Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: hakukohteet: yhteishaku:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Lisätietoja

Luonnontieteiden tiedekunta

Tiedekunnan kuvaus
Tiedekunnan omat verkkosivut


Yleistä hakemisesta

Hakeminen yhteishaussa
Tilastoja

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma

Matematiikalla ja tilastotieteellä on keskeinen rooli nyky-yhteiskunnan perustassa. Teknologian kehitys on entisestään korostanut matemaattisen ja tilastotieteellisen tiedon tarvetta ja samalla mahdollistanut uusia sovelluksia eri tieteenaloilla ja käytännön asiayhteyksissä.

Opiskelijat saavat opinto-oikeuden matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan. Tutkinto-ohjelmassa voi suorittaa luonnontieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinnot. Kandidaattiopintojen aikana valitaan opintopolku ja suuntaudutaan matematiikkaan tai tilastotieteeseen. Maisteriopinnoissa suuntaudutaan vastaavasti matematiikan maisteriopintoihin tai englanninkieliseen Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics –maisteriohjelmaan, joka on yhteinen tietojenkäsittelytieteiden kanssa.

Matemaattisten aineiden opettajaksi suuntautuville on maisteriopinnoissa oma aineenopettajan opintosuunta. Opettajaopintosuuntaan sisältyviin opettajan pedagogisiin opintoihin haetaan opintojen aikana erikseen. Valinta tehdään soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella.

Tutkinto-ohjelman opintoihin kuuluu valinnaisia opintoja, joiden avulla opiskelijat voivat suunnata osaamistaan ja vaikuttaa tulevaan työuraansa. Tutkinto-opiskelijat voivat valita opintoja melko vapaasti oman ja muiden tieteenalayksiköiden opetustarjonnasta. Matematiikan opiskelijoille tyypillisiä valinnaisia opintoja ovat tietojenkäsittelyoppi, tilastotiede, kasvatustiede, vakuutustiede, taloustiede, laskentatoimi, filosofia, fysiikka ja kemia. Computational Big Data Analytics -ohjelman tutkinnossa valinnaiset opinnot voivat olla esimerkiksi taloustiedettä, kansanterveystiedettä, psykologiaa, tietojenkäsittelyoppia, vakuutustiedettä tai matematiikkaa.

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma valmistaa opiskelijat matematiikan ja tilastotieteen asiantuntemusta vaativiin julkisen ja yksityisen sektorin tutkimus-, suunnittelu- ja opetustehtäviin sekä matemaattisten aineiden aineenopettajan tehtäviin. Yleisimpiä työpaikkoja koulutuksesta valmistuneille ovat erilaiset oppilaitokset, teollisuus, pankit, vakuutusyhtiöt, tutkimuslaitokset ja tilastotoimistot.

Katso koulutuksen tiedot Opintopolku.fi -sivustolla.

Valintaperusteet yhteishaussa lukuvuodelle 2017-2018Sisäänotto

Yo-todistus (jono 1) Valintakoe (jono 2) Avoimia tai erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneet (jono 3) Kilpailumenestys (jono 4) Yhteensä
70
(joista 47 varattu ensikertalaisille)
5

Matematiikan väyläopinnot suorittaneet enint. 5
Tilastotieteen väyläopinnot suorittaneet enint. 10
Muut avoimia tai erilisiä yliopisto-opintoja suorittaneet enint. 2

kaikki valintaehdot täyttävät hakijat

75
+ avoimen väylä enint. 17 ja kilpailumenestysvalinta


Ks. lisätietoja aloituspaikkojen varaamisesta ensikertalaisille.

Koulutuksen alkamispäivä

21.8.2017

Koulutuksen kesto

3 + 2 lukuvuotta

Hakuaika

Kevään yhteishaku II, 15.3.2017-5.4.2017

Suorituskielet

suomi

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Katso lisätietoja yleisistä hakuohjeista.

Huomioithan hakemuksen lähettämisen jälkeen sinulle mahdollisesti esitetyt liitepyynnöt. Hakijoiden, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon vuoden 1990 jälkeen tai suorittavat sen hakukeväänä, ei tarvitse toimittaa hakemukseensa ylioppilastutkintotodistuskopiota liitteeksi.

Opiskelijat valitaan matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan. Hakijan ei tarvitse vielä hakuvaiheessa ilmoittaa haluamaansa opintosuuntaa. Tutkinto-ohjelman opiskelijoilla on mahdollisuus suuntautua matemaattisten aineiden opettajaksi. Opettajaopintosuuntaan sisältyviin opettajan pedagogisiin opintoihin haetaan opintojen aikana erikseen. Valinta tehdään soveltuvuuden ja opintomenestyksen perusteella.

Avoimen väylän tai kilpailumenestyksen perusteella hakevat jättävät hakemuksen normaalisti Opintopolku.fi-portaalissa ja lisäksi toimittavat hakemuksensa liitteeksi valintaperusteissa vaaditut dokumentit.  Liitteet toimitetaan Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 20.4.2017 klo 15 mennessä.

Valintakoe

Maanantai 5.6.2017 klo 10.00-13.00, vain kutsutuille

Kalevantie 4, yliopiston päärakennus

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä. Valintakokeeseen voivat osallistua vain erikseen kutsun saavat hakijat.

Kutsu valintakokeeseen lähetetään niille hakijoille, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai IB-, EB- tai RP - tutkintoa. Valintakokeen perusteella hyväksytään enintään 5 hakijaa.

Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai kuvallinen henkilötodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta. Sähköiset viestimet on kielletty. Pienimuotoiset eväät ja juoman voi ottaa mukaan valintakokeeseen.

Valintakoevaatimukset

Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion matematiikan pitkään oppimäärään (vähintään 10 kurssia). Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta eikä taulukkokirjaa. Tarvittavat suureet annetaan tehtäväpaperin mukana.

Valintakoepapereissa annettuja vastausohjeita tulee noudattaa. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kokeen hylkäämisen.

Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston saavutettavuusyhteyshenkilölle 20.4.2017 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät erityisjärjestelyt valintakokeessa –sivuilta.

Hakukelpoisuus

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, joka on saavuttanut yliopistolaissa määritellyn yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Muussa tapauksessa hakijan on haettava erivapautta osallistua valintaan. Ks. hakukelpoisuus.

Tämän hakukohteen kautta voivat hakea myös henkilöt, jotka ovat suorittaneet valintaperusteissa edellytyksenä olevat yliopisto-opinnot avoimina tai erillisinä yliopisto-opintoina. Mikäli avoimen väyläopinnot suorittanut hakija ei ole ylioppilas (tai muulla vastaavalla tavalla yleisen korkeakoulukelpoisuuden saavuttanut), tulee hakijan anoa yliopistolta lupaa hakea yhteishaussa avoimen väylän kautta. Tätä varten yliopiston hakijapalveluihin toimitetaan hakemus perusteluineen ja koulutusselvityksineen 5.4.2017 klo 15.00 mennessä. Lisätietoja saa yliopiston hakijapalveluista.

Kielitaitovaatimukset

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä tutkinto-ohjelman opiskelijaksi yhteishaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito. Ks. lisätietoja suomen kielen taidon todentamisesta.

Valintamenettely

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan valitaan opiskelijoita valintajonoista 1, 2, 3 ja 4. Valintajonoissa 1, 3 ja 4 valitaan opiskelijoita ilman valintakoetta. Voidakseen tulla huomioiduksi valintajonoissa 2, hakijan on osallistuttava valintakokeeseen.

Valintajonossa 2 opiskelijoita valitaan pelkän valintakokeen perusteella. Valintajono 2 on hakijoille, joilla ei ole ylioppilastutkintoa tai IB-, EB- tai RP-tutkintoa. Voidakseen tulla valituksi valintajonossa 2, on hakijan saavutettava tiedekunnan erikseen määrittelemä valintakoepisteiden vähimmäismäärä. Mikäli valintakoejono jää vajaaksi, voidaan täyttämättä jääneet paikat siirtää todistusjonoon.

Tämän jälkeen valintajonossa 1 valitaan opiskelijoita suoralla todistusvalinnalla ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon kokeista annettavien pisteiden perusteella. 

Hakukelpoiset hakijat voidaan valita opiskelijoiksi avoimien yliopisto-opintojen tai muiden erillisen opintojen (valintajono 3) tai kilpailumenestyksen (valintajono 4) perusteella. Mikäli hakija haluaa tulla huomioiduksi valintajonossa 3 tai 4, tulee hänen erikseen ilmoittaa siitä hakulomakkeella. Hakijan, joka ei ole suorittanut avoimia yliopisto-opintoja tai muita erillisiä opintoja, tai joka ei ole osallistunut MAOL:n kilpailuun, ei tarvitse ilmoittaa, missä valintajonossa hän hakee, vaan hakijat huomioidaan automaattisesti niissä jonoissa, joissa he ovat hakukelpoisia.

Huom. Tämä hakukohde on tarkoitettu ensisijaisesti hakijoille, joilla ei ole korkeakoulututkintoa. Korkeakoulututkinnon suorittaneet hakevat suoraan maisterikoulutukseen.

Valintajono 1. Valinta pelkän ylioppilastutkintotodistuksen perusteella (todistusjono)

Valintajonossa 1 valitaan opiskelijoita pelkän ylioppilastutkinnon perusteella. Ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP-tutkinnon suorittaneita valitaan näiden tutkintojen kokeiden perusteella enintään 70. Valintajonon aloituspaikoista 47 on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkinnon tuottamien valintapisteiden perusteella. Tasapistetilanteessa paremmuusjärjestys ratkaistaan ensiksi matematiikan ja sitten äidinkielen arvosanan perusteella. Jos hakijat ovat tämänkin jälkeen tasapisteissä, otetaan kaikki samoissa tasapisteissä olevat. 

Valintapisteet lasketaan siten, että vaihtoehtoisista kokeista otetaan huomioon eniten pisteitä antava. Saman aineen kokeista annetaan pisteitä vain kerran.

Opiskelijaksi hyväksymisen kynnysehtona on

- ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koe vähintään arvosanalla cum laude approbatur
- IB-tutkinnon HL-tason matematiikan koe vähintään arvosanalla 4,
- EB-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 6 tai - RP-tutkinnon matematiikan koe vähintään arvosanalla 7.

Hyväksyttävien on lisäksi saavutettava tiedekunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Ylioppilastutkinnosta, IB-tutkinnosta, EB-tutkinnosta tai RP-tutkinnosta annetaan enintään 200 valintapistettä Pisteitys-kohdassa olevan taulukon mukaisesti.

Valintajono 2. Valinta valintakokeen perusteella (valintakoejono)

Valintajonossa 2 valitaan opiskelijoita pelkän valintakokeen perusteella. Valintakokeeseen voivat osallistua vain erikseen kutsun saavat hakijat. Kutsu valintakokeeseen lähetetään niille hakijoille, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa tai IB-, EB- tai RP-tutkintoa. Valintakokeen perusteella hyväksytään enintään 5 hakijaa. Valintakokeen tehtävät perustuvat lukion matematiikan pitkään oppimäärään (vähintään 10 kurssia).

Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen pelkästä valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella. Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saavutettava tiedekunnan erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

Jos lopullinen pistemäärä tässä valintajonossa valittavilla on sama, otetaan kaikki samoissa tasapisteissä olevat.

Valintajono 3. Valinta avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella

Tampereen yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen Matematiikan väyläopinnot suorittaneet

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan voidaan suoraan valita opiskelijaksi enintään 5 sellaista hakijaa, jotka ovat suorittaneet Tampereen yliopiston avoimina yliopisto-opintoina (Tampere) järjestettävät opintojaksot (20 op)

  • MTTMY1 Matematiikan peruskäsitteitä,
  • MTTMP1A Johdatus analyysiin,
  • MTTMP3 Lineaarialgebra 1A sekä
  • MTTMP4 Algebra 1A

Opinnot tulee olla suoritettuna 31.5.2017 mennessä.

Hakijan tulee toimittaa hakemuksensa liitteeksi virallinen opintorekisteriote suoritetuista väyläopinnoista.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että opintojaksot on suoritettu vähintään arvosanalla 3/5. Edellä mainittuja opintojaksoja ei voi tällöin suorittaa korvaavuudella tai hyväksilukemisella. Jos kriteerit täyttäviä hakijoita on yli 5, hakijat asetetaan opintojaksojen arvosanojen opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Tasapisteiden sattuessa, otetaan kaikki samat pisteet saaneet.

Tampereen yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen Tilastotieteen väyläopinnot suorittaneet

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan voidaan suoraan valita opiskelijaksi enintään 10 sellaista hakijaa, jotka ovat suorittaneet Tampereen yliopiston avoimina yliopisto-opintoina (Tampere) järjestettävät opintojaksot (20 op)

  • MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi,
  • MTTTP5 Tilastollisen päättelyn perusteet,
  • MTTTA1 Tilastomenetelmien perusteet sekä
  • MTTTA13 Empiirinen projekti

Opinnot tulee olla suoritettuna 31.5.2017 mennessä.

Hakijan tulee toimittaa hakemuksensa liitteeksi virallinen opintorekisteriote suoritetuista väyläopinnoista.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että opintojaksot MTTTP1, MTTTP5, ja MTTTA1 on suoritettu vähintään arvosanalla 3/5 ja opintojakso MTTTA13 hyväksytysti. Edellä mainittuja opintojaksoja ei voi tällöin suorittaa korvaavuudella tai hyväksilukemisella ja opintojakson MTTTA13 harjoitustyötä saa korjata vain kerran.

Jos kriteerit täyttäviä hakijoita on yli 10, hakijat asetetaan opintojaksojen arvosanojen opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaiseen paremmuusjärjestykseen. Tasapisteiden sattuessa, otetaan kaikki samat pisteet saaneet.

Muut avoimia tai erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneet

Muiden avoimien tai erillisten yliopisto-opintojen perusteella valitaan enintään 2 hakijaa, jolla on  suoritettuna tutkinto-ohjelmaan soveltuvia vapaita tutkintoihin sisältymättömiä yliopisto-opintoja vähintään 90 opintopistettä. Suositeltavaa on, että hakijalla on suoritettuna tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnot (60 op) ja tutkinnon kieliopintoja.

Ensisijaisesti valinnassa ratkaisevat soveltuvien opintosuoritusten määrä ja opintomenestys. Aikaisempia opintoja voi joutua täydentämään, mikäli suoritukset ovat yli 10 vuotta vanhoja. Minimivalintakriteereiden täyttyminen ei sinällään riitä hyväksytyksi tulemiseen, vaan hakijoista valitaan ansioituneimmat. Valinnassa huomioidaan tutkinto-ohjelman resurssit.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että:

- Hakija ei ole suorittanut ylempää korkeakoulututkintoa.
- Hakija on suorittanut ennen hakuajan päättymistä tutkinto-ohjelmaan soveltuvia yliopistotasoisia opintoja yhteensä vähintään 90 opintopistettä, ja tutkinto-ohjelman perusopinnot tai niitä vastaavat opinnot suoritettuna.
- Hakija on osoittanut tiedekunnan arvioimaa hyvää opintomenestystä. Erityisesti ratkaisevat opintosuoritusten arvosanat, mutta myös opintojen suorittamisajankohta ja opintoihin käytetty aika otetaan huomioon.
- Hakijalla on perustellut syyt ja resurssit sallivat opiskelijan hyväksymisen.

Hakijan tulee toimittaa hakemuksensa liitteeksi yhteenveto aikaisemmista opinnoista, haettavan koulutuksen kannalta merkittävästä työkokemuksesta ja perustelut opinto-oikeuden hakemiselle. Mukaan tulee liittää viralliset opintorekisteriotteet ja jäljennökset työtodistuksista.

Aikaisempien opintojen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 3. Mikäli hakija ei tule valituksi valintajonossa 3, hänet huomioidaan tämän jälkeen automaattisesti muissa valintajonoissa, mikäli on niissä hakukelpoinen. Mikäli valintakriteerit täyttäviä hakijoita ei valintajonossa 3 ole, ei paikkoja täytetä lainkaan.

Valintajono 4. Valinta kilpailumenestyksen perusteella

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan voidaan valita kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin hakijoita Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton MAOL ry:n kilpailumenestyksen perusteella. MAOL:n järjestämässä kansallisessa lukion matematiikan tai tietotekniikan kilpailun avoimessa sarjassa kymmenen parhaan joukkoon sijoittunut ylioppilas hyväksytään suoraan matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan pelkän kilpailumenestyksen perusteella. Kaikki valintaehdot täyttävät hakijat hyväksytään ja kilpailumenestyksen perusteella hakeva valitaan aina ensisijaisesti jonossa 4. Jos hakija haluaa tulla huomioduksi tässä valintajonossa, hakemuksen jättämisen lisäksi hakijan on toimitettava oikeaksi todistettu jäljennös sijoittumisesta kymmenen parhaan joukkoon ja kopio kilpailutyöstä. Vaaditut liitteet toimitetaan Tampereen yliopiston hakijapalveluihin 20.4.2017 klo 15 mennessä. Ks. lisätietoja kilpailumenestyksen perusteella hakemisesta.

Kilpailumenestyksen perusteella valittavien määrä ei vaikuta muissa valintajonoissa valittavien määrään.

Pisteitys

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon neljä ainetta:

1. matematiikka
2. äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä (pakollinen)
3. reaalikoe tai reaaliaineen koe (paras)
4. toinen kotimainen kieli tai vieras kieli (paras)

Edellä mainituista aineista annetaan pisteitä seuraavasti:

L E M C B A
pitkä matematiikka 150 125 100 75
äidinkieli tai suomi/ruotsi toisena kielenä 27 22 18 13 9 5
reaalikoe 17 14 11 8 5 2
toinen kotimainen kieli tai
vieras kieli
pitkä oppim. 6 5 4 3 2 1

keskipitkä ja
lyhyt oppim.

4 3 2 1

Ennen hakuajan päättymistä korotetut ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Hakijan, joka haluaa käyttää hyväkseen ylioppilastutkintolautakunnan suorittamaa jälkiarvostelua, on ilmoitettava jälkiarvostelun tulos suoraan Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

International Baccalaureate- (IB), European Baccalaureate- (EB) tai Reifeprüfung (RP) -tutkinnon suorittaneet otetaan vastaavasti huomioon eri valintajonoissa; periaate on selvitetty sivulla Hakijaryhmät.

Keväällä 2017 IB- ja EB-tutkinnon suorittaneet hakevat normaalisti määräaikojen puitteissa. Mikäli hakija haluaa tulla huomioon otetuksi valinnassa, hänen tulee toimittaa todistus tutkinnon lopullisista arvosanoista yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 14.7.2017 klo 15.00. Hakija tulee valituksi suoravalinnassa, jos hänen pisteensä ovat yhtä hyvät kuin viimeisenä jo valituksi tulleella eikä tasapistesääntöjen perusteella eroa hakijoiden välille synny.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 30.6.2017. Vuonna 2017 IB- tai EB-tutkinnon suorittaneiden osalta tulokset julkistetaan 18.7.2017. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Hakijalla on oikeus nähdä omat valintakoepaperinsa ja todistuspisteensä 14 päivän ajan ilmoitetusta tulosten julkistamisesta Tampereen yliopiston hakijapalveluissa.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava viimeistään 14 päivän kuluessa tulosten ilmoitetusta julkistamisesta. Oikaisupyynnössä on yksilöitävä, millä perusteella muutosta haetaan. Oikaisupyyntö on toimitettava luonnontieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostolle osoitettuna määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Valintajonoissa 1 ja 2 vapautuneet paikat täytetään ensikertaisille varatut paikat valintamenettelyn mukaisesti niin kauan kuin varasijoilla on kriteerit täyttäviä hakijoita. Jos tämän jälkeen valintajonossa 2 (valinta valintakokeen perusteella) on vielä avoimia paikkoja, ne voidaan täyttää valintajonosta 1 (valinta pelkän ylioppilastutkintotodistuksen perusteella). Hyväksymisen edellytyksenä on kuitenkin se, että hakija on saavuttanut tiedekunnan erikseen määräämän vähimmäispistemäärän.

Muissa valintajonoissa ei yleensä ole varasijamenettelyä. Hakija voi tarkistaa mahdollisen varasijansa kirjautumalla Oma opintopolku-palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 25.11.2016 9.08 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti