Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: hakukohteet: tutkinto-ohjelmat:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Lisätietoja

Kasvatustieteiden tiedekunta

Tiedekunnan kuvaus
Tiedekunnan omat verkkosivut


Yleistä hakemisesta

Hakeminen yhteishaussa
Tilastoja

Luokanopettaja, kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Luokanopettajan koulutukseen hyväksytyn opiskelijan kandidaatin tutkintoon sisältyy perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, jotka ovat edellytyksenä perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opettajan tehtäviin. Kasvatustieteiden opintoihin sisältyvät myös opettajan työssä vaadittavat pedagogiset opinnot. Muut kandidaatin tutkintoon sisältyvät opinnot ovat valinnaisia. Opettajakelpoisuus edellyttää maisterin tutkinnon suorittamista. Luokanopettajan koulutuksesta valmistuneilla on myös mahdollisuus opiskella valintansa mukaan aineenopettajan kelpoisuuden tuottavia opintoja. Kasvatusalan tutkinnon suorittanut on kelpoinen opetus-, koulutus- tai johtamistehtäviin. Opinnot antavat valmiudet kasvaa maailman ja kasvatuksen ymmärtäjäksi ja oppimisen tukijaksi, joka yhdessä muiden kanssa osaa kehittää ja muuttaa maailmaa. Kasvatustieteellisen alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Luokanopettajan hakukohteeseen hyväksytty opiskelija saa oikeuden kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin, jotka kelpoistavat toimimaan perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opettajan tehtävissä. Lisäksi opiskelijan on mahdollista hankkia kelpoisuus tiettyjen oppiaineiden opetukseen vuosiluokilla 1-9. Luokanopettajan hakukohteeseen hyväksytty opiskelija suorittaa ensin kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (KK) laaja-alaisessa kasvatustieteiden kandidaattiohjelmassa (3 vuotta/180 op). Sen jälkeen opiskelija siirtyy kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopintoihin ja suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon (KM; 2 vuotta/120 op) valitsemassaan opintosuunnassa.

Lisätietoja: opiskelu kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmassa

Katso koulutuksen tiedot Opintopolku.fi -sivustolla.

Pääset hakukohteiden valintaperusteisiin klikkaamalla alla olevia laatikoita.

yhteishaku.png siirtohaku.png
● Aloituspaikkoja 80
● VAKAVA-yhteisvalinta
● Valinta valintakokeen, soveltu-
vuuskokeen ja yo-todistuksen
tai valintakokeen ja soveltu-
vuuskokeen perusteella*

● Haku on tarkoitettu toisessa
suomalaisessa yliopistossa
luokanopettajan koulutuksessa
kandidaattivaiheessa opiskeleville

 

*vain valintakokeen ja soveltuvuuskokeen perusteella voidaan valita ainoastaan
hakijoita, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä muualla kuin Suomessa muulla
kuin suomen, ruotsin tai saamen kielellä

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 25.11.2016 9.47 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti