Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön valintaperusteet

Näiltä sivuilta löydät yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön valintaperusteet. Yhteishaun valintaperusteet on listattu oikealla. Erillishaulla ja maisteriohjelmilla on omat valintaperustesivunsa, jotka löydät myöskin oikealla olevasta valikosta. Tällä sivulla on esitelty yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yleiset valintaperusteet, joihin kannattaa tutustua ennen varsinaisen hakukohteesi valintaperusteita.

Jos et vielä tiedä, minne hakisit, kannattaa tutustua hakukohteiden esittelyihin Hakukohteet-osiossa!Sisäänotto

Uusien opiskelijoiden määrä jakautuu tutkinto-ohjelmien ja valintajonojen mukaan seuraavasti:

Tutkinto-ohjelma Ylioppilas-
tutkinto
Todistus ja
valintakoe
Valintakoe Yhteishaku
yhteensä
Erillishaku
enintään
Kansainvälinen erillishaku, enintään Yhteensä
enintään 
Tampere
Filosofian tutkinto-ohjelma      -       6       6      12      5     17
Historian tutkinto-ohjelma     12       -      24      36      4

    40

Logopedian tutkinto-ohjelma      -      15       -      15      -     15
Psykologian tutkinto-ohjelma      -      23      17      40      2     42
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma     25       -      75      100     25*    125
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma      -      27      18      45     30      75

Master's Degree Programme in Global Society

 • MDP in Global and Transnational Studies
 • North American Studies MDP in Quantitative Social Research
 • MDP in Peace, Mediation and Conflict Research

 

          20

          10

          15

    20

    10

    15

Master's Degree Programme in Russian And European Studies, sosiologian opintosuunta                  5      5
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Tampere      10     10
Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnot      15     15
Porin yksikkö
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma           10*      10
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma      25      25
Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelma, Pori      10      10
Yhteensä      248
   136 
50

   434 

*Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan voi erillishaussa hakea suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoja tai pelkkää maisterin tutkintoa. Maisterin tutkintoon haettaessa hakijan tulee ilmoittaa opintosuunta, johon hän hakee. Tutkinto-ohjelman opintosuunnat ovat Tampereella sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiologia, sosiaaliantropologia ja sukupuolentutkimus. Porissa tutkinto-ohjelman opintosuunnat ovat sosiaalipolitiikka ja sosiologia. Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan otetaan erillishaussa Tampereelle yhteensä enintään 25 ja Poriin 10 opiskelijaa.

Hakumenettely

Hakeminen tapahtuu korkeakoulujen yhteishaussa sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Hakuaika alkaa 17.3.2015 ja päättyy 9.4.2015 klo 15.00.

Ks. sähköinen haku korkeakouluihin.

Valintakoe

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön valintakokeet järjestetään seuraavasti:

 • Filosofian tutkinto-ohjelman valintakoe järjestetään maanantaina 18.5.2015 klo 11.00–15.00.
 • Historian tutkinto-ohjelman valintakoe järjestetään maanantaina 1.6.2015 klo 12.00-16.00
 • Logopedian tutkinto-ohjelman kirjallinen valintakoe järjestetään maanantaina 11.5.2015 klo 9.00-11.00 Suullinen koe kutsun mukaan torstaina 4.6.2015 tai perjantaina 5.6.2015 klo 9.00-17.00
 • Psykologian tutkinto-ohjelman valintakoe järjestetään tiistaina 12.5.2015  klo 12.00-17.00
 • Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman valintakoe järjestetään tiistaina 2.6.2015 klo 12.00–16.00
 • Sosiaalityön tutkinto-ohjelman valintakoe järjestetään tiistaina 19.5.2015 klo 10.00–14.00.

Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua, ellei valintaperusteissa toisin mainita.

Valintakoevaatimukset

HUOM! Valintakoekirjoista on mainittu vanhin painos, joka käy. Toisin sanoen uudemmat teokset käyvät, mutta vanhemmat eivät käy.

Hakukelpoisuus

Ks. hakukelpoisuus.

Valintaperusteet valintajonoittain

Opiskelijat valitaan yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin, psykologian kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sekä humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoihin.

Opiskelijat valitaan seuraavista valintajonoista (ks. tarkemmin kunkin tutkinto-ohjelman valintaperusteet):

 1. Pelkän ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valittavat (suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä European Baccalaureate-, International Baccalaureate- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet)
 2. Ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen perusteella valittavat (suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä European Baccalaureate-, International Baccalaureate- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet)
 3. Pelkän valintakokeen perusteella valittavat

Erillishaussa opiskelijat valitaan pääsääntöisesti aikaisempien opintojen perusteella (ks. erillishaun valintaperusteet).

Mikäli IB-tutkinnon, EB-tutkinnon tai Reifeprüfung-tutkinnon keväällä 2015 suorittava hakija haluaa tulla huomioon otetuksi valintajonoissa, joissa valinta tapahtuu ylioppilastutkintotodistuksen tai todistuksen ja valintakokeen perusteella, hänen tulee toimittaa todistus tutkinnon lopullisista arvosanoista viimeistään 4.6.2015 klo 15.00 mennessä (Reifeprüfung) tai 17.7.2015 klo 15.00 mennessä (IB ja EB) yliopiston hakijapalveluihin. Hakija tulee valituksi, jos hänen pisteensä ovat vähintään yhtä hyvät kuin viimeisenä jo valituksi tulleella eikä tasapistesääntöjen perusteella eroa hakijoiden välille synny.

Huom! Sosiaalityön tutkinto-ohjelmaan keväällä 2015 IB-tutkinnon suorittavat valitaan pelkän valintakokeen perusteella.

Valintamenettely

Yksityiskohtainen valintamenettely sekä valintakokeesta ja ylioppilastutkinnosta annettavat pisteet on kuvattu erikseen kunkin hakukohteen valintaperusteissa.

Pisteitys

Ylioppilastutkinnon pistelaskennassa otetaan huomioon kustakin oppiaineesta vain yksi koesuoritus. Jos hakija on suorittanut samassa oppiaineessa useita kokeita, huomioon otetaan parhaat pisteet tuottava koe.    

Hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa, hyväksytään pelkän valintakokeen perusteella.

European Baccalaureate (EB)-, International Baccalaureate (IB)- ja Reifeprüfung (RP)-tut­kinnot rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon oheisen taulu­kon mukaisesti. Yksikkö ottaa pisteityksessä huomioon myös ulkomailla suoritetut Reifeprüfung-tutkinnot.

Suomalainen ylioppilastutkinto IB-tutkinto Reifeprüfung-tutkinto EB-tutkinto
laudatur   7 (Excellent)            13-15 p.  9,00-10,00
eximia cum laude approbatur   6 (Very good)            10-12 p.  8,00-8,95
magna cum laude approbatur   5 (Good)              8-9 p.  7,00-7,95
cum laude approbatur   4 (Satisfactory)                7 p.  6,00-6,95
lubenter approbatur   3 (Mediocre)              5-6 p.  5,00-5,95
approbatur   2 (Poor)               4 p.  4,00-4,95

EB-, IB- ja RP-tutkinnon suorittaneilta äidinkielen kokeena huomioidaan A1-tasoinen suomen, ruotsin tai saamen kieli. Mikäli mitään näistä ei ole suoritettu, huomioidaan muu A1-kielen koe. Taideaineista ei anneta todistuspisteitä.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 1.7.2015. Kaikille valintakokeeseen osallistuneille lähetetään tieto valinnan tuloksesta. Osoitteessa www.uta.fi/opiskelijaksi julkaistaan niiden valittujen nimet, jotka ovat antaneet hakulomakkeessa luvan nimensä julkaisemiseen.

Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana tulosten julkistamispäivästä lukien. Psykologian yhteisvalinnassa kokeet ovat nähtävissä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Sosiaalityön yhteisvalinnassa kokeet ovat nähtävissä siinä yliopistossa, jossa hakija on osallistunut valintakokeeseen.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava osoitteeseen Kirjaamo, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus) 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajan­kohdan jälkeen, lasketaan mainitut 14 päivää todellista julkistamis­ajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 28.11.2014 16.10 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti