Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Opiskelumahdollisuudet

Tutkintoon johtava koulutus

Yhteishaussa opiskelijoita valitaan Tampereen yliopistoon suorittamaan

Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin opiskelijoita valitaan valintakokeen, ylioppilastutkintotodistuksen tai näiden yhdistelmän perusteella. Lisäksi opiskelijoita voidaan hakukohteesta riippuen valita myös avoimien ja erillisten yliopisto-opintojen perusteella ilman valintakoetta. Maisterikoulutuksiin ja -ohjelmiin valitaan opiskelijoita aiemmin suoritetun alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) perusteella.

Yhteishaussa tutkinto-ohjelmiin voivat hakea kaikki yleisen korkeakoulukelpoisuuden täyttävät hakijat. Maisterikoulutuksiin ja -ohjelmiin ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon tai suorittavat sen annettuun määräpäivään mennessä.

Siirtohaussa opiskelijat valitaan suorittamaan alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa aikaisempien korkeakouluopintojen perusteella. Siirtohausa voivat hakea (1) muista korkeakouluista siirtyvät kandidaattivaiheen opiskelijat sekä (2) Tampereen yliopistossa tiedekuntaa tai tiedekunnan sisällä tutkinto-ohjelmaa vaihtavat kandidaattivaiheen opiskelijat. Siirtohaussa voi hakea useimpiin Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmiin. Ks. lisätietoja siirtohaun yleisistä hakuohjeista.

Kansainvälisessä maisterihaussa haetaan useimpiin Tampereen yliopiston englanninkielisiin maisteriohjelmiin. Katso lisää englanninkielisestä tutkintoon johtavasta koulutuksesta sivulta Master's degree programmes.

Kilpailumenestyksen perusteella valituksi voi tulla esimerkiksi Talousguru- tai MAOL-tiedekilpailuissa menestynyt hakija. Ks. lisätietoja hakemisesta kilpailumenestyksen perusteella.

Tohtoriopinnot

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea tohtoriopintoihin, joiden tavoitteena on lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto. Opintojen laajuudet ja vaadittavat opintosuoritukset on määritelty tiedekuntien tohtoriopinto-oppaissa. Lisätietoa tohtoriopiskelijaksi hakeutumisesta löytyy Tampereen yliopiston tutkijakoulun verkkosivuilta.

Muu kuin tutkintoon johtava koulutus

Avoimet yliopisto-opinnot.  Avoimina yliopisto-opintoina voi opiskella Tampereen yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. Opintojen laajuus voi vaihdella yksittäisestä opintojaksosta opintokokonaisuuteen. Opiskelija voi sisällyttää suoritetut opinnot tutkintoonsa, mikäli tulee myöhemmin valituksi tutkinto-opiskelijaksi Tampereen yliopistoon. Katso lisätietoja avoimen yliopiston sivuilta.

Alumniopinnot (ent. täydennysopinnot). Tampereen yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut voi hakea alumniopiskelijaksi täydentämään suorittamaansa tutkintoa. Alumniopiskelijaksi hyväksytyn opinnot ovat maksuttomia Tampereen yliopistosta valmistumista seuraavan lukuvuoden ajan. Tämän jälkeen opinnot ovat maksullisia. Maksut noudattavat avoimen yliopiston maksuja. 

Aineenopettajan pedagogiset opinnot. Opintoihin voivat hakea Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkinto-opiskelijat. Katso lisätietoa pedagogisista opinnoista.

JOO-opinnot. Toisen kotimaisen korkeakoulun tutkinto-opiskelija voi hakea oikeutta suorittaa tutkintoonsa sisällytettäviä opintoja Tampereen yliopistossa. Ks. JOO-opinnot - sivuainetta opiskelemaan Tampereen yliopistoon.

Tampere3-opinnot. Tampere3-korkeakoulujen ristiinopiskelusopimuksen myötä Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkinto-opiskelijat voivat hakeutua tiettyihin Tampereen yliopiston opintoihin ristiinopiskelupalvelun kautta. Ks. lisää kohdasta Tampere3-opinnot.

Akateemiset moduulit.  Akateemiset moduulit koostuvat joustavasti tutkinto-ohjelmaan kuuluvista opintojaksoista ja opintojaksojen muodostamista erityyppisistä kokonaisuuksista.

Täydennyskoulutus.Tampereen yliopisto toteuttaa työelämässä jo oleville täydennyskoulutuskursseja ja -ohjelmia, joihin voi tutustua täydennyskoulutuksen sivuilla.

Kelpoisuus- ja täydennysopinnot on tarkoitettu ulkomaisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, joiden tulee tehdä täydentäviä opintoja saadakseen Suomessa kelpoisuuden tiettyä koulutusta edellyttävään tehtävään.

Erikoistumiskoulutukset. Yliopistolain mukaiset uudet erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä pitkäkestoisia koulutuksia. Erikoistumiskoulutuksia suunnittelevat ja toteuttavat yliopistot ja ammattikorkeakoulut yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. 

Tilastoon

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 6.3.2017 13.59 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti