Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet: informaatiotieteiden yksikön valintaperusteet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Lisätietoja

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Hakukohteen kuvaus
Yksikön yleiset valintaperusteet
Yksikön kuvaus
Yksikön omat verkkosivut

Yleistä hakemisesta

Hae yhteishaussa!
Hakuajat
Tilastoja

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Sisäänotto

Valintakoe Valintakoe ja yo-todistus Yhteensä
     49                 49      98

Valintakokeen ja ylioppilastutkinnon yhteispisteiden perusteella valittavien kiintiö sisältää suoraan yo-todistuksen perusteella valittavat.

Koulutuksen alkamispäivä

25.8.2014

Koulutuksen kesto

3 + 2 lukuvuotta

Hakuaika

Kevään yhteishaku II, 3.3.2014-1.4.2014

Hakumenettely

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot järjestävät tietojenkäsittelytieteiden opiskelijavalinnan yhteisvalintana. Valintakoe on yhteinen, mutta jokainen yhteisvalinnassa mukana oleva yliopisto määrittelee kuitenkin itse pistelaskukaavansa ja hyväksymisrajansa. Tiedot eri yliopistojen valintaperusteista saa kyseisten yliopistojen valintaoppaista, verkkosivuilta sekä yhteisvalinnan verkkosivuilta www.tkt-yhteisvalinta.fi.

Yhteisvalinnan hakukohteita ovat Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu ja Kuopio erillisinä hakukohteinaan), Oulun ja Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelmat, Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma sekä Jyväskylän yliopiston tietotekniikan pääaine. Yhteisvalinnassa voidaan hakea enintään neljään hakukohteeseen, jotka hakija asettaa yhteishaun hakulomakkeessa suosituimmuusjärjestykseen. Hakujärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan päättymisen jälkeen. Hakija voi tulla valituksi  tietojenkäsittelytieteen/tietotekniikan opiskelijaksi vain yhteen yhteisvalinnassa mukana olevaan yliopistoon. Hyväksytyksi tullut hakija ei voi jäädä jonottamaan suosituimmuusjärjestyksessä ylemmälle sijalle asettamaansa yliopistoon.

Sähköinen yhteishaku alkaa 3.3.2014 ja päättyy 1.4.2014. Hakulomakkeella tulee ilmoittaa, missä yliopistossa hakija osallistuu valintakokeeseen, mikäli hän osallistuu valintakokeeseen. Hakeminen tapahtuu yliopistojen valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa www.yliopistohaku.fi.

Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmassa voi suuntautua tietojenkäsittelyoppiin tai vuorovaikutteiseen teknologiaan. Opintosuunta valitaan opintojen kuluessa.

Valintakoe

Maanantai 26.5.2014 klo 10.00-14.00

Kalevantie 4, yliopiston päärakennus

Valintakokeessa on kolme tehtävää, joista hakijan tulee vastata kahteen valitsemaansa tehtävään. Tehtävistä kaksi on kokeessa jaettavaan aineistoon perustuvia ja yksi on yleistä ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtävä.

Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai kuvallinen henkilötodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta. Sähköiset viestimet on kielletty. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä.

Mikäli hakijalla on tarvetta valintakokeen erityisjärjestelyihin, hänen tulee hakea niitä koepaikan yliopistosta kyseisen yliopiston ohjeiden mukaan.

Valintakoevaatimukset

Ei valintakoekirjallisuutta.

Hakukelpoisuus

Ks. Yleinen hakukelpoisuus

Kansainvälinen hakija voidaan hyväksyä yksikön opiskelijaksi päävalinnassa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito.

Valintaperusteet valintaryhmittäin

Tampereen yliopistoon tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan hakevien valintaryhmät:

1. Valinta valintakokeen perusteella

Valintakokeessa on kolme tehtävää, joista hakijan tulee vastata kahteen valitsemaansa tehtävään. Kustakin tehtävästä on mahdollista saada 25 pistettä. Tehtävät arvostellaan kokonaisin pistein. Hakijalta hyväksytään vain kaksi vastausta, vaikka hän vastaisi kaikkiin tehtäviin. Tällaisessa tapauksessa jätetään huomioimatta paras vastaus. Valintakokeen maksimipistemäärä on 50 pistettä. Opiskelijat valitaan kokonaispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Valintakoeryhmässä hyväksytyksi tuleminen edellyttää, että hakija on saanut valintakokeesta vähintään 20 pistettä.

2. Valinta valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen perusteella

Ylioppilastutkintotodistuksen maksimipistemäärä on 65 pistettä, jolloin arvosanoista ja valintakokeesta voi saada yhteensä enintään 115 pistettä.

Opiskelijaksi hyväksytään tässä kiintiössä suoraan ilman valintakoetta kaikki hakijat, joilla on pitkän matematiikan kokeesta arvosana laudatur ja äidinkielen kokeesta vähintään arvosana eximia cum laude approbatur.

Muut ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen perusteella valittavat asetetaan järjestykseen siten, että valintakokeen ja  ylioppilastutkintotodistuksen arvosanojen tuottamat pistemäärät lasketaan yhteen. Tasapisteiden sattuessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensiksi matematiikan arvosanan ja toiseksi äidinkielen arvosanan perusteella.

Valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen yhteispisteiden perusteella valittavien kiintiössä valituksi tuleminen edellyttää, että hakija on saanut valintakokeesta vähintään 17 pistettä.

Valintamenettely

Valintajärjestys: Hakijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon, otetaan huomioon kiintiöissä 1 ja 2 siten, että ylioppilaista valitaan ensin suoravalinnan kriteerit täyttävät hakijat (yhteispistekiintiössä), sen jälkeen tehdään valinta valintakokeen perusteella valittavien kiintiössä ja lopuksi täytetään valintakokeen ja ylioppilastutkintotodistuksen yhteispisteiden perusteella valittavien kiintiö.

Opiskelijavalintapäätöksen yhteydessä voidaan tehdä samalla myös varasijavalintoja ns. kiintiön yliottona. Yliottoa voidaan ottaa ensisijaisesti valintaryhmässä 1 eli valintakokeen perusteella valittavien ryhmässä.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on saavuttanut yksikön erikseen määrittelemän valintakoepisteiden vähimmäismäärän.

 

Pisteitys

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon neljä ainetta:

  1. äidinkieli (pakollinen)
  2. matematiikka
  3. toinen kotimainen kieli tai vieras kieli (paras)
  4. reaalikoe tai reaaliaineen koe (paras)

Edellä mainituista aineista annetaan pisteitä seuraavasti:

Pitkä matematiikka Kaikki muut aineet
(myös lyhyt matematiikka)
          L 40              L 30
          E 35              E 25
          M 30              M 20
          C 25              C 15
          B 15              B  5
          A  5              A  0

Taulukon mukaan saatu pistemäärä jaetaan kahdella. Maksimipistemäärä on 65 pistettä (130/2).

Ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeen tilalla suoritettu koe (suomi/ruotsi toisena kielenä) pisteitetään kuten äidinkielen koe. Ennen hakuajan päättymistä korotetut ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Hakijan, joka haluaa käyttää hyväkseen ylioppilastutkintolautakunnan suorittamaa jälkiarvostelua, on ilmoitettava jälkiarvostelun tulos suoraan Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Lukion on oltava suoritettuna 6.6.2014 mennessä.

Erityisvalinnat

Kilpailumenestyksen (MAOL, VIKSU) ja tietojenkäsittelytieteiden perusopintojen perusteella hakevien valinta tapahtuu erityisvalintana. Ks. lisätietoja informaatiotieteiden yksikön erillisvalintasivulta.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Tietojenkäsittelytieteiden yhteisvalinnan tulokset julkistetaan 18.6.2014. Tieto valinnan tuloksesta lähetetään kirjeitse kaikille valintakokeeseen osallistuneille.

Oikaisumenettelystä on kerrottu yksikön yleisissä valintaperusteissa.

Varasijamenettely

Mikäli tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan hyväksytty opiskelija peruuttaa opiskelupaikkansa, mahdolliset lisäkutsut lähetetään valintakokeen perusteella valittavien ryhmässä riippumatta siitä, missä valintaryhmässä peruuttanut on tullut hyväksytyksi. Hyväksymisen edellytyksenä on kuitenkin se, että hakija on saavuttanut yksikön erikseen määräämän valintakoepisteiden vähimmäismäärän.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 14.11.2013 11.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti