Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen


Opiskelupaikka on otettava vastaan määräaikaan mennessä Oma Opintopolku -palvelussa, jonne pääset kirjautumalla sisään Opintopolku.fi-sivustolle. Opiskelupaikan voit ottaa vastaan myös sähköisen tuloskirjeen mukana olevalla opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksella (katso myös kohtaa Yhden paikan säännös). Opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksella ilmoitat, että

a) otat vastaan tarjotun opiskelupaikan, tai

b) otat vastaan tarjotun opiskelupaikan, mutta jäät jonottamaan ylempään hakukohteeseen, johon olet varalla (ks. lisätietoja), tai

c) et ota vastaan sinulle tarjottua opiskelupaikkaa.

Opiskelupaikan vastaanottoilmoitus on sitova: sitä ei voi muuttaa tai perua. Jos olet hakenut useaan korkeakoulupaikkaan, selvitä valintojen tulokset ylemmistä hakutoiveistasi ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Ota opiskelupaikka vastaan vasta, kun olet varma asiasta. Käytä tarvittaessa mahdollisuutta ottaa paikka vastaan, mutta jäädä jonottamaan ylempään hakukohteeseen (edellä vaihtoehto b).

Muista määräajat! Menetät opiskelupaikan, jos et ota sitä vastaan määräaikaan mennessä.

Kevään 2016 yhteishausta lähtien korkeakoulujen on tullut varata osa haettavista opiskelupaikoista niin sanotuille ensikertalaisille eli henkilöille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa tai vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen. Katso lisätietoja paikkojen varaamisesta ensikertalaisille.

Jos otat vastaan opiskelupaikan kevään 2017 yhteis- tai erillishauista, sinua ei enää katsota tulevissa yhteishauissa ensikertalaiseksi. Tämä ei estä sinua hakemasta myöhemmin toiseen hakukohteeseen, mutta tällöin sinut huomioidaan korkeakouluissa opiskelevien ja korkeakoulututkinnon jo suorittaneiden kiintiössä.

Jonotusmahdollisuus

Jos olet tullut hyväksytyksi johonkin hakukohteeseen ja olet varalla ylempään tai ylempiin hakukohteisiin, voit ottaa paikan vastaan, mutta jäädä jonottamaan (mikäli haluat jäädä edelleen odottamaan ylempien hakutoiveiden tilanteen etenemistä). Sellaisen paikan vastaanoton, johon sisältyy ilmoitus jonottamisesta, voi tehdä vasta kun kaikkien hakukohteiden tulokset ovat Opintopolussa 30.6.2017. Mikäli tilanteesi ei muutu ylemmissä hakukohteissa, paikan vastaanotto vahvistuu automaattisesti valintasijoittelun päättyessä 14.8.2017. Jos taas tulet varasijalta hyväksytyksi ylempään hakutoiveeseen, sinulle tarjotaan tätä opiskelupaikkaa. Tällöin aiempi vastaanotto peruuntuu automaattisesti, eikä aiemmin vastaanotettua paikkaa voi enää ottaa vastaan. Voit halutessasi luopua jonottamisesta ja ottaa sitovasti sen paikan vastaan, jonka olet alustavasti jo ottanut. Tämä on mahdollista vain silloin, jos et ole vielä tullut hyväksytyksi jonottamiisi hakukohteisiin. Muutoksen voi tehdä Oma Opintopolku -palvelussa.

Yhden paikan säännös

Yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden (1.8.–31.12.) aikana alkavasta koulutuksesta. Jos sinulle tarjotaan opiskelupaikkaa sekä yhteishaussa että erillishaussa, sinun täytyy valita, minkä paikan otat vastaan.

Säännös ei kuitenkaan koske siirto-opiskelupaikan vastaanottamista, koska siirtoon liittyy entisen opiskeluoikeuden menettäminen. Säännös ei myöskään estä sinua ottamasta vastaan useampia korkeakoulututkintoon johtavia opiskelupaikkoja eri lukukausina alkavista koulutuksista.

Huom! Hyväksytty hakija voi ottaa Tampereen yliopistossa vastaan vain yhden opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta riippumatta siitä, onko paikan saanut yhteishaussa vai erillishauissa (Tampereen yliopiston tutkintosääntö, 12 §).

Ilmoittautuminen yliopistoon

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen lisäksi sinun on ilmoittauduttava yliopistoon 31.8.2017 mennessä. Hyväksyttyjen ilmoittautuminen tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti Opintopolku.fi -portaalin kautta ja sen voi suorittaa heti paikan vastaanoton jälkeen. 

Ilmoittautumista koskevat ohjeet toimitetaan opiskelijaksi hyväksytyille hyväksymisen yhteydessä. Huom! Englanninkielisiin maisteriohjelmiin hyväksytyt opiskelijat noutavat ennen ilmoittautumistaan ilmoittautumispaperit kansainvälisten asioiden toimistosta, Yliopiston päätalon huone A129.

Määräajat yhteishaussa ja siirtohaussa

Keväällä 2017 järjestettävässä korkeakoulujen yhteishaussa, jossa valitaan opiskelijat syksyllä 2017 alkaviin opintoihin, tulokset julkistetaan viimeistään 30.6.2017. 

Jos tulet hyväksytyksi opiskelupaikkaan viimeistään 30.6.2017, sinun on tehtävä vastaanottoilmoituksesi korkeakouluun viimeistään 14.7.2017 klo 15.00.

Jos tulet hyväksytyksi opiskelupaikkaan tämän jälkeen (varasijalta), varmista Oma opintopolku –palvelusta tai yliopiston hakijapalveluista, mihin mennessä sinun on ilmoitettava paikan vastaanottamisesta.

Jos otat paikan vastaan, mutta jäät jonottamaan ylempään hakukohteeseen, jonotus on voimassa 14.8.2017 saakka, jolloin yhteishaun valintasijoittelu ja hakukohteiden täyttäminen päättyy sekä kaikki varasijat perutaan automaattisesti. Tällöin siis jonotus ylempiin hakutoiveisiin päättyy ja aiempi paikan vastaanotto muuttuu sitovaksi.

Samat tulosten julkistamisajat sekä paikan vastaanoton ja mahdollisen jonottamisen määräajat koskevat myös Tampereen yliopiston siirtohakua.

Määräajat kansainvälisessä maisterihaussa

Tampereen yliopiston kansainvälisen maisterihaun 2017 tulokset julkistetaan viimeistään 31.3.2017. Opiskelupaikan vastaanotto on tehtävä viimeistään 15.5.2017 klo 15.00.

Opintojen aloittamisajankohdan siirtäminen

Hyväksytyksi tullut uusi opiskelija voi ensimmäisenä vuonna ilmoittautua poissaolevaksi vain lakisääteisestä syystä (vapaaehtoinen asepalvelus tai asevelvollisuuden suorittaminen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa tai opiskelun estävä vamma tai sairaus). Poissaolevaksi ilmoittaudutaan postitettavasta hyväksymismateriaalista löytyvien ohjeiden mukaan. Katso lisää uuden opiskelijan poissaolevaksi ilmoittautumisesta.

Opintojen aloittamisajankohdan siirtäminen korkeakoulun hyväksymän syyn perusteella seuraavalle lukuvuodelle ei vaikuta opiskelupaikan vastaanottamisen ajankohtaan. Muista ilmoittaa opiskelupaikan vastaanottamisesta määräaikaan mennessä, vaikka hakisitkin poissaolo-oikeutta ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi.

Säännökset muutoksineen

  • Laki opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä 1058/1998
  • Yliopistolaki 558/2009
  • Laki yliopistolain 36 ja 38 §:n muuttamisesta 482/2013
  • Ammattikorkeakoululaki 351/2003
  • Asetus ammattikorkeakouluista 352/2003
  • Henkilötietolaki 523/1999
 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 26.7.2017 10.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti