Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet: kasvatustieteiden yksikön valintaperusteet: kasvatustieteiden yksikön erillisvalinta:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteeseen hyväksytty opiskelija saa opinto-oikeuden kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan. Opiskelija suorittaa ensin kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (KK) laaja-alaisessa kasvatustieteiden kandidaattiohjelmassa (3 vuotta/180 op). Sen jälkeen opiskelija siirtyy kasvatuksen ja yhteiskunnan tutkimuksen maisterikoulutukseen ja suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinnon (KM; 2 vuotta/120 op) valitsemalla yhden seuraavista kolmesta opintosuunnasta: kasvatuksen yhteiskunnalliset kytkennät, kasvatuksen pedagogiset kytkennät tai kasvatuksen viestinnälliset kytkennät.

Sisäänotto

Erillisvalinnassa valitaan enintään 20 opiskelijaa kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaan.

Koulutuksen kesto

3 + 2 lukuvuotta

Hakuaika

Erillisvalinnan hakuaika, 3.2.2014-28.2.2014

Hakumenettely

Koulutukseen haetaan yliopistojen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa www.yliopistohaku.fi (Yliopistokohtaiset erillisvalinnat). Katso lisätietoja erillisvalinnan yleisistä hakuohjeista.

Valintakoe

Valintaryhmiin 3 ja 4 kuuluvat osallistuvat erillisvalinnan valintakokeeseen:

Torstai 10.4.2014 klo 12.00–16.00

Åkerlundinkatu 5, Tampere

Erillisvalinnan valintakokeeseen ovat oikeutettuja osallistumaan ne hakijat, jotka hakuajan päättyessä täyttävät valintakriteerit. Kutsu valintakokeeseen lähetetään viimeistään tiistaina 25.3.2014. Kutsuttavien luettelo on nähtävänä myös kasvatustieteiden yksikön ilmoitustaululla os. Åkerlundinkatu 5 sekä yliopiston päärakennuksen aulassa os. Kalevantie 4. Valintakokeeseen kutsumatta jääneellä on mahdollisuus saada koulutusyksiköltä selvitys siitä, mihin kielteinen päätös hänen kohdallaan on perustunut.

Valintakoevaatimukset

Valintakokeessa jaettavaan suomen- tai englanninkieliseen materiaaliin perustuvissa tehtävissä arvioidaan hakijan kykyä eritellä ja tulkita kasvatustieteellisiä ilmiöitä valintakoemateriaaliin tukeutuen.

Valintaperusteet valintaryhmittäin

Valintaryhmä 1

Edellytyksenä on vähintään alempi korkeakoulututkinto/soveltuva AMK-tutkinto ja siihen sisältyen tai erikseen suoritettuna perus- ja aineopinnot (väh. 60 op) aikuiskasvatuksessa/kasvatustieteessä hyvin tiedoin suoritettuna. Opiskelijoilta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista, mikäli opinto-oikeus myönnetään suoraan KM-tutkintoon.

Opiskelijalla on kasvatustieteellisen alan erillisvalinnoissa mahdollisuus saada hyväksymispäätös vain yhteen samaan tutkintoon johtavaan koulutukseen. Tästä syystä hakulomakkeella hakukohteet tulee asettaa ensisijaisuusjärjestykseen, mikäli opiskelija hakee opinto-oikeutta useaan eri yliopistoon. Edellytyksenä hyväksymiselle on myös, että hakija luopuu aiemmasta vastaavasta opinto-oikeudestaan toisessa yliopistossa.

Valintaryhmä 2: Tampereen yliopistossa koulutusalaa vaihtavat

Toisesta yksiköstä vaihtoa hakevilla edellytyksenä on, että hakija luopuu aiemmasta opinto-oikeudestaan ja että hän on suorittanut vähintään 25 op aiemman pääaineen/tutkinto-ohjelman perus- ja aineopinnoista ja perus- ja aineopinnot (väh. 60 op) aikuiskasvatuksesta/kasvatustieteestä hyvin tiedoin tulevan lukuvuoden alkuun mennessä.

Koulutuksen vaihtamisesta kasvatustieteiden yksikön sisällä tehdään erillinen päätös.

Valintaryhmä 3: Ulkomaalaiset hakijat

Yksikkö voi harkintansa mukaan valita opiskelijoiksi ulkomailla koulusivistyksensä suorittaneita hakijoita, joilla on opiskeluun vaadittava suomen ja englannin kielen taito. Valituksi tulemisen edellytyksenä on hyväksytty suoritus erillisvalinnan valintakokeessa. Hakija voidaan lisäksi kutsua haastatteluun opiskeluedellytysten arvioimiseksi.

Valintaryhmä 4: Erillisvalinnan valintakokeen perusteella valittavat

Kasvatustieteen kandidaatin ja/tai maisterin tutkintoon valitaan erillisvalinnan valintakokeen perusteella enintään 10 korkeakoulukelpoista hakijaa, jotka ovat suorittaneet yliopistollisia opintoja (esim. avoimia yliopisto-opintoja) näitä tutkintoja varten vähintään 100 op/60 ov, joista vähintään 60 op/35 ov (perus- ja aineopinnot) aikuiskasvatuksessa/kasvatustieteessä hyvin tiedoin suoritettuna.

Valintamenettely

Valintaryhmissä 1–2 valinta tehdään harkinnan mukaan painottaen opintomenestystä ja hakijan perusteluja hakeutumiselleen nimenomaan Tampereen yliopiston koulutukseen.

Valintaryhmässä 3 valinta tehdään harkinnan mukaan ottaen huomioon hakijan menestys erillisvalinnan valintakokeessa, aiemmat opinnot, perustelut koulutukseen hakeutumiselle ja mahdollinen haastattelu.

Valintaryhmässä 4 valinta tehdään valintakoepisteiden perusteella paremmuusjärjestyksessä. Voidakseen sijoittua valittavien joukkoon hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 8 pistettä.

Tasapisteiden sattuessa valinnan ratkaisee hakuajan päättymiseen mennessä näitä tutkintoja varten suoritettujen yliopistollisten opintojen kokonaismäärä. Opintoviikkosuoritukset muutetaan opintopisteiksi kertoimella 1,5.

Pisteitys

Valintakokeesta saatava maksimipistemäärä on 20 pistettä.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan viimeistään 6.5.2014.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on tehtävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava ennen oikaisupyyntöajan päättymistä yliopiston kirjaamoon osoitteeseen Kirjaamo, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO.

Varasijamenettely

Mikäli valintaryhmissä 1–3 jää opiskelijapaikkoja täyttämättä, ne voidaan ottaa huomioon valintaryhmässä 4 tai siirtää täytettäväksi kesän 2014 päävalinnassa. Tässä tapauksessa paikat täytetään vuorotellen kesän valintojen kiintiöistä 1 ja 2.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 14.11.2013 11.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti