Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet: kasvatustieteiden yksikön valintaperusteet: kasvatustieteiden yksikön erillishaku:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Lastentarhanopettajien lisäkoulutus

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikössä toteutetaan lukuvuosina 2014–2015 ja 2015–2016 erillinen lastentarhanopettajan koulutus, johon valitaan enintään 25 opiskelijaa. Koulutukseen valittavat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon (KK, 180 opintopistettä), johon sisältyy lastentarhanopettajan kelpoisuus. Opintoaika kestää 1,5-2 vuotta, riippuen aiempien opintojen määrästä.

Hakijat, jotka ovat suorittaneet opettajan pedagogiset opinnot ja joilla ei ole suoritettuna kasvatustieteen aineopintoja, joutuvat varautumaan täydennysopintoihin tältä osin opintojen aikana.

Lisätietoja: Lastentarhanopettajien lisäkoulutus kasvatustieteiden yksikössä

Sisäänotto

Koulutukseen valitaan enintään 25 opiskelijaa.

Hakuaika

Lastentarhanopettajien lisäkoulutus, 5.5.2014-30.5.2014

Hakumenettely

Hakuaika lastentarhanopettajien lisäkoulutukseen alkaa 5.5. ja päättyy 30.5.2014 klo 16.15.
Koulutukseen haetaan erillisellä hakulomakkeella, jonka voi hakuaikana tulostaa yliopiston Lomake-sivulta tai tilata Tampereen yliopiston hakijapalveluista hakijapalvelut@uta.fi, puh. 050 318 7387. Hakemuksen liitteineen tulee olla perillä Tampereen yliopistossa hakuajan päättymiseen 30.5.2014 klo 16.15 mennessä.

Valintakoe

Kaikki hakukelpoiset hakijat voivat osallistua valintakokeeseen, joka järjestetään keskiviikkona 11.6.2014 osoitteessa Åkerlundinkatu 5, Tampere.

Koe alkaa klo 9.00-11.00 aineistokokeella, jota koskeva aineisto jaetaan koetilaisuudessa. Koepäivä jatkuu klo 12.00 soveltuvuuskokeella, joka sisältää pienryhmätilanteen/-tilanteita.

Hakijoille, jotka eivät täytä hakuehtoja, ilmoitetaan asiasta ennen koepäivää.

Hakukelpoisuus

Koulutukseen voidaan valita opiskelijoiksi sellaisia hakijoita, joilla ei vielä ole lastentarhanopettajan kelpoisuutta. Hakijan tulee täyttää yliopistolain 37§:n mukainen hakukelpoisuus ja hänellä tulee olla suoritettuna vähintään:

  • kasvatustieteen perus- ja aineopinnot (60 op) tai
  • opettajan pedagogiset opinnot (60 op, joihin sisältyvät tai erikseen on suoritettuna kasvatustieteen perusopinnot, 25 op) tai
  • kasvatustieteen perusopinnot (25 op) ja yhden valinnaiseksi sivuaineeksi soveltuvan oppiaineen opinnot (väh. 25 op) hakuajan päättymiseen mennessä.

Valintamenettely

Hakija voi saada aineistokokeesta enintään 20 pistettä ja soveltuvuuskokeesta enintään 20 pistettä. Lopullinen valinta tehdään aineistokokeen ja soveltuvuuskokeen yhteispistemäärän perusteella. Voidakseen tulla valituksi, hakijan tulee saada kummastakin osiosta vähintään 10 pistettä. Tasapisteiden sattuessa valinnan ratkaisee soveltuvuuskokeen pistemäärä. Mikäli yhteispistemäärä on tämänkin jälkeen sama, valitaan kaikki saman pistemäärän saavuttaneet.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 26.6.2014. Hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta kirjeitse.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on tehtävä 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkaisemisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava yliopiston kirjaamoon ennen oikaisupyyntöajan päättymistä osoitteeseen: Kirjaamo, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 2.5.2014 10.26 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti