Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: hakukohteet: yhteishaku tutkinto-ohjelmiin:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Luokanopettaja 

Luokanopettajan hakukohteeseen hyväksytty opiskelija saa oikeuden kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin, jotka kelpoistavat toimimaan perusopetuksen vuosiluokkien 1-6 opettajan tehtävissä. Lisäksi opiskelijan on mahdollista hankkia kelpoisuus tiettyjen oppiaineiden opetukseen vuosiluokilla 1-9. Luokanopettajan hakukohteeseen hyväksytty opiskelija suorittaa ensin kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (KK) laaja-alaisessa kasvatustieteiden kandidaattiohjelmassa (3 vuotta/180 op). Sen jälkeen opiskelija siirtyy kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopintoihin ja suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon (KM; 2 vuotta/120 op) yksikön painopisteistä valittavassa opintosuunnassa.

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö haluaa vastata monikulttuurisen yhteiskunnan haasteisiin ja avata vuonna 2015 valintaväylän hakijoille, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä tai osan siitä muualla kuin Suomessa.

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä opiskelijat voivat kouluttautua toimimaan laaja-alaisina kasvatus- ja opetusalan ammattilaisina. 

Yksikköön voi hakeutua opiskelemaan kolmen hakukohteen kautta:

  • elinikäinen oppiminen ja kasvatus
  • luokanopettaja
  • varhaiskasvatus.

Opiskelijat saavat oikeuden kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin. Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma koostuu yhteisestä kandidaattiohjelmasta ja kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisteriopinnoista.

Laaja-alaisen kandidaatin tutkinnon jälkeen maisteriopinnoissa on mahdollista syventyä johonkin yksikön painopisteistä valittavaan opintosuuntaan.

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen opintopolusta valmistuneet suuntautuvat tutkimuksen, koulutushallinnon, koulutussuunnittelun ja aikuiskoulutuksen tehtäviin. Kasvatustieteellistä asiantuntemusta tarvitaan paitsi koulutuksen myös teollisuuden ja kaupan aloilla sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suomen menestys kansainvälisissä koulutusvertailuissa on lisännyt kiinnostusta koulutuksen kansainvälisiin kysymyksiin, koulutuspolitiikkaan ja monikulttuurisuuteen.

Luokanopettajan opintopolusta valmistuneet saavat kelpoisuuden luokanopettajaksi ja valinnaisista opinnoista riippuen lisäksi perusasteen aineenopettajiksi.

Varhaiskasvatuksen opintopolusta valmistuneet sijoittuvat lastentarhanopettajiksi, esiopettajiksi, päiväkotien johtajiksi tai varhaiskasvatuksen kehittämistehtäviin.

Työelämässä edellytetään elinikäisen oppimisen mukaista valmiutta muutoksiin ja omien tietojen ja taitojen päivittämistä. Nämä lisäävät kasvatustieteellisen koulutuksen tarpeellisuutta.

Kasvatustieteellisen alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

 

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 28.11.2014 11.20 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti