Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: hakukohteet: yhteishaku tutkinto-ohjelmiin:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Lisätietoja

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma

Valintaperusteet
Yksikön kuvaus
Yksikön omat verkkosivut

Yleistä hakemisesta

Hae yhteishaussa!
Hakuajat
Tilastoja

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma on laaja-alainen kattaen perus- ja soveltavat sosiaalitieteet, joilla on vahva erityisosaaminen Tampereen yliopistossa:

- Sosiaalipolitiikassa tutkitaan yhteiskuntaa ja hyvinvoinnin tuottamista muuttuvassa maailmassa. Opiskelija perehtyy sosiaalipolitiikan käytäntöihin, sosiaalisiin riskeihin ja eriarvoisuuden kysymyksiin yhteiskunnan rakenteiden ja arkielämän näkökulmista.

- Sosiaalipsykologiassa tarkastellaan yhteiskunnan ja yksilön suhdetta. Opiskelija tutustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen, toimivaan ihmiseen merkitysten rakentajana, ryhmiin ja yhteisöihin sekä näiden välisiin jännitteisiin.

- Sosiologian opinnoissa tutkitaan yhteiskuntaa, instituutioita, ryhmiä ja kulttuureita. Tutkimuskohteet vaihtelevat ihmisten arkipäivän ongelmista elämän kulkuun ja laajojen yhteiskunnallisten rakennemuutosten kartoittamiseen.

- Sukupuolentutkimuksessa perehdytään siihen, miten sukupuoli ja seksuaalisuus järjestävät yhteiskunnallisia eroja, arkielämää, vuorovaikutusta ja tiedon muodostumista.

- Sosiaaliantropologia on kiinnostunut yhteiskunnan kulttuurisista ulottuvuuksista ja maailman kulttuurisesta moninaisuudesta. Opiskelija erikoistuu kulttuuristen kohtaamisten ja ylirajaisten sosiaalisten prosessien teemoihin.

- Nuorisotyössä ja nuorisotutkimuksessa perehdytään nuorisotyön perusteisiin, rakenteisiin ja käytäntöihin sekä nuoruuteen ja nuorisoon yhteiskunnallisena, kulttuurisena ja yksilöllisenä ilmiönä. Opinnoissa rakennetaan nuorisotyön asiantuntijuutta hyödyntämällä nuorisotutkimusta.


Tutkinnon suorittanut opiskelija osaa hakea, käsitellä, tuottaa ja välittää yhteiskuntaa koskevaa tietoa sekä arvioida sen pätevyyttä. Tutkinto-ohjelmasta valmistuvat työllistyvät asiantuntijoiksi tutkimuksen, kehittämisen, johtamisen, opetuksen ja viestinnän tehtäviin.

Lisätietoja tutkinto-ohjelmasta: Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 28.11.2014 10.56 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti