Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet: kasvatustieteiden yksikön valintaperusteet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteeseen hyväksytty opiskelija saa opinto-oikeuden kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan. Opiskelija suorittaa ensin kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (KK) laaja-alaisessa kasvatustieteiden kandidaattiohjelmassa (3 vuotta/180 op). Sen jälkeen opiskelija siirtyy kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutukseen ja suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon (KM; 2 vuotta/120 op) valitsemalla yhden seuraavista kolmesta opintosuunnasta: kasvatuksen yhteiskunnalliset kytkennät, kasvatuksen pedagogiset kytkennät tai kasvatuksen viestinnälliset kytkennät.

Sisäänotto

Päävalinnassa valitaan 35 opiskelijaa elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteen kautta kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan.

Koulutuksen kesto

3 + 2 lukuvuotta

Hakuaika

Kevään yhteishaku II, 3.3.2014-1.4.2014

Hakumenettely

Hakeminen tapahtuu yliopistojen yhteishaussa valtakunnallisen sähköisen hakujärjestelmän (www.yliopistohaku.fi) kautta. Hakuaika alkaa 3.3.2014 ja päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Ks. Sähköinen haku yliopistoihin.

Valintakoe

Tiistai 3.6.2014 klo 12.00–16.00

Kanslerinrinne 1, Pinni B -rakennus

Valintakoevaatimukset

Kirjallinen koe perustuu aineistoon, jonka linkki julkaistaan 3.3.2014 kasvatustieteiden yksikön Opiskelijaksi-sivuilla.

Kokeessa arvioidaan hakijan kykyä eritellä ja tulkita kasvatuksellisia, yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä luettuun koeaineistoon perustuen.

Hakukelpoisuus

Ks. Yleinen hakukelpoisuus

Keväällä 2014 ylioppilastutkinnon suorittavat voivat myös osallistua hakuun; ylioppilaskokeiden tulokset saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. Myös IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkintoa suorittavat voivat osallistua hakuun: tutkinnon vuonna 2014 suorittavat voivat tulla valituiksi valintaryhmässä 1 (valintakokeen perusteella tehtävä valinta).

Valintaperusteet valintaryhmittäin

Opiskelijat valitaan seuraavista valintaryhmistä:

  1. valintakokeen perusteella (20)
  2. ylioppilastutkinnon ja valintakokeen perusteella (15)

Valintamenettely

Valintaryhmässä 1 valinta tapahtuu pelkästään valintakokeesta saadun pistemäärän perusteella. Hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa, valitaan tässä ryhmässä.

Valintaryhmässä 2 valinta tapahtuu ylioppilastutkintotodistuksesta ja valintakokeesta saadun yhteispistemäärän perusteella.

Lopullinen valinta tapahtuu kirjallisen kokeen (valintaryhmä 1, max 45 pistettä) tai kirjallisen kokeen ja ylioppilastutkinnon (valintaryhmä 2, max 87 pistettä) perusteella. Mikäli valintaryhmässä 1 valintakokeen yhteispistemäärän perusteella hyväksyttävien pisteraja sijoittuu siten, että vain osa saman pistemäärän saavuttaneista hyväksyttäisiin, heidät otetaan kaikki. Valintaryhmässä 2 tasapisteiden sattuessa valinnan ratkaisee kirjallisen kokeen pistemäärä. Jos se on sama, kaikki saman pistemäärän saavuttaneet hyväksytään.

Hakija valitaan valintaryhmässä 1 tai 2 sen mukaan, kummassa ryhmässä hänen sijoituksensa on parempi. Jos sijoitus on kummassakin ryhmässä sama, hänet otetaan huomioon valintaryhmässä 1.

Mikäli hakija on hakenut useampaan kuin yhteen Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön hakukohteeseen, hän asettaa hakukohteensa ensisijaisuusjärjestykseen muiden hakukohteidensa soveltuvuuskokeen yhteydessä jaettavalla lomakkeella. Hakijan ilmoittama ensisijaisuusjärjestys on sitova. Hakija voi saada päävalinnoissa vain yhden hyväksymiskirjeen Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikön koulutuksiin.

Pisteitys

 Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon neljä ainetta:

  • äidinkieli
  • matematiikka/reaalikoe/reaaliaineen koe (paras)
  • toinen kotimainen tai vieras kieli (paras)
  • muu aine (paras)

Valintaryhmässä 2 edellä mainittujen aineiden arvosanoista voi saada enintään 42 pistettä seuraavasti:

TASO A
laaja/pitkä
TASO B
lyhyt/keskipitkä
laudatur     10,5          7
eximia cum laude approbatur       9          6
magna cum laude approbatur      7,5          5
cum laude approbatur       6          4
lubenter approbatur      4,5          3
approbatur       3          2

Äidinkielen koe, reaalikoe ja reaaliaineen kokeet pisteitetään laajan oppimäärän mukaisesti.

Ks. EB-, IB- sekä Reifeprüfung-tutkintojen pisteitys.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan torstaina 26.6.2014.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on tehtävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava ennen oikaisupyyntöajan päättymistä yliopiston kirjaamoon osoitteeseen Kirjaamo, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO. Hakijalla on oikeus nähdä valintakoepaperinsa ja todistuspisteensä mainitun 14 päivän aikana.

Varasijamenettely

Mikäli valituksi tullut peruu opiskelupaikkansa, tilalle valitaan samasta valintaryhmästä ensimmäinen valitsematta jäänyt hakija, mikäli vuosittainen sisäänottomäärä ei ole ylittynyt.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 14.11.2013 11.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti