Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Kasvatustieteiden yksikön valintaperusteet

Näiltä sivuilta löydät kasvatustieteiden yksikön valintaperusteet. Päävalinnan valintaperusteet on listattu oikealla. Erillisvalinnalla ja maisteriohjelmilla on omat valintaperustesivunsa, jotka löydät myöskin oikealla olevasta valikosta. Tällä sivulla on esitelty kasvatustieteiden yksikön yleiset valintaperusteet, joihin kannattaa tutustua ennen varsinaisen hakukohteesi valintaperusteita.

Jos et vielä tiedä, minne hakisit, kannattaa tutustua hakukohteiden esittelyihin Hakukohteet-osiossa!

Sisäänotto

Kasvatustieteiden yksikköön hyväksyttävien opiskelijoiden määrät 2014

Valintakoe
vähintään
Yo-todistus +
valintakoe vähintään
Erillisvalinta
enintään
Yhteensä
enintään
Kasvatustieteen kandidaatin
ja/tai maisterin tutkinto
    209
Elinikäinen oppiminen ja kasvatus       20            15         20      55
           - Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, avoimen yliopiston väylä        -             -          5       5
Luokanopettaja        -            86          5      91
Varhaiskasvatus        -            40         10      50
Ammattikasvatuksen maisteriohjelma        -             -         14      14
Aineenopettajan maisterikoulutus        -             -          5       5
Joint Nordic Master Programme in Didactics of Mathematics (NORDIMA)        -             -          5       5

Valintamenettely

VALTAKUNNALLINEN KASVATUSALOJEN VALINTAYHTEISTYÖVERKOSTO (VAKAVA)

VAKAVA on valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto, joka laatii ja toteuttaa VAKAVA-kokeen. Kokeella voi hakea kaikkiin verkostossa mukana oleviin koulutuksiin. VAKAVA-kokeen perusteella arvioidaan kasvatustieteellisessä koulutuksessa tarvittavia akateemisia opiskelutaitoja.

Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) keskeisimmät tavoitteet ovat: keventää ja yksinkertaistaa valintaprosessia sekä valtakunnallisesti että yliopistokohtaisesti, nopeuttaa opiskelijoiden siirtymistä lukiosta yliopistoon ja kehittää kasvatusalan opiskelijavalintoja.

Hakuaika koulutuksiin alkaa 3.3.2014 ja päättyy 1.4.2014 klo 16.15. Koulutuksiin haetaan yhdellä sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa www.yliopistohaku.fi. (Huom! Erillisvalinnoissa on käytössä erilliset hakulomakkeet.) Yliopistojen yhteishaussa voi hakea yhteensä 9 eri koulutukseen. Sekä luokanopettajan että lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutusten yhteisvalinnoissa hakija voi asettaa 3 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen. Muiden VAKAVAan osallistuvien koulutusten osalta ei ole valtakunnallisesti rajattu, kuinka moneen hakukohteeseen voi hakea, mutta yliopistojen sisällä rajoituksia voi olla.

Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan koulutusten yhteisvalinnoissa hakulomakkeen liitteet postitetaan osoitteeseen: Hakija- ja opiskelijapalvelut, PL 35 (Agora), 40014 Jyväskylän yliopisto. Muiden koulutusten osalta liitteet postitetaan siihen yliopistoon, jonka hakukohde on kyseessä. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa 9.4.2014 mennessä. Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu VAKAVA-kokeeseen: Helsinki, Joensuu, Jyväskylä, Oulu, Rauma, Rovaniemi, Savonlinna, Tampere, Turku. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa.

Kirjallinen VAKAVA-koe toteutetaan kaikissa verkostoon osallistuvissa yliopistoissa samanaikaisesti tiistaina 6.5.2014 klo 13.00-15.00. Aineisto, josta VAKAVA-kokeen kysymykset laaditaan, on nähtävillä VAKAVAn verkkosivuilla 25.3.2014 lähtien. Kokeesta saatava pistemäärä otetaan huomioon kaikissa niissä VAKAVAan osallistuvissa koulutuksissa, joihin hakija on hakenut.

Valintojen mahdollisessa toisessa vaiheessa (soveltuvuuskokeessa) on yliopistokohtaisia eroja, jotka ovat luettavissa tiedekuntien ja yksiköiden hakuoppaista ja verkkosivuilta. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin VAKAVA-kokeen pistemäärän ja hakutoiveen perusteella. Esivalinnan tulokset julkistetaan keskiviikkona 21.5.2014. Soveltuvuuskokeet järjestetään eri yliopistoissa toisista yliopistoista riippumatta, joten hakija voi saada kutsun useamman koulutuksen soveltuvuuskokeeseen. Hakijan soveltuvuuskokeet saattavat olla samanaikaisesti eri yliopistoissa, koska valinnan toinen vaihe järjestetään yliopistoissa samojen viikkojen aikana. Luokanopettajan ja lastentarhanopettajan (varhaiskasvatus) koulutuksiin hakevat voivat kuitenkin saada kutsun valinnan toiseen vaiheeseen vain yhteen luokanopettajakoulutusyksikköön ja vain yhteen lastentarhanopettajakoulutusyksikköön. Tarkempia ohjeita saa yliopistojen hakuoppaista.

VAKAVAssa vuonna 2014 mukana olevat yliopistot ja koulutukset

Helsingin yliopisto

Erityispedagogiikan koulutus
Erityispedagogiikan koulutus, avoimen yliopiston opintojen perusteella hakevien valinta (erillisvalinta)
Erityispedagogiikan koulutus, suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella hakevien valinta (erillisvalinta)

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) koulutus
Kotitalousopettajan koulutus
Käsityönopettajan koulutus
Lastentarhanopettajan koulutus
Luokanopettajan koulutus

Itä-Suomen yliopisto, Joensuu

Erityisopettajien koulutus
Luokanopettajan koulutus
Luokanopettajan ja matemaattisten aineiden opettajan koulutus
Opinto-ohjaajan koulutus

Itä-Suomen yliopisto, Savonlinna

Kotitalousopettajan koulutus
Käsityönopettajan koulutus
Lastentarhanopettajan koulutus
Luokanopettajan koulutus *)

Jyväskylän yliopisto

Erityispedagogiikan koulutus
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutus
Luokanopettajan koulutus
Varhaiskasvatuksen koulutus

 

Lapin yliopisto

Kasvatusalan koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja mediakasvatus)
Luokanopettajan koulutus

Oulun yliopisto, Oulu

Luokanopettajan koulutus
Luokanopettajan koulutus, erillisvalinta kasvatustieteen maisterin tutkintoon
Varhaiskasvatuksen koulutus
Varhaiskasvatuksen koulutus, erillisvalinta kasvatustieteen maisterin tutkintoon

Tampereen yliopisto, Tampere

Luokanopettajan koulutus
Varhaiskasvatuksen koulutus

Turun yliopisto, Turku

Kasvatustieteiden koulutus (kasvatustiede, aikuiskasvatustiede ja erityispedagogiikka)
Luokanopettajan koulutus
Luokanopettajan koulutus, erillisvalinta kasvatustieteen maisterin tutkintoon

Turun yliopisto, Rauma

Käsityön aineenopettajan koulutus
Lastentarhanopettajan koulutus
Luokanopettajan koulutus

*) sis. OpeArt-suuntautumisvaihtoehdon

Huom! Kasvatustieteiden alan VAKAVA-koetta koskevissa erityisjärjestelyissä noudatetaan yhteisiä valtakunnallisia ohjeita. Katso tarkemmin VAKAVA-sivuilta

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 14.11.2013 11.47 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti