Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet: yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön valintaperusteet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Erillisiä opintoja suorittavien valinta

Avoimet yliopisto-opinnot

Tieteenalayksikkö järjestää kaikille avoimia yliopisto-opintoja. Yksikön opetustarjonta vaihtelee jonkin verran eri lukuvuosina. Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot ovat sisällöltään tieteenalayksikön opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. Opinto-oikeus avoimiin yliopisto-opintoihin on sisällöllisesti ja ajallisesti rajoitettu. Perusopintotason avoimiin yliopisto-opintoihin opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Aineopintotason opintoihin suoritetaan opiskelijavalinta ja tieteenalayksikkö vahvistaa valinnan edellytykset. Avoimista yliopisto-opinnoista opiskelijalta peritään opinto-oikeusmaksu.

Ilmoittautuminen ja hakeminen avoimiin yliopisto opintoihin tapahtuu kolme kertaa lukuvuodessa: elokuussa, marraskuussa ja helmikuussa. Hakukohteita ovat yksittäiset opintojaksot tai opintokokonaisuudet. Lisäksi monia hakukohteita on avoinna läpi lukuvuoden. Lisätietoja hakemisesta saat osoitteesta www.uta.fi/avoinyliopisto/opiskelijaksi/.

Avoimen yliopisto-opetuksen opinnot voivat myös olla hyvin tavoitteellisia, ja opiskelija voi koota opetustarjonnasta laajoja opinto- ja osaamiskokonaisuuksia, jotka vaihtelevat eri tieteenalayksiköissä. Laajoja opintokokonaisuuksia suoritettuaan opiskelija voi hakea erillishaussa tutkinto-opiskelijaksi. Menestyksellisesti avoimia yliopisto-opintoja suorittavat opiskelijat voivat tulla valituksi ilman valintakoetta tutkinto-opiskelijoiksi.

Alumniopintoihin otettavat opiskelijat

Alumniopinto-oikeus koskee Tampereen yliopistosta valmistuneita. Yksikkö voi perustellusta hakemuksesta, jota ao. oppiaineen professori tai vastaava on puoltanut, myöntää Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön pääaineessa tai tutkinto-ohjelmassa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle oikeuden alumniopintoihin johonkin yksikön opintokokonaisuuteen. Oikeus voidaan myöntää myös Tampereen yliopiston muussa yksikössä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneelle, mikäli tutkintoon sisältyy vähintään 15 opintopistettä kyseisen tutkinto-ohjelman opintoja.

Hakemukseen on liitettävä perustelut sekä suunnitelma opintojen suorittamisaikataulusta.

Alumniopinnot ovat maksuttomia valmistumista seuraavan lukuvuoden loppuun asti. Sen jälkeen opinnot ovat maksullisia. Alumniopintoihin hakeville ei ole erityistä hakuaikaa.

Vierailevat opiskelijat

Tampereen yliopiston muiden yliopistojen kanssa solmimien sopimusten perusteella opiskelija, jolla on tutkinnon suorittamisoikeus sopimusyliopistossa, voi hakea ns. vierailevan opiskelijan opinto-oikeutta Tampereen yli­opistossa. Vierailevan opiskelijan oikeus voidaan myöntää, jos kotiyli­opisto on sitä puoltanut.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 30.11.2015 11.54 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti