Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintakokeet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Opiskelijavalinnan erityisjärjestelyillä tarkoitetaan käytännön järjestelyjä valintakoetilanteessa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikuntaesteiden poistaminen, rauhallinen koetila, laajempi kirjoitustila, lisäaika, apuvälineiden käyttö tai muu vastaava järjestely. Näillä järjestelyillä on tarkoitus huolehtia siitä, että erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevat hakijat ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

Erityisjärjestelyiden hakeminen

Erityisjärjestelyjä tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa (pdf) yliopiston hakijapalveluihin viimeistään 20.4.2017 klo 15 mennessä (poikkeuksena kasvatustieteiden alan VAKAVA-koe 5.4.2017 klo 15 mennessä). Määräajan jälkeen saapunut hakemus voidaan käsitellä vain, jos tarve erityisjärjestelyihin on syntynyt määräajan jälkeen.

Hakemukseen tulee yksilöidä mahdollisimman tarkasti, mitä erityisjärjestelyitä hakija tarvitsee sairauden tai vamman vuoksi, jotta hän olisi tasavertaisessa asemassa muiden hakijoiden kanssa.

Hakemuksen liitteet

Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin vetoat (esimerkiksi lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta tai todistus lukihäiriöstä). Lukihäiriön vuoksi lisäaikaa anovan tulee liittää hakemukseensa koulutuksen saaneen erityisopettajan, asiaan perehtyneen psykologin, puheterapeutin tai erikoislääkärin (esim. lastenneurologi, neurologi tai foniatri) lausunto. Hakijan toivotaan esittävän hakemuksensa liitteenä lisäksi ylioppilastutkintolautakunnan vastaava päätös, mikäli sellainen on. Lukihäiriön perusteella erityisjärjestelyjä voidaan myöntää, mikäli häiriö on vaikea tai keskivaikea.

Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Lausunnot, jotka osoittavat oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman saavat olla enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Joissakin tapauksissa, oppimisvaikeuden, sairauden tai vamman ollessa pysyvä, myös aikaisemmin hankitut lausunnot voidaan ottaa huomioon. Muiden lausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti. Älä lähetä alkuperäisiä todistuksia. Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, mikäli tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Hakijan ei tarvitse todistaa erityisjärjestelyjen tarvetta, jos hän hakee vain pyörätuolin käyttämiseen liittyviä tila- ja kalustejärjestelyjä. Tällöin riittää, että hakija toimittaa erityisjärjestelyä koskevan hakemuksen määräaikaan mennessä.

Hakukohdekohtaiset poikkeukset

Seuraavien hakukohteiden opiskelijavalinnassa noudatetaan Tampereen yliopiston yhteisistä ohjeista poikkeavia periaatteita erityisjärjestelyiden suhteen:

  • Kasvatustieteiden alan VAKAVA-koetta koskevissa erityisjärjestelyissä noudatetaan yhteisiä valtakunnallisia ohjeita. Katso tarkemmin VAKAVA-sivuilta.

Erityisjärjestelyiden myöntäminen

Erityisjärjestelyt myönnetään tiedekunnissa. Hakijalle ilmoitetaan niistä henkilökohtaisesti ennen valintakoetta. Valintakokeen arvostelussa erityisjärjestelyjä saaneeseen hakijaan sovelletaan samoja periaatteita kuin muihin hakijoihin.

Tiedekunnat myöntävät valintakokeisiin pääasiassa sellaisia erityisjärjestelyjä, joita on mahdollista toteuttaa myös opintojen aikana. Erityisjärjestelyiden myöntäminen perustuu mm. yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014).

Hakukohteena olevan koulutuksen luonteen vuoksi kaikkia opintoja tai niihin liittyviä olosuhteita ei ole välttämättä mahdollista mukauttaa, tai mukautukset eivät ole kohtuullisin toimin mahdollisia. Voit tutustua tutkinnon rakenteeseen ja opintojen sisältöön opinto-oppaiden avulla ja opintojen aikaisiin erityisjärjestelyihin Saavutettavuus-sivulla.

Ota yhteyttä

Erityisjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä yliopiston hakijapalveluihin, jonne hakemukset myös lähetetään.

Opiskelun erityisjärjestelyt

Tampereen yliopiston opiskelija voi erityisin perustein hakea ja saada erityisjärjestelyjä myös opinnoissaan. Lisätietoja löydät Saavutettavuus-sivultamme.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 9.2.2017 15.21 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti