Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintakokeet: vanhat valintakoekysymykset: kansanterveystiede:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Kansanterveystieteen vanhat valintakoekysymykset, 2007

1 a. Alla on esitetty kansanterveystieteeseen liittyviä väitteitä. Arvioi väitteitä Kansanterveystiede-kirjan perusteella ja merkitse rastilla, ovatko ne oikein vai väärin. (1 p. kustakin; max 10 p.)

   oikein  väärin
1. Suomalainen kansanterveystiede alkoi piirilääkäreiden alueellaan tekemistä terveysolojen selvityksistä.
   
2. Kahtiajako ruumiin ja mielen terveyteen on osa funktionaalista terveyskäsitystä.
   
3. WHO:n määritelmä positiivisesta terveydestä on nykyään kaikkialla yleisesti hyväksytty terveyden määritelmä.
   
4. Sairauden vallitsevuutta (prevalenssi) voidaan vähentää ennaltaehkäisemällä sairauksia ja parantamalla jo sairastuneet mahdollisimman nopeasti.
   
5. Terveysantropologia oli ennen geeniteknologian kehittymistä tärkeä kansanterveystieteen tutkimusalue.
   
6. Oletus, jonka mukaan alkoholinkäytön lisääntyminen ei vaikuta maksakirroosin esiintymisen todennäköisyyteen väestössä, on ns. nollahypoteesi.
   
7. Jos Petterillä on syövälle altistava geeni, syövän puhkeamista ei voi estää, mutta sen puhkeamisajankohtaa voi siirtää myöhemmäksi.    
8. Autokannan kasvun myötä liikennekuolemat ovat Suomessa tasaisesti lisääntyneet 1970-luvulta alkaen.
   
9. Itsemurha on suomalaisten nuorten miesten yleisin kuolinsyy.
   
10. Abortin kieltäminen lailla vähentää merkittävästi nuorten naisten raskaudenkeskeytyksiin liittyvää kuolleisuutta.
   

1 b. Selitä lyhyesti seuraavat viisi käsitettä. (2 p. kustakin; max 10 p.)

Medikalisaatiokehitys

Kohorttitutkimus

Seulonta

Primaaripreventio

Ulkoinen priorisointi terveydenhuollossa

Tehtävä 2.

Millaisen kuvan suomalaisesta kansanterveydestä Kansanterveystiede-kirja antaa? Millaisia erityispiirteitä suomalaisten terveydentilassa on? Mitkä ovat keskeisimmät kansanterveysongelmat ja millä perusteella? Millaisia myönteisiä ja kielteisiä kehityssuuntia suomalaisessa kansanterveydessä on ollut havaittavissa? (max 20 p.)

Tehtävä 3.

Risto Pelkonen tarkastelee artikkelissaan kriittisesti terveyteen liittyvää riskiajattelua. Kirjoita Pelkoselle perusteltu vastine, miksi riskiajattelu on käyttökelpoista kansanterveystieteen tutkimuksen ja kansanterveyden edistäminen kannalta. Käytä apunasi lukemaasi Kansanterveystiede-kirjaa. (max 20 p.)

 

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 28.9.2011 8.11 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti