Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet: yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön valintaperusteet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Historian tutkinto-ohjelmaSisäänotto

Historian tutkinto-ohjelmaan valitaan korkeakoulujen yhteishaussa 36 uutta opiskelijaa. Aloituspaikoista 26 on varattu ensikertalaisille.

Ks. lisätietoja aloituspaikkojen varaamisesta ensikertalaisille.

Koulutuksen alkamispäivä

1.9.2016

Koulutuksen kesto

3 + 2 lukuvuotta

Hakuaika

Kevään yhteishaku II, 16.3.2016-6.4.2016

Suorituskielet

suomi

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Ks. sähköinen haku korkeakouluihin.

Valintakoe

Maanantai 23.5.2016 klo 13 - 16

Kalevantie 4, yliopiston päärakennus.

Tarkemmat tiedot salijaosta julkaistaan sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Paikalle tulee saapua ajoissa, eli viimeistään 15 minuuttia ennen koetilaisuuden alkua. Valintakokeeseen on otettava mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai henkilötodistus) ja kirjoitusvälineet. Kokeeseen saa ottaa mukaan juotavaa ja välipalaa läpinäkyviin pakkauksiin pakattuna.

Valintakoevaatimukset

Valintakokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden valmiuksia historian opiskeluun ja tutkimiseen. Valintakoe perustuu valintakoekirjaan, kokeessa jaettavaan aineistoon sekä kouluopetuksessa ja muulla tavoin karttuneeseen historialliseen tietoon.

Valintakoekirja: Holmila, Antero ja Mikkonen, Simo, Suomi sodan jälkeen. Pelon, katkeruuden ja toivon vuodet 1944-49. Atena 2015.

Valintakokeessa on kaksi osaa - osat A ja B. Osan A tehtävä perustuu valintakoekirjaan sekä mahdolliseen kokeessa jaettavaan aineistoon. Osan B tehtävä perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon. Osan A vastaukset arvostellaan kaikilta kokeeseen osallistuneilta. Vain kokeen A-osassa parhaiten suoriutuneelta kolmannekselta (1/3), kuitenkin vähintään 100 hakijalta, arvostellaan myös osa B. Valintakokeen lopullinen pistemäärä on osien A ja B yhteenlaskettu pistemäärä. Valintakokeen maksimipistemäärä on 100 (osa A 50 pistettä ja osa B 50 pistettä).

Kokeen kesto on kolme tuntia.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston saavutettavuusyhteyshenkilölle kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä eli 20.4.2016 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät erityisjärjestelyt valintakokeessa –sivuilta.

Hakukelpoisuus

Ks. hakukelpoisuus.

Valintaperusteet valintajonoittain

Historian tutkinto-ohjelman opiskelijaksi hyväksytään

  1. pelkän ylioppilastutkintotodistuksen perusteella 12 ja
  2. pelkän valintakokeen perusteella 24 hakijaa.

Ensin valitaan 12 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden perusteella. Sen jälkeen valitaan 24 hakijaa valintakokeen perusteella.

Valintamenettely

Valintajono 1. Todistusvalinta

Todistusvalinnassa valitaan 12 opiskelijaa pelkkien ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden perusteella. Tässä valintajonossa kaikki aloituspaikat on varattu ensikertalaisille. Voidakseen tulla valituksi tässä valintajonossa, hakijan on saatava ylioppilastutkinnostaan vähintään 65 pistettä. Mahdollisessa tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan ylioppilastutkintotodistuksen historian arvosanan perusteella. Sen jälkeen tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan äidinkielen arvosanan perusteella. Mikäli pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, otetaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Mikäli tässä valintajonossa peruuntuu paikkoja, vapautuneet paikat täytetään valintakokeen perusteella valittavien ryhmästä.

Valintajono 2. Valintakoevalinta

Valintakoevalinnassa valitaan 24 opiskelijaa pelkän valintakokeen perusteella. Tässä valintajonossa täytetään loput ensikertalaisille varatut paikat ja jäljelle jäävissä aloituspaikoissa huomioidaan kaikki hakijat. Jos lopullinen pistemäärä tässä ryhmässä valittavilla on sama, ratkaisee ylioppilastutkintotodistuksesta saatu pistemäärä. Mikäli pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, otetaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat. Hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 50 pistettä voidakseen tulla valituksi tässä valintajonossa.

Pisteitys

Koepisteet

Valintakokeen maksimipistemäärä on 100 (osa A 25 + 25 pistettä ja osa B 50 pistettä).

Ylioppilastutkinnon pisteet

Ylioppilastutkinnosta voi saada enintään 83 pistettä. Huomioon otetaan enintään viisi ainetta:

1) äidinkieli
2) historia
3) toinen kotimainen kieli tai vieras kieli
4-5) kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta (voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita)

Kokeista saadut arvosanat pisteitetään seuraavasti:

Historia Äidinkieli*, muiden
reaaliaineiden
kokeet, reaalikoe,
pitkä/laajempi
oppimäärä
keskipitkä tai
lyhyt oppimäärä
laudatur   23          15        11
eximia cum laude approbatur   17          12         8
magna cum laude approbatur   12           9         5
cum laude approbatur    8           6         2
lubenter approbatur    5           3         -
approbatur    2           1         -

* Suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä -kokeet pisteitetään kuten äidinkielen koe.

International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB) ja Reifeprüfung (RP) –tutkinnon suorittaneet rinnastetaan suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneisiin sivulla Hakijaryhmät esitettyjen pisteitysperiaatteiden mukaisesti.

Keväällä 2016 IB-tutkinnon suorittaneet huomioidaan valintajonossa 2 (pelkän valintakoemenestyksen perusteella valittavat).

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 1.7.2016. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Todistusvalinnassa hyväksytyksi tulossa olevia pyritään tiedottamaan valinnan tilanteesta toukokuun loppupuolella heti todistusvalinnan valmistuttua, mutta hakijan on kuitenkin syytä valmistautua kokeeseen siltä varalta, että tulokset eivät valmistu ennen valintakoetta. Valinnan tulos on lopullinen, mikäli hakijalla ei ole ylempiä hakuprioriteetteja korkeakoulujen yhteishaussa. Muutoin valinnan tulos valmistuu viimeistään 1.7.2016.

Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön johtokunnalle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

Varasijamenettely

Peruutusten kautta vapautuneet paikat täytetään valintakoemenestyksen perusteella kunnes aloituspaikat (36) on täytetty. Mikäli todistusvalinnassa valittu hakija peruu opiskelupaikkansa, vapautuneet paikat täytetään valintakokeen perusteella valittavien valintajonosta. Vapautuneet paikat täytetään ensikertalaisille varatut paikat huomioiden.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 28.11.2014 16.12 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti