Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet: yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön valintaperusteet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Historian tutkinto-ohjelma

Sisäänotto

Historian tutkinto-ohjelmaan valitaan vuoden 2014 päävalinnassa 36 opiskelijaa.

Koulutuksen alkamispäivä

1.9.2014

Koulutuksen kesto

3 + 2 lukuvuotta

Hakuaika

Kevään yhteishaku II, 3.3.2014-1.4.2014

Hakumenettely

Hakeminen tapahtuu yliopistojen yhteishaussa valtakunnallisen sähköisen hakujärjestelmän (www.yliopistohaku.fi) kautta. Hakuaika alkaa 3.3.2014 ja päättyy 1.4.2014 klo 16.15.

Varmista hakemuksen perilletulo tilaamalla sähköpostiin hakemuksen vastaan­otto­­vahvistus ilmoittamalla lomakkeella sähköpostiosoitteesi tai kirjautumalla yliopistohaku.fi:n Oma haku -palveluun.

Ks. lisätietoja hakumenettelystä.

Valintakoe

Maanantai 2.6.2014 klo 13.00–16.00

Kalevantie 4, yliopiston päärakennus

Valintakoevaatimukset

Valintakokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden valmiuksia historian opiskeluun ja tutkimiseen.

Valintakoekirjaa ei ole.

Valintakoe perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon sekä kouluopetuksessa ja muulla tavoin karttuneeseen historialliseen tietoon. Koe on ylioppilastutkinnon historian reaalikokeen luonteinen. Valintakokeessa on kaksi osaa - osat A ja B. Osan A vastaukset arvostellaan kaikilta kokeeseen osallistuneilta. Vain kokeen A-osassa parhaiten suoriutuneelta kolmannekselta (1/3), kuitenkin vähintään 100 hakijalta, arvostellaan myös osa B. Valintakokeen lopullinen pistemäärä on osien A ja B yhteenlaskettu pistemäärä. Valintakokeen maksimipistemäärä on 100 (osa A 50 pistettä ja osa B 50 pistettä).

Kokeen kesto on kolme tuntia.

 

Hakukelpoisuus

Ks. Yleinen hakukelpoisuus.

Valintaperusteet valintaryhmittäin

Historian tutkinto-ohjelman opiskelijaksi hyväksytään

  1. pelkän ylioppilastutkintotodistuksen perusteella 12 ja
  2. pelkän valintakokeen perusteella 24 hakijaa.

Ensin valitaan 12 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden perusteella. Sen jälkeen valitaan 24 hakijaa valintakokeen perusteella.

Valintamenettely

1. Todistusvalinta

Todistusvalinnassa valitaan 12 opiskelijaa pelkkien ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden perusteella. Mahdollisessa tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan ylioppilastutkintotodistuksen historian arvosanan perusteella. Sen jälkeen tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan äidinkielen arvosanan perusteella.

Mikäli tässä valintaryhmässä peruuntuu paikkoja, vapautuneet paikat täytetään valintakokeen perusteella valittavien ryhmästä.

2. Valintakoevalinta

Valintakoevalinnassa valitaan 24 opiskelijaa pelkän valintakokeen perusteella. Jos lopullinen pistemäärä tässä ryhmässä valittavilla on sama, ratkaisee ylioppilastutkintotodistuksesta saatu pistemäärä.

Pisteitys

Koepisteet

Valintakokeen maksimipistemäärä on 100 (osa A 50 pistettä ja osa B 50 pistettä).

Ylioppilastutkinnon pisteet

Ylioppilastutkinnosta voi saada enintään 83 pistettä. Huomioon otetaan enintään viisi ainetta:

1) äidinkieli
2) historia
3) toinen kotimainen kieli tai vieras kieli
4-5) kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta (voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita)

Kokeista saadut arvosanat pisteitetään seuraavasti:

Historia Äidinkieli*, muiden
reaaliaineiden
kokeet, reaalikoe,
pitkä/laajempi
oppimäärä
keskipitkä tai
lyhyt oppimäärä
laudatur   23          15        11
eximia cum laude approbatur   17          12         8
magna cum laude approbatur   12           9         5
cum laude approbatur    8           6         2
lubenter approbatur    5           3         -
approbatur    2           1         -

* Suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä -kokeet pisteitetään kuten äidinkielen koe.

European Baccalaureate-, International Baccalaureate- tai Reifeprüfung-tutkinnot pisteitetään yksikön yleisten periaatteiden mukaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan toukokuun loppupuolella heti todistusvalinnan valmistuttua. Todistusvalinnan tulokset pyritään julkistamaan ennen valintakokeita, mutta hakijan on kuitenkin syytä valmistautua kokeeseen siltä varalta, että tulokset eivät valmistu ennen valintakoetta. Tieto todistusvalinnassa hyväksytyistä julkaistaan Tampereen yliopiston Opiskelijaksi-sivuilla. Todistusvalinnassa hyväksytyille ilmoitetaan valinnan tuloksesta myös kirjeitse.

Valintakoevalinnan tulokset julkistetaan 9.7.2014. Kaikille valintakokeeseen osallistuneille ilmoitetaan valinnan tuloksesta kirjeitse.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikölle osoitettuna yliopiston kir­jaa­moon (Kirjaamo, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO) viimeistään 14. päivänä hakijoille ilmoitetusta valinnan tulosten jul­kista­misesta. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajan­kohdan jälkeen, lasketaan mainitut 14 päivää todellista julkistamis­ajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Hakijalla on oikeus nähdä valintakoepaperinsa ja todistuspisteensä Tampereen yliopiston hakijapalveluissa mainittujen 14 päivän aikana.

Varasijamenettely

Peruutusten kautta vapautuneet paikat täytetään valintakoemenestyksen perusteella kunnes aloituspaikat (36) on täytetty. Mikäli todistusvalinnassa valittu hakija peruu opiskelupaikkansa, vapautuneet paikat täytetään valintakokeen perusteella valittavien valintaryhmästä.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 14.11.2013 11.46 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti