Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet: kasvatustieteiden yksikön valintaperusteet: kasvatustieteiden yksikön erillishaku:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaElinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteeseen hyväksytty opiskelija saa opinto-oikeuden kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan. Opiskelija suorittaa ensin kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon laaja-alaisessa kasvatustieteiden kandidaattiohjelmassa (KK; 3 vuotta/180 op). Sen jälkeen opiskelija siirtyy kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutukseen ja suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon (KM; 2 vuotta/120 op) yksikön painopisteistä valittavassa opintosuunnassa.

Sisäänotto

Erillishaussa valitaan enintään 20 opiskelijaa kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan.

Koulutuksen kesto

3 + 2 lukuvuotta

Hakuaika

Erillishaku, 2.2.2015-27.2.2015

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi. Opiskelijalla on Tampereen yliopiston erillishaussa mahdollisuus hakea enintään kolmeen hakukohteeseen. Hakija asettaa hakukohteet hakulomakkeessa sitovaan ensisijaisuusjärjestykseen. Hakija voi saada hyväksymispäätöksen vain yhteen koulutukseen Tampereen yliopistossa. Katso lisätietoja erillishaun yleisistä hakuohjeista.

Valintakoe

Valintajonoon 1 (ks. valintajonot kohdasta Valintaperusteet valintajonoittain) kuuluvat osallistuvat erillishaun valintakokeeseen:

Torstai 9.4.2015 klo 12.00–16.00

Kalevantie 4, Tampere

Erillishaun valintakokeeseen ovat oikeutettuja osallistumaan ne hakijat, jotka hakuajan päättyessä täyttävät valintakriteerit. Kutsu valintakokeeseen lähetetään viimeistään tiistaina 24.3.2015. Kutsuttavien luettelo on nähtävänä myös kasvatustieteiden yksikön ilmoitustaululla os. Åkerlundinkatu 5 sekä yliopiston päärakennuksen aulassa os. Kalevantie 4. Valintakokeeseen kutsumatta jääneellä on mahdollisuus saada koulutusyksiköltä selvitys siitä, mihin kielteinen päätös hänen kohdallaan on perustunut.

Valintakoevaatimukset

Erillishaun valintakokeessa jaettavaan suomen- tai englanninkieliseen materiaaliin perustuvissa tehtävissä arvioidaan hakijan kykyä eritellä ja tulkita kasvatustieteellisiä ilmiöitä valintakoemateriaaliin tukeutuen.

Valintaperusteet valintajonoittain

Valintajono 1

Korkeakoulututkinnon suorittaneet

Edellytyksenä on vähintään alempi korkeakoulututkinto/soveltuva AMK-tutkinto ja tutkintoon sisältyen tai erikseen suoritettuna perus- ja aineopinnot (väh. 60 op) aikuiskasvatuksessa/kasvatustieteessä hyvin tiedoin suoritettuna. Opiskelijoilta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista, mikäli opinto-oikeus myönnetään suoraan KM-tutkintoon.

Opiskelijalla on Tampereen yliopiston erillishaussa mahdollisuus hakea enintään kolmeen hakukohteeseen. Hakija asettaa hakukohteet hakulomakkeessa sitovaan priorisointijärjestykseen. Hakija voi saada hyväksymispäätöksen vain yhteen koulutukseen Tampereen yliopistossa.

Erillisiä yliopisto-opintoja suorittaneet

Kasvatustieteen kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoon voidaan valita opiskelijoita, jotka ovat suorittaneet yliopistollisia opintoja (esim. avoimia yliopisto-opintoja) näitä tutkintoja varten vähintään 100 op/60 ov, joista vähintään 60 op/35 ov (perus- ja aineopinnot) aikuiskasvatuksessa/kasvatustieteessä hyvin tiedoin.

Valintajono 2

Tampereen yliopistossa koulutusalaa vaihtavat

Toisesta tieteenalayksiköstä vaihtoa hakevilla edellytyksenä on, että hakija luopuu aiemmasta opinto-oikeudestaan ja että hän on suorittanut vähintään 25 op aiemman pääaineen/tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnoista ja perus- ja aineopinnot (väh. 60 op) aikuiskasvatuksesta/kasvatustieteestä hyvin tiedoin tulevan lukuvuoden alkuun mennessä.

Koulutuksen vaihtamisesta kasvatustieteiden yksikön sisällä tehdään erillinen päätös.

Valintamenettely

Valintajonossa 1 valinta tehdään erillishaun kokeen perusteella pistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Voidakseen sijoittua hyväksyttävien joukkoon hakijan on saatava erillishaun kokeesta väh. 8 pistettä (max 20 p.).

Tasapisteiden sattuessa valinnan ratkaisee hakuajan päättymiseen mennessä näitä tutkintoja varten suoritettujen yliopistollisten opintojen kokonaismäärä. Opintoviikkosuoritukset muutetaan opintopisteiksi kertoimella 1,5. Mikäli yliopistollisten opintojen kokonaismääräkin on sama, otetaan kaikki tasapisteet saaneet.

Valintajonossa 2 valinta tehdään harkinnanvaraisesti hakemusasiakirjojen perusteella. Valinnassa painottuvat opintojen määrä ja opintomenestys kasvatustieteiden opinnoissa.

Pisteitys

Valintakokeesta saatava enimmäispistemäärä on 20 pistettä.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan viimeistään 30.4.2015. Kaikille erillishakuun osallistuneille lähetetään tieto valinnan tuloksesta. Osoitteessa www.uta.fi/opiskelijaksi julkaistaan niiden valittujen nimet, jotka ovat antaneet hakulomakkeessa luvan nimensä julkaisemiseen.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on tehtävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava ennen oikaisupyyntöajan päättymistä yliopiston kirjaamoon osoitteeseen Kirjaamo, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO.

Varasijamenettely

Mikäli valintajonoissa 1 tai 2 jää opiskelijapaikkoja täyttämättä, ne voidaan siirtää täytettäväksi kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteen kevään 2015 yhteishaussa.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 28.11.2014 14.36 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti