Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet: kasvatustieteiden yksikön valintaperusteet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaElinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteeseen hyväksytty opiskelija saa opinto-oikeuden kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan. Opiskelija suorittaa ensin kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (KK) laaja-alaisessa kasvatustieteiden kandidaattiohjelmassa (3 vuotta/180 op). Sen jälkeen opiskelija siirtyy kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutukseen ja suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon (KM; 2 vuotta/120 op) yksikön painopisteistä valittavassa opintosuunnassa.

Sisäänotto

Korkeakoulujen yhteishaussa valitaan 35 opiskelijaa elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteen kautta kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan.

Koulutuksen kesto

3 + 2 lukuvuotta

Hakuaika

Kevään yhteishaku II, 17.3.2015-9.4.2015

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi. Ks. Sähköinen haku korkeakouluihin. Hakuaika alkaa 17.3.2015 ja päättyy 9.4.2015 klo 15.00. 

Valintakoe

 4.6.2015 klo 12.00–16.00

Yliopiston päärakennus, Kalevantie 4. Tampere.

Valintakoevaatimukset

Kirjallinen koe perustuu aineistoon, jonka linkki julkaistaan 2.3.2015 kasvatustieteiden yksikön Opiskelijaksi-sivuilla, osoitteessa http://www.uta.fi/edu/opiskelijaksi/yhteishaku/elo/aineisto.html. (osoite päivitetty 26.2.2015)

Kokeessa arvioidaan hakijan kykyä eritellä ja tulkita kasvatuksellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä luettuun koeaineistoon perustuen.

Hakukelpoisuus

Ks. Yleinen hakukelpoisuus

Keväällä 2015 ylioppilastutkinnon suorittavat voivat myös osallistua hakuun; ylioppilaskokeiden tulokset saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Myös IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkintoa suorittavat voivat osallistua hakuun: tutkinnon vuonna 2015 suorittavat voivat tulla valituiksi valintajonossa 2 (valintakokeen perusteella tehtävä valinta).

Valintaperusteet valintajonoittain

Opiskelijat valitaan seuraavista valintajonoista:

  1. ylioppilastutkinnon ja valintakokeen perusteella (15)
  2. valintakokeen perusteella (20)

Valintamenettely

Valintajonossa 1 valinta tapahtuu ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saadun yhteispistemäärän perusteella.

Valintajonossa 2 valinta tapahtuu pelkästään valintakokeesta saadun pistemäärän perusteella.

Lopullinen valinta tapahtuu kummassakin valintajonossa pisteiden mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli valintajonossa 1 hyväksyttävien pisteraja sijoittuu siten, että vain osa saman pistemäärän saavuttaneista hyväksyttäisiin, valinnan ratkaisee kirjallisen kokeen pistemäärä. Jos sekin on sama, kaikki saman pistemäärän saavuttaneet hyväksytään. Mikäli valintajonossa 2 hyväksyttävien pisteraja sijoittuu siten, että vain osa saman pistemäärän saavuttaneista hyväksyttäisiin, kaikki saman pistemäärän saavuttaneet hyväksytään.

Ensin valitaan opiskelijat valintajonosta 1 ja sen jälkeen valintajonosta 2.

Pisteitys

 Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon neljä ainetta:

  • äidinkieli
  • matematiikka/reaalikoe/reaaliaineen koe (paras)
  • toinen kotimainen tai vieras kieli (paras)
  • muu aine (paras)

Valintajonossa 1* edellä mainittujen aineiden arvosanoista voi saada enintään 42 pistettä seuraavasti:

TASO A
laaja/pitkä
TASO B
lyhyt/keskipitkä
laudatur     10,5          7
eximia cum laude approbatur       9          6
magna cum laude approbatur      7,5          5
cum laude approbatur       6          4
lubenter approbatur      4,5          3
approbatur       3          2

Äidinkielen koe, reaalikoe ja reaaliaineen kokeet pisteitetään laajan oppimäärän mukaisesti.

Ks. EB-, IB- sekä Reifeprüfung-tutkintojen pisteitys.

* Painovirhe korjattu 24.2.2015, oli ennen virheellisesti muodossa Valintajonossa 2

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 1.7.2015. Kaikille valintakokeeseen osallistuneille lähetetään tieto valinnan tuloksesta. Osoitteessa www.uta.fi/opiskelijaksi julkaistaan niiden valittujen nimet, jotka ovat antaneet hakulomakkeessa luvan nimensä julkaisemiseen.

Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava osoitteeseen Kirjaamo, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus) 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta.

Varasijamenettely

Mikäli valituksi tullut peruu opiskelupaikkansa, tilalle valitaan samasta valintajonosta ensimmäinen valitsematta jäänyt hakija, mikäli vuosittainen sisäänottomäärä ei ole ylittynyt.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 28.11.2014 16.08 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti