Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: hakukohteet: yhteishaku tutkinto-ohjelmiin:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Lisätietoja

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma

Valintaperusteet
Yksikön kuvaus
Yksikön omat verkkosivut

Yleistä hakemisesta

Hae yhteishaussa!
Hakuajat
Tilastoja

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman oppiaineet ovat tekemisissä journalismin, julkisen esittämisen ja niiden tutkimisen kanssa. Tämä muodostaa lähtökohdan opetukselle ja oppiaineiden yhteistyölle. Tutkinto-ohjelma antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet työskennellä toimittajana, kuvajournalistina ja viestinnän asiantuntijana. Ohjelmassa voi paneutua journalistiikan lisäksi puheviestinnän, mediakulttuurin sekä teatterin ja draaman tutkimuksen opintoihin niin kandidaatti- kuin maisteritasolla. Opinnot antavat valmiuksia toimia asiantuntija- ja koulutustehtävissä ko. oppiaineiden aloilla. Puheviestinnän opinnot avaavat myös mahdollisuuksia hakeutua henkilöstönkehittämistehtäviin. Ohjelmassa on yksi hakukohde, jossa on omat valintaväylät kuvajournalismin opintoihin ja puheviestinnän opintoihin haluaville. Opiskelijat saavat opinto-oikeuden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin. Kandidaattiopinnoista valmistutaan yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi. Maisteriopinnoista voi valmistua joko yhteiskuntatieteiden tai filosofian maisteriksi. Perusopinnot ja tutkimusopinnot ovat kaikille yhteisiä. Perusopinnot ovat avoimia myös muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. Aineopinnot koostuvat 1) journalistisen työn sekä 2) viestinnän ja median opinnoista. Journalistisen työn opinnot jakautuvat journalistiikan ja kuvajournalismin linjoihin. Viestinnän ja median opinnot sisältävät tiedotusopin, mediakulttuurin, teatterin ja draaman tutkimuksen sekä puheviestinnän opintoja. Aineopinnot ovat avoimia myös muiden yksiköiden opiskelijoille, mikäli opetusryhmien koko ei aseta rajoituksia. Kandidaattiopintojen aikana opiskelija suuntautuu kohti journalistiikan, visuaalisen journalismin, puheviestinnän, teatterin ja draaman tutkimuksen tai mediakulttuurin maisteriopintoja. Maisteriopintoihin hakeudutaan aikaisempien opintojen perusteella. Maisteriopinnoilla voi myös olla erityisiä valintakriteerejä.

 

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 13.11.2013 11.58 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti