Tampereen yliopiston maisterikoulutukset ja -ohjelmat

Tampereen yliopiston maisterikoulutukset ja -ohjelmat

Tälle sivulle on listattu yhteishaussa 2018 haettavana olevat suomenkieliset maisterikoulutukset ja -ohjelmat sekä kansainvälisessä maisterihaussa haettavana olevat englanninkieliset maisteriohjelmat. Vuoden 2018 valintaperusteet julkaistaan lokakuun 2017 aikana. Siihen asti voit halutessasi tutustua hakukohteesi vanhoihin valintaperusteisiin Opintopolku.fi-palvelussa etsimällä tietoa hakukohteesi nimellä.

Tampereen yliopiston suomenkielisiin maisterikoulutuksiin ja –ohjelmiin haetaan korkeakoulujen yhteishaun II-hakuaikana, 14.-28.3.2018. Englanninkielisiin maisteriohjelmiin haetaan 1.12.2017 -17.1.2018.

Johtamiskorkeakoulu | Kasvatustieteiden tiedekunta | Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta | Luonnontieteiden tiedekunta | Viestintätieteiden tiedekunta | Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Johtamiskorkeakoulu

Hallintotieteiden maisterin tutkinto

 • Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta, Hallintotieteiden maisterikoulutus
 • Kunta- ja aluejohtamisen opintosuunta, Hallintotieteiden maisterikoulutus
 • Julkisoikeuden opintosuunta, Hallintotieteiden maisterikoulutus
 • Julkisen talousjohtamisen opintosuunta, Hallintotieteiden maisterikoulutus
 • Hallintotieteen opintosuunta, Hallintotieteiden maisterikoulutus

Kauppatieteiden maisterin tutkinto

 • Vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus
 • Markkinoinnin opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus
 • Taloustieteen opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus
 • Yrityksen johtamisen opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus
 • Yrityksen laskentatoimen opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus
 • Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuunta, Kauppatieteiden maisterikoulutus

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto

 • Kansainvälisen politiikan opintosuunta, Politiikan tutkimuksen maisterikoulutus
 • Valtio-opin opintosuunta, Politiikan tutkimuksen maisterikoulutus

Maisteriohjelmat

 • Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (HM)
 • Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (KTM)
 • Vastuullisen liiketoiminnan maisteriohjelma (KTM)
 • Master’s Degree Programme in Leadership for Change (HM, KTM tai YTM)
 • Nordic Master Programme in Innovative Governance and Public Management (NORDIG) (HM)

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteen maisterin tutkinto

 • Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutus
 • Luokanopettaja, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutus
 • Varhaiskasvatus, Kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutus

Maisteriohjelmat

 • Master's Degree Programme in Teacher Education (KM)

Luonnontietieden tiedekunta

Filosofian maisterin tutkinto

 • Matematiikan maisterikoulutus
 • Tietojenkäsittelyopin maisterikoulutus

Maisteriohjelmat

 • Master's Degree Programme in Computational Big Data Analytics (FM)
 • Master's Degree Programme in Software Development (FM)

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Filosofian maisterin tutkinto

 • Bioteknologian maisterikoulutus

Maisteriohjelmat

 • Master's Degree Programme in Biomedical Technology (FM)

Viestintätieteiden tiedekunta

Filosofian maisterin tutkinto

 • Englannin kielen ja kirjallisuuden maisterikoulutus
 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus (englanti)
 • Kirjallisuustieteen maisterikoulutus
 • Pohjoismaisten kielten maisterikoulutus
 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus (ruotsi)
 • Saksan kielen ja kulttuurin maisterikoulutus
 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus (saksa)
 • Suomen kielen maisterikoulutus
 • Venäjän kielen ja kulttuurin maisterikoulutus
 • Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen maisterikoulutus (venäjä)
 • Puheviestinnän maisterikoulutus
 • Kirjasto- ja tietopalveluiden opintosuunta, Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisterikoulutus
 • Tieto- ja asiakirjahallinnan opintosuunta, Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisterikoulutus
 • Tietokäytäntöjen opintosuunta, Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median maisterikoulutus

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto

 • Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisterikoulutus
 • Visuaalisen journalismin maisterikoulutus

Maisteriohjelmat

 • Master's Degree Programme in Human-Technology Interaction (FM)
 • Master's Degree Programme in Internet and Game Studies (FM)
 • Master's Degree Programme in Cultural Studies (FM)

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Filosofian maisterin tutkinto

 • Filosofian maisterikoulutus
 • Historian maisterikoulutus

Psykologian maisterin tutkinto

 • Psykologian maisterikoulutus

Terveystieteiden maisterin tutkinto

 • Hoitotyön johtamisen opintosuunta, Hoitotieteen maisterikoulutus
 • Hoitotyön opettamisen opintosuunta, Hoitotieteen maisterikoulutus
 • Kansanterveystieteen maisterikoulutus

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto

 • Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus
 • Sosiaaliantropologian opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus
 • Sosiaalipolitiikan opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus
 • Sosiaalipolitiikan opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus, Pori
 • Sosiaalipsykologian opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus
 • Sosiologian opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus
 • Sosiologian opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus, Pori
 • Sukupuolentutkimuksen opintosuunta, Yhteiskuntatutkimuksen maisterikoulutus
 • Sosiaalityön maisterikoulutus
 • Sosiaalityön maisterikoulutus, Pori

Maisteriohjelmat

 • Master's Degree Programme in Comparative Social Policy and Welfare (YTM)
 • Master's Degree Programme in Global and Transnational Sociology (YTM)
 • Master's Degree Programme in Peace, Mediation and Conflict Research (YTM)
 • Master's Degree Programme in Public Choice (YTM)