Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet: informaatiotieteiden yksikön valintaperusteet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Lisätietoja

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma

Hakukohteen kuvaus
Yksikön yleiset valintaperusteet
Yksikön kuvaus
Yksikön omat verkkosivut

Yleistä hakemisesta

Hae yhteishaussa!
Hakuajat
Tilastoja

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaSisäänotto

Valintakoe Valintakoe ja
yo-todistus
Suoravalinta Yhteensä
     49       vähintään 44 Kaikki ehdot täyttävät      103 a)

a) Suoravalinnassa valitaan kaikki ehdot täyttävät hakijat, valintakoejonossa 49 ja yhteispistejonossa vähintään 44 tai niin monta, että kokonaissisäänottomäärä 103 tulee täyteen.

(Valintakoe ja yo-todistus sisäänottoa nostettu 16.3.2015 39 uudesta opiskelijasta 44:ään)

Koulutuksen alkamispäivä

24.8.2015

Koulutuksen kesto

3 + 2 lukuvuotta

Hakuaika

Kevään yhteishaku II, 17.3.2015-9.4.2015

Hakumenettely

Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot järjestävät tietojenkäsittelytieteiden opiskelijavalinnan valintakoeyhteistyönä. Valintakoe on yhteinen, mutta jokainen yhteisvalinnassa mukana oleva yliopisto määrittelee itse valintaperusteensa. Tiedot eri yliopistojen valintaperusteista saa kyseisten yliopistojen hakuoppaista ja verkkosivuilta.

Valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen (Joensuu ja Kuopio erillisinä hakukohteinaan), Oulun ja Turun yliopiston tietojenkäsittelytiede, Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma sekä Jyväskylän yliopiston tietotekniikan pääaine. Hakijan valintakoe otetaan huomioon kaikkien niiden yhteistyössä mukana olevien yliopistojen valinnoissa, joihin hän on hakenut.

Hakukohteet ovat mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi. Ks. Sähköinen haku korkeakouluihin. Yhteishaku alkaa 17.3.2015 ja päättyy 9.4.2015 klo 15.00. Hakijan tulee mainita hakulomakkeella, missä yliopistossa hän osallistuu valintakokeeseen, mikäli hän osallistuu valintakokeeseen.

Valintakoe

Maanantai 25.5.2015 klo 10.00-14.00

Kalevantie 4, yliopiston päärakennus

Valintakokeessa on kolme tehtävää, joista hakijan tulee vastata kahteen valitsemaansa tehtävään. Tehtävistä kaksi on kokeessa jaettavaan aineistoon perustuvia ja yksi on yleistä ongelmanratkaisukykyä mittaava tehtävä.

Valintakokeeseen osallistuvalla tulee olla mukanaan passi, ajokortti tai kuvallinen henkilötodistus sekä tavalliset kirjoitusvälineet. Valintakokeessa ei saa käyttää laskinta. Sähköiset viestimet on kielletty. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä.

Mikäli hakijalla on tarvetta valintakokeen erityisjärjestelyihin, hänen tulee hakea niitä koepaikan yliopistosta kyseisen yliopiston ohjeiden mukaan (ks. Erityisjärjestelyt valintakokeessa).

Valintakoevaatimukset

Ei valintakoekirjallisuutta.

Hakukelpoisuus

Ks. Hakukelpoisuus

Suomenkieliseen koulutukseen hakeva voidaan hyväksyä yksikön opiskelijaksi yhteishaussa vain, mikäli hänellä on opintoja varten riittävä suomen kielen taito (ks. Suomen kielen taidon todentaminen).

Valintaperusteet valintajonoittain

Tampereen yliopistoon tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan hakevien valintajonot:

1) Suoravalinta

Suoravalinnassa otetaan huomioon ne hakijat, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon tai IB-, EB- tai RP-tutkinnon. Mahdolliset korotetut arvosanat otetaan huomioon.

Opiskelijoiksi hyväksytään suoraan kaikki hakijat, jotka saavat vähintään 59 pistettä ylioppilastutkinnon tai vastaavan perusteella. Pisteitä annetaan ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon matematiikan, äidinkielen ja jonkun muun kokeen suorituksista Pisteytys-kohdassa olevan taulukon mukaan.

2) Valinta yhteispisteiden perusteella

Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon kokeista annettavien pisteiden ja valintakokeesta annettavien pisteiden perusteella. Yhteispisteiden perusteella hyväksytään yhteensä 44 hakijaa tai siten, että sisäänottomäärä 103 tulee täyteen. Pisteitä annetaan ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon matematiikan, äidinkielen ja jonkun muun kokeen suorituksista oheisen taulukon mukaan enintään 75 pistettä. Valintakokeesta on mahdollista saada 50 pistettä. Suurin mahdollinen yhteispistemäärä on 125 pistettä.

Yhteispisteitä laskettaessa hakijalla on oltava sekä valintakoepisteitä että ylioppilastutkinnosta tai vastaavasta tutkinnosta annettavia pisteitä.

Hyväksyttävien on saavutettava yksikön erikseen määräämä vähimmäispistemäärä.

3) Valinta valintakokeen perusteella

Valintakokeeseen osallistuvat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeesta annettavien pisteiden perusteella. Valintakokeen perusteella hyväksytään enintään 49 hakijaa. Valintakokeesta voi saada enintään 50 pistettä. Valintakokeen perusteella hyväksyttävien on saatava valintakokeesta vähintään 20 pistettä.

Valintamenettely

Valintajärjestys: Opiskelijat valitaan tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan ensin (1) suoravalinnalla ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon kokeista annettavien pisteiden perusteella. Suoravalinnan jälkeen jäljellä olevat hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen ensin (2) ylioppilastutkinnon tai vastaavan tutkinnon kokeista annettavien ja valintakokeesta annettavien yhteispisteiden perustella ja sen jälkeen (3) valintakokeesta annettavien pisteiden perusteella.

Tasapisteissä kaikki tasapisteisiin sijoittuvat valitaan. Vajaaksi jääneet valintajonot täytetään samoista jonosta kuin ensi vaiheessa.

Hyväksymisen edellytyksenä on, että hakija on saavuttanut yksikön erikseen määrittelemän valintakoepisteiden vähimmäismäärän.

Pisteitys

Ylioppilastutkinnosta tai IB-, EB- tai RP-tutkinnosta annetaan enintään 75 valintapistettä alla olevan taulukon mukaisesti. Ylioppilastutkinnon äidinkielen kokeen tilalla suoritettu koe (suomi/ruotsi toisena kielenä) pisteitetään kuten äidinkielen koe. Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon kolme ainetta:

  1. matematiikka
  2. äidinkieli
  3. muun kokeen suoritus (mikä tahansa tutkintoon sisältyvä koe)

Edellä mainituista aineista annetaan pisteitä seuraavasti:

L E M C B A
Pitkä matematiikka 33 27 21 15 9 3
Kaikki muut aineet
(myös lyhyt matematiikka)
21  16 11 6 1 0

Ennen hakuajan päättymistä korotetut ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat otetaan huomioon korotettuina. Hakijan, joka haluaa käyttää hyväkseen ylioppilastutkintolautakunnan suorittamaa jälkiarvostelua, on ilmoitettava jälkiarvostelun tulos suoraan Tampereen yliopiston hakijapalveluihin.

Lukion on oltava suoritettuna 4.6.2015 mennessä.

Erityisvalinnat

Kilpailumenestyksen (MAOL, Suomen akatemian lukiolaisten tiedekilpailu VIKSU) ja tietojenkäsittelytieteiden perusopintojen perusteella hakevien valinta tapahtuu erityisvalintana. Ks. lisätietoja informaatiotieteiden yksikön erillishakusivulta.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Yhteishaun valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 1.7.2015. Kaikille valintakokeeseen osallistuneille lähetetään tieto valinnan tuloksesta. Osoitteessa www.uta.fi/opiskelijaksi julkaistaan niiden valittujen nimet, jotka ovat antaneet hakulomakkeessa luvan nimensä julkaisemiseen.

Oikaisumenettelystä on kerrottu yksikön yleisissä valintaperusteissa.

Varasijamenettely

Mikäli tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelmaan vapautuu paikkoja 1.7.2015 jälkeen, paikat täytetään yllä kuvatun valintamenettelyn mukaisesti. Hyväksymisen edellytyksenä on kuitenkin se, että hakija on saavuttanut yksikön erikseen määräämän valintakoepisteiden vähimmäismäärän.

 

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 28.11.2014 16.22 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti