Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: opiskelumahdollisuudet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Maisterikoulutukset ja -ohjelmat

Alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) suorittaneet voivat hakea suoraan Tampereen yliopiston suomenkielisiin ja englanninkielisiin maisterikoulutuksiin. Mahdolliset tarkemmat hakukriteerit ja rajaukset selviävät valintaperusteista.

Suomenkielisiin maisterikoulutuksiin ja erillisiin maisteriohjelmiin haetaan korkeakoulujen yhteishaun II hakuaikana, joka alkaa 15.3.2017 ja päättyy 5.4.2017 klo 15.00. Hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -portaalissa.

Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen, joihin kuuluvat sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen hakukohteet. Näistä enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia. Hakijan on asetettava valitsemansa hakukohteet hakulomakkeella mieluisuusjärjestykseen. Mieluisuusjärjestystä voi muuttaa hakuajan puitteissa, mutta hakuajan päätyttyä se on sitova.

Yhteishaun hakulomakkeella haetaan sekä Tampereen yliopiston kandidaatti- ja maisteriopintoihin että suoraan maisteriopintoihin, ja ne ovat eri hakukohteita. Varmista hakulomaketta täyttäessäsi, että olet valinnut oikeat hakukohteet. Koulutuksen kesto (maisterikoulutuksissa yleensä 2 vuotta) käy ilmi hakukohteen nimestä ja lisäksi maisterihaun hakukohteiden nimessä on maininta ”maisterihaku”. Huomaathan, että hakuajan päättymisen jälkeen hakutoiveita tai niiden järjestystä ei voi muuttaa.

Yhteishaussa 2017 haettavana olevat Tampereen yliopiston suomenkieliset maisterikoulutukset ja -ohjelmat on julkaistu Opintopolku.fi -sivustolla ja löydät ne myös sivulta Maisterikoulutukset ja -ohjelmat.

Englanninkielisiin maisteriohjelmiin haetaan Tampereen yliopiston kansainvälisessä maisterihaussa, jonka hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 13.1.2017 klo 15.00. Hakeminen tapahtuu studyinfo.fi -portaalin kautta. Englannin kielellä suoritettavista tutkinnoista kerrotaan tarkemmin sivulla Master's degree programmes.

Hakukelpoisuus

Pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin on kelpoinen hakemaan henkilö, joka on suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon, soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Mahdolliset tarkemmat hakukriteerit ja rajaukset selviävät valintaperusteista. Yliopisto voi edellyttää opiskelijalta täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Liitteet

Maisterikoulutuksiin ja -ohjelmiin hakevien tulee toimittaa hakemukseensa liitteitä, jotka selviävät sähköisen hakulomakkeen täytön yhteydessä. Yleisimmin vaadittavia liitteitä ovat tutkintotodistukset ja opintosuoritusotteet sekä vapaamuotoinen perustelukirje. Katso myös yleiset ohjeet perustelukirjeen laatimisesta. Liitteet toimitetaan postitse yliopiston hakijapalveluihin. Liitteiden tulee olla perillä 12.4.2017 klo 15 mennessä.

Tilastoon

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 9.11.2016 14.32 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti