Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet: yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön valintaperusteet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Historian tutkinto-ohjelmaSisäänotto

Historian tutkinto-ohjelmaan valitaan vuoden 2015 yhteishaussa 36 opiskelijaa.

Koulutuksen alkamispäivä

1.9.2015

Koulutuksen kesto

3 + 2 lukuvuotta

Hakuaika

Kevään yhteishaku II, 17.3.2015-9.4.2015

Hakumenettely

Hakeminen tapahtuu korkeakoulujen yhteishaussa sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Hakuaika alkaa 17.3.2015 ja päättyy 9.4.2015 klo 15.00.

Ks. sähköinen haku korkeakouluihin.

Valintakoe

Maanantai 1.6.2015 klo 12-16

Kalevantie 4, yliopiston päärakennus

Valintakoevaatimukset

Valintakokeen tarkoituksena on arvioida hakijoiden valmiuksia historian opiskeluun ja tutkimiseen. Valintakoe perustuu valintakoekirjaan, kokeessa jaettavaan aineistoon sekä kouluopetuksessa ja muulla tavoin karttuneeseen historialliseen tietoon.

Valintakoekirja: Katajala-Peltomaa, Sari ja Vuolanto, Ville, Lapsuus ja arki antiikissa ja keskiajalla. Gaudeamus 2013.

Valintakokeessa on kaksi osaa - osat A ja B. Osan A tehtävät perustuvat valintakoekirjaan sekä mahdolliseen kokeessa jaettavaan aineistoon. Osan B tehtävä perustuu kokeessa jaettavaan aineistoon. Osan A vastaukset arvostellaan kaikilta kokeeseen osallistuneilta. Vain kokeen A-osassa parhaiten suoriutuneelta kolmannekselta (1/3), kuitenkin vähintään 100 hakijalta, arvostellaan myös osa B. Valintakokeen lopullinen pistemäärä on osien A ja B yhteenlaskettu pistemäärä. Valintakokeen maksimipistemäärä on 100 (osa A 25+25 pistettä ja osa B 50 pistettä).

Kokeen kesto on neljä tuntia.

Hakukelpoisuus

Ks. hakukelpoisuus.

Valintaperusteet valintajonoittain

Historian tutkinto-ohjelman opiskelijaksi hyväksytään

  1. pelkän ylioppilastutkintotodistuksen perusteella (vähintään) 12 ja
  2. pelkän valintakokeen perusteella 24 hakijaa.

Ensin valitaan (vähintään) 12 hakijaa ylioppilastutkinnon pisteiden perusteella. Sen jälkeen valitaan 24 hakijaa valintakokeen perusteella.

Valintamenettely

Valintajono 1. Todistusvalinta

Todistusvalinnassa valitaan 12 opiskelijaa pelkkien ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden perusteella. Mahdollisessa tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan ylioppilastutkintotodistuksen historian arvosanan perusteella. Sen jälkeen tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan äidinkielen arvosanan perusteella. Mikäli pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, otetaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Mikäli tässä valintajonossa peruuntuu paikkoja, vapautuneet paikat täytetään valintakokeen perusteella valittavien ryhmästä.

Valinajono 2. Valintakoevalinta

Valintakoevalinnassa valitaan 24 opiskelijaa pelkän valintakokeen perusteella. Jos lopullinen pistemäärä tässä ryhmässä valittavilla on sama, ratkaisee ylioppilastutkintotodistuksesta saatu pistemäärä. Mikäli pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, otetaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Pisteitys

Koepisteet

Valintakokeen maksimipistemäärä on 100 (osa A 25 + 25 pistettä ja osa B 50 pistettä).

Ylioppilastutkinnon pisteet

Ylioppilastutkinnosta voi saada enintään 83 pistettä. Huomioon otetaan enintään viisi ainetta:

1) äidinkieli
2) historia
3) toinen kotimainen kieli tai vieras kieli
4-5) kaksi muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta (voivat olla myös muita reaaliaineiden kokeita)

Kokeista saadut arvosanat pisteitetään seuraavasti:

Historia Äidinkieli*, muiden
reaaliaineiden
kokeet, reaalikoe,
pitkä/laajempi
oppimäärä
keskipitkä tai
lyhyt oppimäärä
laudatur   23          15        11
eximia cum laude approbatur   17          12         8
magna cum laude approbatur   12           9         5
cum laude approbatur    8           6         2
lubenter approbatur    5           3         -
approbatur    2           1         -

* Suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä -kokeet pisteitetään kuten äidinkielen koe.

European Baccalaureate-, International Baccalaureate- tai Reifeprüfung-tutkinnot pisteitetään yksikön yleisten periaatteiden mukaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan toukokuun loppupuolella heti todistusvalinnan valmistuttua. Todistusvalinnan tulokset pyritään julkistamaan ennen valintakokeita, mutta hakijan on kuitenkin syytä valmistautua kokeeseen siltä varalta, että tulokset eivät valmistu ennen valintakoetta. Tieto todistusvalinnassa hyväksytyistä julkaistaan Tampereen yliopiston Opiskelijaksi-sivuilla, osoitteessa www.uta.fi/opiskelijaksi. Todistusvalinnassa hyväksytyille ilmoitetaan valinnan tuloksesta myös kirjeitse.

Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 1.7.2015. Kaikille valintakokeeseen osallistuneille lähetetään tieto valinnan tuloksesta. Osoitteessa www.uta.fi/opiskelijaksi julkaistaan niiden valittujen nimet, jotka ovat antaneet hakulomakkeessa luvan nimensä julkaisemiseen.

Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava osoitteeseen Kirjaamo, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus) 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajan­kohdan jälkeen, lasketaan mainitut 14 päivää todellista julkistamis­ajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Varasijamenettely

Peruutusten kautta vapautuneet paikat täytetään valintakoemenestyksen perusteella kunnes aloituspaikat (36) on täytetty. Mikäli todistusvalinnassa valittu hakija peruu opiskelupaikkansa, vapautuneet paikat täytetään valintakokeen perusteella valittavien valintajonosta.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 28.11.2014 16.12 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti