan edellytyksenä on tiettyjen etukäteen määriteltyjen kurssien suorittaminen.

Tarkemmista valintakriteereistä kerrotaan kunkin tieteenalayksikön erillishaun hakukohteiden valintaperusteissa. Mikäli haet tutkinto-ohjelmaan avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella, valitse Opintopolku -portaalissa se hakukohde, jonka edessä on tunniste "avoimen väylä".

Hakumenettely ja hakuaika

Tampereen yliopiston kevään 2016 erillishaku toteutetaan sähköisesti opintopolku.fi-portaalissa. Erillishaku alkaa 1.2.2016 ja päättyy 26.2.2016 klo 15.00, jolloin hakemuksen on oltava perillä. Tulokset julkaistaan viimeistään 29.4.2016.

Huomaa, ettei erillishaku kuulu korkeakoulujen yhteishakuun. Erillishaussa haetaan omilla sähköisillä hakulomakkeilla, joista toinen on tarkoitettu siirto-opiskelijoille ja toinen avoimen yliopisto-opintojen perusteella hakeville. Erillishaun hakukohteet on jaettu siirtohaun ja avoimen yliopiston väylän hakukohteisiin, jotka löytyvät Opintopolku.fi -portaalista ”siirtohaku” ja ”avoimen väylä” -tunnisteilla kunkin koulutuksen yhteydestä. Tampereen yliopiston erillishaussa voi hakea vain yhteen hakukohteeseen. Erillishaussa hakeminen ei kuitenkaan rajoita hakijan mahdollisuutta hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen hakukohteeseen.

Opintopolku.fi:ssä toteutettavissa hauissa hakeminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella. Jos tarvitset apua sähköisen lomakkeen täyttämiseen, olethan hyvissä ajoin yhteydessä yliopiston hakijapalveluihin.

Liitteet

Sähköisen hakulomakkeen täyttämisen yhteydessä saat tiedon siitä, mitä hakemusliitteitä sinun tulee lähettää Tampereen yliopiston hakijapalveluihin. Kaikkien liitteiden tulee olla perillä Tampereen yliopistossa viimeistään viikon kuluessa hakuajan päättymisestä, eli keväällä 2016 erillishaun liitteiden palautuksen takaraja on 4.3.2016.

Vaadittavia liitteitä ovat yleisimmin viralliset opintorekisteriotteet sekä vapaamuotoinen perustelukirje. Liitteet vaihtelevat hakukohteittain, ja tarkan tiedon vaadittavista liitteistä saat sähköisen hakulomakkeen täyttämisen yhteydessä. Osan hakemuksen liitteistä tulee olla virallisesti oikeaksi todistettuja. Lue lisää virallisesti oikeaksi todistamisesta. Katso myös yleiset ohjeet perustelukirjeen laatimisesta.


Tilastoon

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 22.9.2016 12.45 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti