Koulutustarjonta

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma

Koulutuksen sisältö

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma (alkaen 1.8.2017) on ainutlaatuisesti monitieteinen lääke-, luonnon- ja insinööritieteet yhteen nivova tohtoriohjelma, jonka osaamisen keskiössä ovat lääketieteen perustutkimus, translationaalinen tutkimus, kliininen tutkimus, molekyylibiologia, biolääketiede, bioinformatiikka, kudosteknologia, lääketieteen tekniikka, bioanturitekniikka ja systeemibiologia. Ohjelma tarjoaa näillä painopistealueilla kansainvälisesti korkeatasoista koulutusta ja tuottaa tohtoreita, jotka ovat kilpailukykyisiä tutkijoita ja asiantuntijoita niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelmassa voi suorittaa lääketieteen tohtorin, filosofian tohtorin tai terveystieteiden tohtorin tutkinnon (LT, FT, TtT). Tohtorin tutkintoon tähtäävä opiskelu voidaan tehdä Kaupin kampuksen tutkimuskeskuksissa ja -ryhmissä. Tutkinto muodostuu henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman mukaisista opinnoista sekä väitöskirjatyöstä. Välitutkintona voi suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon (FL) tai terveystieteiden lisensiaatin tutkinnon (TtL).

Näiltä sivuilta löydät tietoa jatko-opinto-oikeuden hakemisesta, tutkintovaatimuksista, opetussuunnitelmasta, väitöskirjan julkaisemisesta, väitöstilaisuudesta ja valmistumisesta.

Opintojen rakenne

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelman kaikki tutkinnot (LT, FT, TtT) koostuvat
  • 30 opintopisteen laajuisista ohjaajan hyväksymistä teoreettisista tohtoriopinnoista, (1- 10 opyleisiä tohtoriopintoja, 20-29 op ohjaajan kanssa sovittavia tohtoriopintoja)
  • Yhteisenä opintona pakollisena on etiikan kurssi.
  • väitöskirjatyöstä ja sen julkisesta puolustamisesta.
Lääketieteenja biotieteiden tohtoriohjelman lisensiaattitutkinnot (FL,TtL) koostuvat
  • 30 opintopisteen laajuisista ohjaajan hyväksymistä teoreettisista tohtoriopinnoista ja lisensiaattityöstä.
 

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma on ainutlaatuisesti monitieteinen lääke-, luonnon- ja insinööritieteet yhteen nivova tohtoriohjelma. Tiedekunnan tutkimustoiminnan painopistealueita ovat mm.
ihmisen varaosat, immunologia ja tulehdus, rokotteet, keliakia, syöpä (etenkin eturauhas- ja rintasyöpä), terveydenhuoltojärjestelmät, ikääntyminen (mukaan lukien mitokondrioiden sairaudet), proteomiikka ja bioinformatiikka sekä sydän- ja verisuonitaudit (erityisesti ateroskleroosi). Ohjelma tarjoaa näillä painopistealueilla kansainvälisesti korkeatasoista koulutusta ja tuottaa tohtoreita, jotka ovat kilpailukykyisiä tutkijoita ja asiantuntijoita niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelmassa voi suorittaa lääketieteen tohtorin, filosofian tohtorin tai terveystieteiden tohtorin tutkinnon (LT, FT, TtT). Tohtorin tutkintoon tähtäävä opiskelu voidaan tehdä tiedekunnan tutkimuskeskuksissa ja -ryhmissä. Tutkinto muodostuu henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman mukaisista opinnoista sekä väitöskirjatyöstä. Välitutkintona voi suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon (FL) tai terveystieteiden lisensiaatin tutkinnon (TtL).
 

Tohtorihaku, Tampereen yliopisto (MED jatkuva haku), kevät 2018

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.