Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: hakukohteet: maisterikoulutukset ja -ohjelmat:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Pori

Työelämässä on useita tekijöitä, jotka haastavat kehittämään työn ja hyvinvoinnin tutkimusta sekä siihen perustuvaa yhteiskuntatieteellistä koulutusta. Keskeisimpiä tekijöitä, jotka haastavat kehittämään koulutusta ovat - työorganisaatioiden jatkuvat muutokset, kansainvälistyminen ja monikulttuuristen työyhteisöjen yleistyminen, - työvoiman koulutus- ja ammattitaitovaatimusten kohoaminen ja työn tietoistuminen - ikärakenteen muutos, työelämän sukupolvenvaihdos ja työurien pidentäminen - työnteon muotojen moninaistuminen - työn ja muun elämän yhteensovittamisen haasteet - työtä koskevien asenteiden ja arvostusten muutokset. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat siihen, että työelämässä tarvitaan työn ja hyvinvoinnin kysymyksiin perehtyneitä asiantuntijoita. Työelämän laadusta, työntekijöiden osaamisesta ja hyvinvoinnista on tullut entistä keskeisempi työn tuottavuuden perusta. Näiden prosessien ohjaamiseen tarvitaan työn ja hyvinvoinnin asiantuntijoita. Tampereen yliopistossa toteutettava työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma vastaa sekä arvioitavissa olevaan asiantuntijatarpeen kasvuun että olemassa olevan koulutuksen hajanaisuuteen ja puutteisiin. Maisteriohjelma sijoittuu yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköön, ja sillä on sosiaalitieteellinen perusta. Maisteriohjelman toteutuksessa tehdään yhteistyötä sekä sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman että muiden Tampereen yliopiston yksiköiden kanssa. Maisteriohjelma on laajuudeltaan 120 opintopistettä.

Katso koulutuksen tiedot Opintopolku.fi -sivustolla.

Valintaperusteet lukuvuodelle 2017-2018Sisäänotto

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelmaan valitaan Poriin enintään 10 opiskelijaa.

Koulutuksen alkamispäivä

28.8.2017

Koulutuksen kesto

2 lukuvuotta

Hakuaika

Kevään yhteishaku II, 15.3.2017-5.4.2017

Suorituskielet

suomi

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Ks. sähköinen haku korkeakouluihin.

Yhteishaussa voi hakea yhteensä kuuteen hakukohteeseen, joista enintään kolme voi olla Tampereen yliopiston maisterikoulutuksia.

Suoraan maisterikoulutukseen hakevien on toimitettava hakemuksensa liitteeksi muun muassa todistuksia aiemmin suoritetuista opinnoista. Tarkista liitteitä koskevat ohjeet ennen liitteiden toimittamista.

Hakukelpoisuus

Suoraan maisterikoulutukseen ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon (kandidaatin tutkinto tai ammattikorkeakoulututkinto) tai suorittavat sen valintaperusteissa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Ks. Valintaperusteet.

Valintamenettely

Valinta tapahtuu harkinnanvaraisesti aiempien opintojen ja opintomenestyksen perusteella. Valinnassa painottuu myös hakijan henkilökohtainen motivaatiokirje, joka sisältää lisäksi hakijan esittämän alustavan opintosuunnitelman.

Ohjelmaan otetaan opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon jossain ohjelman oppiaineessa, esimerkiksi sosiologiassa, sosiaalipolitiikassa tai sosiaalipsykologiassa, tai muiden soveltuvien tieteenalojen kandidaatin tutkinnon. Jossain ohjelman oppiaineessa suoritetut perus- ja aineopintotasoiset opinnot katsotaan eduksi muiden soveltuvien alojen kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Opiskelijaksi voidaan valita myös soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, joka on lisäksi suorittanut perus- ja aineopintoja jossain ohjelman oppiaineessa.

Hakijoilta edellytetään, että kandidaatin tutkinnon on oltava valmiina ennen maisteriopintojen  aloittamista. Jos tutkinto on vielä hakuvaiheessa kesken, hakijalle ilmoitetaan ehdollisesta valinnasta, ja valinta vahvistetaan, mikäli hän toimittaa tutkintotodistuksen Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 7.7.2017 mennessä. Ammattikorkeakoulututkinnon on oltava valmis hakuajan päättymiseen mennessä.

Maisterin tutkintoon hyväksytään pääsääntöisesti hakijoita, jotka eivät ole suorittaneet ylempää korkeakoulututkintoa. Toista ylempää korkeakoulututkintoa suorittavia tai sellaisen jo suorittaneita hyväksytään vain painavista syistä.

Maisteriohjelmaan valituilta edellytetään sitoutumista intensiiviseen opiskeluun.

Aiemmista opinnoista riippuen hyväksytyltä voidaan edellyttää lisäksi täydentäviä opintoja.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 30.6.2017. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 25.11.2016 11.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti