Koulutustarjonta

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma

Katso koulutuksen tiedot ja hakulomake Opintopolussa.

Osaamistavoitteet

Tohtoriopintojen tavoitteena on, että opiskelija on:

  1. perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;
  2. hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
  3. perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;
  4. saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;
  5. saavuttanut riittäävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

(Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 1039/2013, 21§).

Koulutuksen sisältö

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma (alkaen 1.8.2017) on ainutlaatuisesti monitieteinen lääke-, luonnon- ja insinööritieteet yhteen nivova tohtoriohjelma, jonka osaamisen keskiössä ovat lääketieteen perustutkimus, translationaalinen tutkimus, kliininen tutkimus, molekyylibiologia, biolääketiede, bioinformatiikka, kudosteknologia, lääketieteen tekniikka, bioanturitekniikka ja systeemibiologia. Ohjelma tarjoaa näillä painopistealueilla kansainvälisesti korkeatasoista koulutusta ja tuottaa tohtoreita, jotka ovat kilpailukykyisiä tutkijoita ja asiantuntijoita niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelmassa voi suorittaa lääketieteen tohtorin, filosofian tohtorin tai terveystieteiden tohtorin tutkinnon (LT, FT, TtT). Tohtorin tutkintoon tähtäävä opiskelu voidaan tehdä Kaupin kampuksen tutkimuskeskuksissa ja -ryhmissä. Tutkinto muodostuu henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman mukaisista opinnoista sekä väitöskirjatyöstä. Välitutkintona voi suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon (FL) tai terveystieteiden lisensiaatin tutkinnon (TtL).

Näiltä sivuilta löydät tietoa jatko-opinto-oikeuden hakemisesta, tutkintovaatimuksista, opetussuunnitelmasta, väitöskirjan julkaisemisesta, väitöstilaisuudesta ja valmistumisesta.

Opintojen maksullisuus

There are no tuition fees for doctoral programmes at UTA. Thus, UTA does not have a scholarship system for international doctoral students.

The Faculty of Medicine and Life Sciences may have some salaried positions for doctoral students available alongside with the application round for the doctoral study right. These positions must be applied for separately and are announced on the UTA Vacancies page.

Doctoral students are not eligible to the same student benefits as Bachelor and Master students. Thus living expenses, including lunches and travelling, are higher.

After the right to study has been granted, the Finnish Immigration Service expects all new students from non-EU/EEA countries to apply for a residence permit. At that stage, the students must be able to show to the Finnish Immigration Service that they have a minimum of c. 6 800 euros for the first year of studies or a scholarship to support themselves during the studies. Also a health insurance is needed.

Opintojen rakenne

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelman kaikki tutkinnot (LT, FT, TtT) koostuvat
  • 30 opintopisteen laajuisista ohjaajan hyväksymistä teoreettisista tohtoriopinnoista, (1- 10 op yleisiä tohtoriopintoja, 20-29 op ohjaajan kanssa sovittavia tohtoriopintoja)
  • Yhteisenä opintona pakollisena on etiikan kurssi.
  • väitöskirjatyöstä ja sen julkisesta puolustamisesta.
Lääketieteenja biotieteiden tohtoriohjelman lisensiaattitutkinnot (FL,TtL) koostuvat
  • 30 opintopisteen laajuisista ohjaajan hyväksymistä teoreettisista tohtoriopinnoista ja lisensiaattityöstä.
 

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelma on ainutlaatuisesti monitieteinen lääke-, luonnon- ja insinööritieteet yhteen nivova tohtoriohjelma. Tiedekunnan tutkimustoiminnan painopistealueita ovat mm.
ihmisen varaosat, immunologia ja tulehdus, rokotteet, keliakia, syöpä (etenkin eturauhas- ja rintasyöpä), terveydenhuoltojärjestelmät, ikääntyminen (mukaan lukien mitokondrioiden sairaudet), proteomiikka ja bioinformatiikka sekä sydän- ja verisuonitaudit (erityisesti ateroskleroosi). Ohjelma tarjoaa näillä painopistealueilla kansainvälisesti korkeatasoista koulutusta ja tuottaa tohtoreita, jotka ovat kilpailukykyisiä tutkijoita ja asiantuntijoita niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Lääketieteen ja biotieteiden tohtoriohjelmassa voi suorittaa lääketieteen tohtorin, filosofian tohtorin tai terveystieteiden tohtorin tutkinnon (LT, FT, TtT). Tohtorin tutkintoon tähtäävä opiskelu voidaan tehdä tiedekunnan tutkimuskeskuksissa ja -ryhmissä. Tutkinto muodostuu henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman mukaisista opinnoista sekä väitöskirjatyöstä. Välitutkintona voi suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinnon (FL) tai terveystieteiden lisensiaatin tutkinnon (TtL).
 

Tohtorihaku, Tampereen yliopisto (MED jatkuva haku), syksy 2018

Valitse ensin hakukohde Hakukohteet -välilehdeltä.