Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet: informaatiotieteiden yksikön valintaperusteet: informaatiotieteiden yksikön erillisvalinta:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma, avoimen yliopiston väylä

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan voi hakea ns. matematiikan ja tilastotieteen avoimen väylän kautta. Valinta tapahtuu erityisvalintana ilman valintakoetta.

Sisäänotto

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan valitaan avoimen väylän kautta enintään 15 opiskelijaa.

Koulutuksen kesto

3 + 2 lukuvuotta

Hakumenettely

Hakeminen tapahtuu erillisvalinnassa erillisellä paperisella hakulomakkeella, jonka voi tulostaa yliopiston Lomakkeet-sivulta. Hakemukseen on liitettävä opintorekisteriote, josta käy ilmi suoritettu opintokokonaisuus arvosanoineen.

Hakuaika on 28.4.–30.5.2014. Hakuaika päättyy klo 16.15.

Hakukelpoisuus

Ks. Yleinen hakukelpoisuus. Mikäli avoimen väylän opinnot suorittanut hakija ei ole ylioppilas (tai muulla vastaavalla tavalla yleisen korkeakoulukelpoisuuden saavuttanut), tulee hakijan anoa yliopistolta lupaa osallistua avoimen väylän erityisvalintaan. Tätä varten yliopiston hakijapalveluihin toimitetaan hakemus perusteluineen ja koulutusselvityksineen maaliskuun 2014 loppuun mennessä. Lisätietoja saa Tampereen yliopiston hakijapalveluista.

Valintamenettely

Matematiikan perusopinnot

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan voidaan suoraan valita opiskelijaksi enintään 5 sellaista hakijaa, jotka ovat suorittaneet Tampereen yliopiston avoimina yliopisto-opintoina (Tampere) järjestettävän opintokokonaisuuden matematiikan perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina (25 op) kaikki opintojaksot hakuajan loppuun eli perjantaihin 30.5.2014 mennessä. Hyväksymisen edellytyksenä on, että opintojaksot ovat suoritettuina vähintään arvosanalla 3/5. Edellä mainittuja opintojaksoja ei voi tällöin suorittaa korvaavuudella tai hyväksilukemisella. Jos kriteerit täyttäviä hakijoita on yli 5, hakijat asetetaan opintojaksojen arvosanojen opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaiseen paremmuusjärjestykseen.

Tilastotieteen perusopinnot

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelmaan voidaan suoraan valita opiskelijaksi enintään 10 sellaista hakijaa, jotka ovat suorittaneet Tampereen yliopiston avoimina yliopisto-opintoina (Tampere) järjestettävän opintokokonaisuuden tilastotieteen perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina (25 op) kaikki opintojaksot hakuajan loppuun eli perjantaihin 30.5.2014 mennessä. Hyväksymisen edellytyksenä on, että opintojaksot MTTTP1, MTTTP2, MTTTP3 ja MTTTA1 ovat suoritettuina vähintään arvosanalla 3/5 ja opintojakso MTTTA13 hyväksytysti. Edellä mainittuja opintojaksoja ei voi tällöin suorittaa korvaavuudella tai hyväksilukemisella ja opintojakson MTTTA13 harjoitustyötä saa korjata vain kerran. Jos kriteerit täyttäviä hakijoita on yli 10, hakijat asetetaan opintojaksojen arvosanojen opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaiseen paremmuusjärjestykseen.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Matematiikan perusopintokokonaisuuden ja tilastotieteen perusopintokokonaisuuden perusteella hakeneiden tulokset julkistetaan keskiviikkona 18.6.2014.

Oikaisumenettelystä ks. erillisvalinnan yleiset valintaperusteet.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 14.11.2013 11.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti