Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön valintaperusteet

Näiden sivujen tiedot koskevat kevään 2014 opiskelijavalintaa. Kevään 2015 opiskelijavalintaa koskevat tiedot julkaistaan marraskuussa 2014.

Näiltä sivuilta löydät yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön valintaperusteet. Päävalinnan valintaperusteet on listattu oikealla. Erillisvalinnalla ja maisteriohjelmilla on omat valintaperustesivunsa, jotka löydät myöskin oikealla olevasta valikosta. Tällä sivulla on esitelty yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön yleiset valintaperusteet, joihin kannattaa tutustua ennen varsinaisen hakukohteesi valintaperusteita.

Jos et vielä tiedä, minne hakisit, kannattaa tutustua hakukohteiden esittelyihin Hakukohteet-osiossa!

Sisäänotto

Uusien opiskelijoiden määrä jakautuu tutkinto-ohjelmien ja valintaryhmien mukaan seuraavasti:

Tutkinto-ohjelma Ylioppilas-
tutkinto
Todistus ja
valintakoe
Valintakoe Päävalinta
yhteensä
Erillisvalinta
enintään
Yhteensä
enintään 
Tampere
Filosofian tutkinto-ohjelma      -       6       6      12       5     17
Historian tutkinto-ohjelma     12       -      24      36       4     40
Psykologian tutkinto-ohjelma      -      23      17      40       2     42
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma     25       - 75, josta
musiikintutkimuksen
valintaväylällä 7
     100      25*    125
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma      -      24       16      40**      45**      85
Master's Programme in Peace,
Mediation and Conflict Research (PEACE)
     20***      20
Master's Degree Programme in
Comparative Social Policy and Welfare
(COSOPO)
      12****      12
Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus        6       6
Porin yksikkö
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma            10      10
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma       25      25
Hyvinvointipalvelujen järjestämisen
maisteriohjelma
      10      10
Yhteensä      198       149      347

*Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan voi erillisvalinnassa hakea suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoja tai pelkkää maisterin tutkintoa. Maisterin tutkintoon haettaessa hakijan tulee ilmoittaa opintosuunta, johon hän hakee. Tutkinto-ohjelman opintosuunnat ovat sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiologia, sosiaaliantropologia, sukupuolentutkimus sekä musiikintutkimus. Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan otetaan erillisvalinnassa yhteensä enintään 25 opiskelijaa.

** Sosiaalityön tutkinto-ohjelman sisäänottoa on nostettu rehtorin päätöksellä 12.2.2014. Erillisvalinnassa valittavien opiskelijoiden määrää kasvatettiin enintään 30 uudesta opiskelijasta enintään 45:een. Porin yksikössä sosiaalityön uusien opiskelijoiden määrään ei tule muutoksia. Kevään yhteishaussa sosiaalityön tutkinto-ohjelman sisäänotto kasvoi 30:stä 35:een. Rehtorin päätöksellä 30.4.2014 kevään yhteishaussa sosiaalityön tutkinto-ohjelman sisäänotto kasvoi 35:stä 40:een.

*** Maisteriohjelman opintosuuntia ovat yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä sosiaaliantropologia, rauhan- ja konfliktintutkimus, psykologia ja historia (lukuun sisältyvät myös johtamiskorkeakoulun sisäänotettavien opiskelijoiden määrät).

****Maisteriohjelman opintosuunnat ovat sosiaalipolitiikka ja sosiologia.

Hakumenettely

Hakeminen tapahtuu yliopistojen yhteishaussa valtakunnallisen sähköisen hakujärjestelmän (www.yliopistohaku.fi) kautta. Hakuaika alkaa 3.3.2014 ja päättyy 1.4.2014 klo 16.15.

Varmista hakemuksen perilletulo tilaamalla sähköpostiin hakemuksen vastaan­otto­­vahvistus ilmoittamalla lomakkeella sähköpostiosoitteesi tai kirjautumalla yliopistohaku.fi:n Oma haku -palveluun.

Ks. lisätietoja hakumenettelystä.

Valintakoe

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön valintakokeet järjestetään seuraavasti:

  • Filosofian tutkinto-ohjelman valintakoe järjestetään keskiviikkona 21.5.2014 klo 11.00–15.00.
  • Historian tutkinto-ohjelman valintakoe järjestetään maanantaina 2.6.2014 klo 13.00–16.00.
  • Psykologian tutkinto-ohjelman valintakoe järjestetään tiistaina 13.5.2014  klo 12.00–17.00.
  • Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman valintakoe järjestetään tiistaina 10.6.2014 klo 12.00–16.00 (musiikintutkimuksen soveltuvuuskoe maanantaina 9.6.2014 klo 15.00–17.00).
  • Sosiaalityön tutkinto-ohjelman valintakoe järjestetään Tampereella torstaina 22.5.2014 klo 10.00–14.00.

Valintakokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua.

Valintakoevaatimukset

HUOM! Valintakoekirjoista on mainittu vanhin painos, joka käy. Toisin sanoen uudemmat teokset käyvät, mutta vanhemmat eivät käy.

Hakukelpoisuus

Ks. Yleinen hakukelpoisuus.

Valintaperusteet valintaryhmittäin

Opiskelijat valitaan yhteiskuntatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoihin, psykologian kandidaatin ja maisterin tutkintoihin sekä humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkintoihin.

Opiskelijat valitaan seuraavista ryhmistä (ks. tarkemmin kunkin tutkinto-ohjelman valintaperusteet):

  1. Pelkän ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valittavat (suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä European Baccalaureate-, International Baccalaureate- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet)
  2. Ylioppilastutkintotodistuksen ja valintakokeen perusteella valittavat (suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet sekä European Baccalaureate-, International Baccalaureate- tai Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet)
  3. Pelkän valintakokeen perusteella valittavat

Erillisvalinnassa opiskelijat valitaan pääsääntöisesti aikaisempien opintojen perusteella (ks. erillisvalinnan valintaperusteet).

Mikäli IB-tutkinnon tai EB-tutkinnon keväällä 2014 suorittava hakija haluaa tulla huomioon otetuksi valintaryhmissä 1 ja/tai 2, hänen tulee toimittaa todistus tutkinnon lopullisista arvosanoista viimeistään 6.6.2014 (EB ja Reifeprüfung) tai 14.7.2014 (IB). Hakija tulee valituksi, jos hänen pisteensä ovat vähintään yhtä hyvät kuin viimeisenä jo valituksi tulleella eikä tasapistesääntöjen perusteella eroa hakijoiden välille synny. Valinnan tulos julkistetaan 18.7.2014. 

Valintamenettely

Yksityiskohtainen valintamenettely sekä valintakokeesta ja ylioppilastutkinnosta annettavat pisteet on kuvattu erikseen kunkin hakukohteen valintaperusteissa.

Pisteitys

Ylioppilastutkinnon pistelaskennassa otetaan huomioon kustakin oppiaineesta vain yksi koesuoritus. Jos hakija on suorittanut samassa oppiaineessa useita kokeita, huomioon otetaan parhaat pisteet tuottava koe.    

Hakijat, jotka eivät ole suorittaneet ylioppilastutkintoa, hyväksytään pelkän valintakokeen perusteella.

European Baccalaureate (EB)-, International Baccalaureate (IB)- ja Reifeprüfung (RP)-tut­kinnot rinnastetaan suomalaiseen ylioppilastutkintoon oheisen taulu­kon mukaisesti. Yksikkö ottaa pisteityksessä huomioon myös ulkomailla suoritetut Reifeprüfung-tutkinnot.

Suomalainen ylioppilastutkinto IB-tutkinto Reifeprüfung-tutkinto EB-tutkinto
laudatur   7 (Excellent)            13-15 p.  9,00-10,00
eximia cum laude approbatur   6 (Very good)            10-12 p.  8,00-8,95
magna cum laude approbatur   5 (Good)              8-9 p.  7,00-7,95
cum laude approbatur   4 (Satisfactory)                7 p.  6,00-6,95
lubenter approbatur   3 (Mediocre)              5-6 p.  5,00-5,95
approbatur   2 (Poor)               4 p.  4,00-4,95

Hakijalta huomioidaan äidinkielen osalta suomen tai ruotsin kielen koe. Mikäli näistä kumpaakaan ei ole suoritettu, huomioidaan A1-kielen koe. Taideaineista ei anneta todistuspisteitä.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Psykologian tutkinto-ohjelman valinnan tulokset julkistetaan 8.7.2014. Yksikön muiden tutkinto-ohjelmien valinnan tulokset julkistetaan 9.7.2014.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava yksikölle osoitettuna yliopiston kir­jaa­moon (Kirjaamo, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO) viimeistään 14. päivänä hakijoille ilmoitetusta valinnan tulosten jul­kista­misesta. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajan­kohdan jälkeen, lasketaan mainitut 14 päivää todellista julkistamis­ajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Hakijalla on oikeus nähdä valintakoepaperinsa ja todistuspisteensä Tampereen yliopiston hakijapalveluissa mainittujen 14 päivän aikana. Psykologian yhteisvalinnassa kokeet ovat nähtävissä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa. Sosiaalityön yhteisvalinnassa kokeet ovat nähtävissä siinä yliopistossa, jossa hakija on osallistunut valintakokeeseen.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 30.10.2014 18.01 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti