Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: hakukohteet: tutkinto-ohjelmat: sosiaalityön tutkinto-ohjelma, tampere:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Lisätietoja

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Tiedekunnan kuvaus
Tiedekunnan omat verkkosivut


Yleistä hakemisesta

Hakeminen yhteishaussa
Tilastoja

Sosiaalityön valintayhteistyö 2017

Sosiaalityön valintayhteistyössä ovat mukana Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin, Tampereen ja Turun yliopistot. Valintayhteistyötä koordinoi Tampereen yliopisto. Näiden viiden yliopiston sosiaalityön koulutuksiin on yhteinen valintakoe, joka järjestetään samaan aikaan kaikissa yliopistoissa. Helsingin yliopistossa sosiaalityön koulutus on jatkossa osa laaja-alaista sosiaalitieteiden kandiohjelmaa, joka on oma hakukohteensa eikä kuulu enää sosiaalityön valintayhteistyön piiriin.

Tälle sivulle päivitetään tietoa hakemiseen ja valintakokeeseen liittyvistä yhteisistä käytännöistä. Tarkemmat valintaperusteet julkaistaan Opintopolussa ja yliopistojen omilla opiskelijavalintasivustoilla.

Edellisten vuosien valintakoekysymykset

Vuoden 2017 valintakokeen pisteytysperusteet

Sosiaalityön valinnan tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Kevään 2017 valinnan tulokset on julkistettu. Kirjallinen oikaisupyyntö sosiaalityön opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä osoitetaan sen yliopiston tiedekunnalle, jonka valintaan haetaan oikaisua. Oikaisupyynnössä on selvästi yksilöitävä, mitä oikaisupyyntö koskee. Oikaisupyyntö käsitellään kaikissa niissä yliopistoissa, joiden sosiaalityön hakukohteisiin hakija on hakenut. Oikaisupyyntö toimitetaan viimeistään 14.7. osoitteella Yhteisvalintojen koordinaattori, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 33014 Tampereen yliopisto.

Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus tutustua valintakoepapereihinsa 14 päivän aikana ilmoitetusta tulosten julkistamispäivästä lukien siinä yliopistossa, jossa hän on osallistunut valintakokeeseen. Huomioi yliopistokohtaiset ohjeet:

  • Itä-Suomen yliopisto: Voit tutustua valintakokeen arvosteluperusteisiin sekä saamiisi tehtäväkohtaisiin pisteisiin 30.6.–14.7. klo 10–14 ottamalla yhteyttä hakijapalveluihin koevastaukset@uef.fi, p. 029 445 8990. Käyntiosoite: Yliopistonranta 1 C, Kuopio (Canthia, Oppari). Kopioitavista/skannattavista koevastauksista laskutetaan 20€/hakija. 
  • Jyväskylän yliopisto
  • Lapin yliopisto: Valintakoevastauksia voi tilata hakija- ja opiskelupalveluista 14.7.2017 saakka vain soittamalla 9-11, 12-14.30 numerosta 040-4856583.
  • Tampereen yliopisto: Valintakokeeseen osallistuneella hakijalla on oikeus nähdä valintakoepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana ilmoitetusta tulosten julkistamispäivämäärästä (30.6.) lukien. Valintakoepapereiden näyttö tapahtuu yliopiston päärakennuksen (Kalevantie 4) salissa C5 30.6.-14.7.2017 arkisin klo 12–15.
  • Turun yliopisto

Valintakoe 2017

Kevään 2017 valintakokeen ajankohta on torstai 18.5.2017 klo 10-14. Sosiaalityön hakukohteistasi riippumatta voit osallistua kokeeseen missä tahansa valintayhteistyöhön osallistuvassa yliopistossa. Koepaikkakunta ilmoitetaan Opintopolun sähköisellä hakulomakkeella. Ilmoitus koepaikasta on sitova.

Hakukelpoisuus ja erivapauden hakeminen

Ks. hakukelpoisuus.

Opiskelijaksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet täyttämättä kuitenkaan pohjakoulutus­vaatimuksia. Tällaisen hakijan tulee 5.4.2017 mennessä hakea erivapautta/oikeutta osallistua valintakokeisiin. Erivapautta haetaan erillisellä lomakkeella, jonka voi tulostaa Tampereen yliopiston nettisivuilta. Lomake toimitetaan Tampereen yliopistoon osoitteella Hakijapalvelut, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Valintakokeiden erityisjärjestelyillä tarkoitetaan lähinnä käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa, joita voivat olla esim. liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Neljä tuntia kestävään valintakokeeseen voidaan tarvittaessa myöntää yksi tunti lisäaikaa. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että vammaiset tai muutoin erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

Lukihäiriön perusteella on mahdollista saada lisäaikaa valintakokeen suorittamiseen, mikäli lukihäiriö on vaikea tai keskivaikea. Lisäaikaa anovan tulee jättää kirjallinen hakemus, jonka liitteenä on joko ylioppilaskirjoituksia varten hankitut lausunnot lukihäiriöstä tai erikoislääkärin (lastenneurologi, neurologi tai foniatri) antama asiantuntijalausunto.

Erityisjärjestelyjä on haettava siitä yliopistosta, jossa hakija on ilmoittanut osallistuvansa valintakokeeseen noudattaen kyseisen yliopiston ohjeita ja aikatauluja. Kirjalliseen hakemukseen tulee liittää lääkärin antama asiantuntijalausunto, josta ilmenee vamman laatu sekä sen vaikutus valintakoetilanteessa. Tällainen lausunto voi olla korkeintaan viisi vuotta vanha. Ks. ohjeet erityisjärjestelyjen hakemisesta eri yliopistoissa:

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lapin yliopisto: hakemus toimitetaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opintopäällikkö Mervi Tikkaselle

Tampereen yliopisto

Turun yliopisto


Valintayhteistyöhön liittyvät kysymykset:

opintokoordinaattori Johanna Elo, p. 050 318 6385

yky-opintoneuvonta@uta.fi

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 27.6.2017 10.24 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti