Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: opiskelumahdollisuudet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Tampereen yliopiston siirtohaku

Siirtohaussa opiskelijat valitaan suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella. Siirtohaussa voivat hakea

  • muista korkeakouluista siirtyvät kandidaattivaiheen opiskelijat,
  • Tampereen yliopistossa tiedekuntaa tai tiedekunnan sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavat kandidaattivaiheen opiskelijat

Hakukohteet löydät sivuilta tutkinto-ohjelmat. Huomaa, että kaikkiin tutkinto-ohjelmiin ei ole siirtohakua vaan pelkkä yhteishaun hakukohde. Siirtohaku alkaa 2.5.2017 ja päättyy 16.5.2017 klo 15.00. Huomaathan, että joihinkin hakukohteisiin valitaan siirtohaussa pelkästään Tampereen yliopiston sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavia. Tarkista tarkemmat valintaperusteet kunkin hakukohteen kohdalta.

Huom! Tampereen yliopiston suomenkielisiin maisterikoulutuksiin ja –ohjelmiin ei haeta siirtohaussa, vaan korkeakoulujen yhteishaun II-hakuaikana, 15.3.-5.4.2017. Maisterikoulutukset ja -ohjelmat on tarkoitettu alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai AMK-tutkinto) jo suorittaneille. Jos alempi korkeakoulututkinto valmistuu hakukeväänä, tulee hakea suoraan maisterikoulutukseen.

Siirto-opiskelijalla tarkoitetaan korkeakouluopiskelijaa, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai korkeakoulun sisällä yksiköstä tai tiedekunnasta toiseen siten, että hänen tutkintonsa vaihtuu (yliopistolaki 36 §). Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa.

Siirto-opiskelijan oikeus suorittaa tutkinto määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnä- ja poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun (Yliopistolaki 41 §). Siirto-opiskelijan tutkinnon suoritusaika ei siis ala alusta uuden opinto-oikeuden myötä. Tämä ei kuitenkaan koske ennen lukuvuotta 2005–2006 opintonsa aloittaneita, joiden tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun käytettyä läsnä- ja poissaoloaikaa.

Siirto-opiskelijoiden valinnan edellytyksenä ovat pääsääntöisesti haettavaan tutkinto-ohjelman alaan kuuluvat aiemmin suoritetut opinnot. Tarkemmat valintaperusteet löytyvät kunkin hakukohteen kohdalta. Mikäli haet tutkinto-ohjelmaan siirto-opiskelijana, tulee Opintopolku-portaalissa valita se hakukohde, jonka edessä on tunniste "siirtohaku".

Hakumenettely ja hakuaika

Tampereen yliopiston kevään 2017 siirtohaku toteutetaan sähköisesti opintopolku.fi-portaalissa. Siirtohaku alkaa 2.5.2017 ja päättyy 16.5.2017 klo 15.00, jolloin hakemuksen on oltava perillä. Tulokset julkaistaan viimeistään 30.6.2017.

Huomaa, ettei siirtohaku kuulu korkeakoulujen yhteishakuun. Siirtohaussa haetaan omalla sähköisellä hakulomakkeella  ja Opintopolku-portaalissa valita se hakukohde, jonka edessä on tunniste "siirtohaku". Tampereen yliopiston siirtohaussa voi hakea vain yhteen hakukohteeseen. Siirtohaussa hakeminen ei kuitenkaan rajoita hakijan mahdollisuutta hakea korkeakoulujen yhteishaussa enintään kuuteen hakukohteeseen.

Jos tarvitset apua sähköisen lomakkeen täyttämiseen, olethan hyvissä ajoin yhteydessä yliopiston hakijapalveluihin.

Liitteet

Sähköisen hakulomakkeen täyttämisen yhteydessä saat tiedon siitä, mitä hakemusliitteitä sinun tulee lähettää Tampereen yliopiston hakijapalveluihin. Kaikkien liitteiden tulee olla perillä Tampereen yliopistossa viimeistään viikon kuluessa hakuajan päättymisestä, eli keväällä 2017 siirtohaun liitteiden palautuksen takaraja on 23.5.2017.

Vaadittavia liitteitä ovat yleisimmin viralliset opintorekisteriotteet sekä vapaamuotoinen perustelukirje. Liitteet vaihtelevat hakukohteittain, ja tarkan tiedon vaadittavista liitteistä saat sähköisen hakulomakkeen täyttämisen yhteydessä. Katso myös yleiset ohjeet perustelukirjeen laatimisesta.


Tilastoon

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 25.11.2016 11.04 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti