Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet: yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön valintaperusteet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Psykologian tutkinto-ohjelmaSisäänotto

Psykologian tutkinto-ohjelmaan valitaan vuoden 2016 yhteishaussa 30 opiskelijaa. Aloituspaikoista 22 on varattu ensikertalaisille.

Ks. lisätietoja aloituspaikkojen varaamisesta ensikertalaisille.

Koulutuksen alkamispäivä

1.9.2016

Koulutuksen kesto

3 + 2.5 lukuvuotta

Hakuaika

Kevään yhteishaku II, 16.3.2016-6.4.2016

Suorituskielet

suomi

Hakumenettely

Hakukohde on mukana korkeakoulujen yhteishaussa ja hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Ks. sähköinen haku korkeakouluihin.

Psykologian valintayhteistyössä voi hakea vuonna 2016 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Hakija voi hakea kaikkiin kolmeen koulutukseen. Ensisijaisuudesta ei anneta lisäpisteitä. Hakijan tulee lisäksi ilmoittaa, missä yliopistossa (HY, TaY, TY) hän osallistuu kokeeseen.

Näihin kolmeen psykologian koulutukseen on yksi yhteinen kirjallinen valintakoe. Turun yliopiston psykologian koulutukseen on lisäksi valinnan toisessa vaiheessa haastattelu ja ryhmätilanne.

Valintakoe

Kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa:

Tiistai 10.5.2016 klo 12.00-17.00

Koepaikat ilmoitetaan yliopistojen opiskelijavalintasivustoilla joitakin päiviä ennen koetta. Tampereen yliopiston koepaikat ilmoitetaan sivulla salijaot valintakokeissa viimeistään koetta edeltävänä päivänä.

Valintakokeessa on tilastomatemaattinen osa ja yleinen osa. Sekä tilastomatemaattisessa että yleisessä osassa voi olla monivalintatehtäviä ja muun tyyppisiä tehtäviä. Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimusten ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan perusteiden ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Materiaaliin (kohta 4 valintakoevaatimuksissa) perustuvissa tehtävissä keskeistä on johtopäätösten tekeminen artikkelien pohjalta. Valintakoevaatimukset eivät ole käytettävissä valintakokeessa.

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua. Paikalle tulee saapua ajoissa, eli viimeistään 15 minuuttia ennen koetilaisuuden alkua. Valintakokeeseen on otettava mukaan kuvallinen henkilöllisyystodistus (ajokortti, passi tai henkilötodistus) ja kirjoitusvälineet. Kokeeseen saa ottaa mukaan juotavaa ja välipalaa läpinäkyviin pakkauksiin pakattuna.

Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Laskimessa on neliöjuuri- ja muistitoiminnot. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa annetaan myös tilastollisia taulukoita ja kokoelma tilastollisia kaavoja. Osa annettavista kaavoista on virheellisiä.

Valintakoevaatimukset

  1. Nummenmaa, L., Holopainen, M. & Pulkkinen, P. (2014 tai 2016) Tilastollisten menetelmien perusteet. (1. painos tai uudempi, Sanoma Pro Oy.)
  2. Tilastomatematiikan lisämateriaali, jossa on muun muassa kokoelma psykologian ja kognitiotieteen tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen. Materiaali julkaistaan torstaina 14.1.2016 kello 9.00 osoitteessa www.helsinki.fi/behav/valinnat.
  3. Paavilainen, P. Psykologian tutkimustyöopas. (1.-2. painos, Edita.) Luvut 1-4.
  4. Materiaali, joka ilmoitetaan torstaina 31.3.2016 kello 9.00 osoitteessa www.helsinki.fi/behav/valinnat. Materiaali on suomenkielinen.

Valintakoevaatimuksena olevassa kirjallisuudessa käsitellään myös tietokoneohjelmien käyttöä. Ohjelmien käytön hallintaa ei kokeessa edellytetä, mutta ohjelmien tulosten tulkinnan osaaminen edellytetään vaatimuksissa esitetyssä määrin.

Tilastomatematiikan valintakoevaatimuksissa (kohdat 1 ja 2 edellä) mahdollisesti havaittavat virheet, niiden korjaukset ja tarvittavat tarkennukset ilmoitetaan verkkosivulla www.helsinki.fi/behav/valinnat. Verkkosivua päivitetään torstaina 28.1.2016, 3.3.2016 ja 31.3.2016 kello 9.00.

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Erityisjärjestelyjä Tampereen yliopiston psykologian valintakoetilanteessa tarvitsevan hakijan tulee jättää kirjallinen hakemus erityisjärjestelyistä valintakokeessa yliopiston saavutettavuusyhteyshenkilölle kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä eli 20.4.2016 klo 15 mennessä. Tarkemmat ohjeet erityisjärjestelyiden hakemisesta löytyvät erityisjärjestelyt valintakokeessa –sivuilta.

Hakukelpoisuus

Ks. hakukelpoisuus.

Valintamenettely

Psykologian koulutukseen hyväksytään yhteishaussa Tampereen yliopistoon 30 opiskelijaa. Ensin hyväksytään 18 opiskelijaa valintakokeesta ja ylioppilastutkinnosta saadun yhteispistemäärän perusteella, ja loput 12 opiskelijaa hyväksytään pelkkien valintakoepisteiden perusteella.

Jos hakijoilla on sama yhteispistemäärä, järjestys määräytyy ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella ja tämän jälkeen yleisen osan pistemäärän perusteella. Valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävien hakijoiden järjestys tasapistetilanteessa määräytyy yleisen osan pistemäärän perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, niin valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Jos hakija voisi tulla hyväksytyksi sekä yhteispisteiden perusteella että valintakoepisteiden perusteella, hänet hyväksytään yhteispisteiden perusteella.

Paikoista 22 on varattu ensikertalaisille.

a) Ensikertalaisille varatut aloituspaikat

Hakukohteeseen valitaan yhteispisteiden määräämässä järjestyksessä 13 ensikertalaista hakijaa ja valintakoepisteiden määräämässä järjestyksessä 9 ensikertalaista hakijaa. Yhteispisteet koostuvat valintakokeesta ja ylioppilastutkinnosta saaduista pisteistä. Jos hakija voisi tulla hyväksytysti sekä yhteispisteiden perusteella että valintakoepisteiden perusteella, hänet hyväksytään yhteispisteiden perusteella.

Jos ensikertalaisilla hakijoilla on sama yhteispistemäärä, järjestys määräytyy ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella ja tämän jälkeen yleisen osan pistemäärän perusteella. Valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävien ensikertalaisten hakijoiden järjestys tasapistetilanteessa määräytyy yleisen osan pistemäärän perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Mikäli yhteispisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja ensikertalaisten paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävillä ensikertalaisilla hakijoilla. Mikäli valintakoepisteiden perusteella hyväksyttäville ensikertalaisille hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää yhteispisteiden perusteella hyväksyttävillä ensikertalaisilla hakijoilla.

b) Muut aloituspaikat

Loput hakukohteen 8 aloituspaikkaa täytetään valintapisteiden määräämässä järjestyksessä kaikki hakijat huomioon ottaen siten, että 5 hakijaa valitaan yhteispiteiden perusteella ja 3 valintakoepisteiden perusteella.  Jos hakijoilla on lopullisessa valinnassa sama pistemäärä, järjestys määräytyy yleisen osan pistemäärän perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Mikäli ensikertalaisille hakijoille varattuja paikkoja jää täyttämättä, paikat voidaan täyttää muilla (ei-ensikertalaisilla) hakijoilla.

Pisteitys

Valintakoe pisteytetään asteikolla 0-100 siten, että yleinen osa pisteytetään asteikolla 0-50 pistettä ja tilastomatematiikan osa asteikolla 0-50 pistettä. Lopullinen valintakoepistemäärä lasketaan siten, että yleisen ja tilastomatemaattisen osan yhteispistemäärää painotetaan niin, että kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden joukossa parhaiten valintakokeessa menestynyt hakija saa kokeessa 100 pistettä. Hyväksyttävissä olevan hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 40 pistettä ja tilastomatematiikan osasta vähintään 20 pistettä.

Yhteispisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–220 pistettä, joista 0–120 pistettä voi saada ylioppilastutkinnon perusteella ja 0–100 pistettä valintakokeen perusteella. Koepisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–100 pistettä.

Valituksi voi tulla ainoastaan, jos:
a) koepistemäärä on vähintään 40 pistettä;
b) tilastomatematiikan osan pistemäärä on vähintään 20 pistettä;
c) materiaaliin/aineistoon perustuvan/perustuvien tehtävän tai tehtävien (ilmoitetaan valintakokeessa) pistemäärä ylittää tai on yhtä suuri kuin 60 persentiilin raja eli hakija kuuluu 40% parhaimmistoon. Tätä persentiiliä vastaava pisteraja lasketaan kokeeseen osallistuneista ensi- ja toissijaisesti Tampereen yliopiston psykologiaan hakevista. Pisterajaa kuitenkin sovelletaan myös muilta sijoilta hakeneisiin.


Ylioppilastutkintotodistuksen pisteitys, psykologian kandidaatin ja maisterin tutkinto

Ylioppilastutkinnon perusteella voi saada pisteitä neljästä arvosanasta, yhteensä 120 pistettä. Aineet ovat:

  A. psykologian ainereaali
  B. äidinkieli (mukaan lukien suomi toisena kielenä)
  C. matematiikka
  D. vapaavalintainen ainereaali, vanhamuotoinen reaali tai vieras kieli, laaja tai pitkä oppimäärä

Pisteet lasketaan seuraavasti:                             

Aine   L   E  M  C  
äidinkieli  30  23  13  7
matematiikka pitkä  28  24  15  9
lyhyt  24  18  9  5
psykologian ainereaali  35  27  16  10
muu ainereaali tai
vieras kieli, pitkä oppimäärä,
vanhamuotoinen reaali
 27  20  11  6
Max. 120

International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB) ja Reifeprüfung (RP) –tutkinnon suorittaneet rinnastetaan suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneisiin sivulla Hakijaryhmät esitettyjen pisteitysperiaatteiden mukaisesti.

Keväällä 2016 IB-tutkinnon suorittavat valitaan pelkkien valintakoepisteiden perusteella.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 1.7.2016. Kaikkia yhteishakuun osallistuneita tiedotetaan valinnan tuloksesta. Hakijat voivat tarkistaa oman tilanteensa myös kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun osoitteessa opintopolku.fi.

Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä 14 päivän aikana tulosten julkistamispäivästä lukien. Psykologian yhteisvalinnassa kokeet ovat nähtävissä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön johtokunnalle osoitettuna viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoitetusta valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisupyyntö on toimitettava määräpäivään klo 15.45 mennessä yliopiston kirjaamoon osoitteella Kirjaamo, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus). Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajankohdan jälkeen, mainitut 14 päivää lasketaan todellista julkistamisajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Valinnan tulosta ei saa edellä mainitun oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 28.11.2014 16.25 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti