Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet: yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön valintaperusteet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Psykologian tutkinto-ohjelmaSisäänotto

Psykologian tutkinto-ohjelmaan valitaan vuoden 2015 yhteishaussa 40 opiskelijaa.

Koulutuksen alkamispäivä

1.9.2015

Koulutuksen kesto

3 + 2.5 lukuvuotta

Hakuaika

Kevään yhteishaku II, 17.3.2015-9.4.2015

Hakumenettely

Hakeminen tapahtuu korkeakoulujen yhteishaussa sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Hakuaika alkaa 17.3.2015 ja päättyy 9.4.2015 klo 15.00.

Ks. sähköinen haku korkeakouluihin.

Psykologian yhteisvalinnassa voi hakea vuonna 2015 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Hakija voi hakea kaikkiin kolmeen koulutukseen. Ensisijaisuudesta ei anneta lisäpisteitä. Hakijan tulee lisäksi ilmoittaa, missä yliopistossa (HY, TaY, TY) hän osallistuu kokeeseen.

Näihin kolmeen psykologian koulutukseen on yksi yhteinen kirjallinen valintakoe. Turun yliopiston psykologian koulutukseen on lisäksi valinnan toisessa vaiheessa haastattelu ja ryhmätilanne.

Valintakoe

Kirjallinen valintakoe järjestetään Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoissa:

Tiistai 12.5.2015 klo 12-17.

Koepaikat ilmoitetaan yliopistojen opiskelijavalintasivustoilla joitakin päiviä ennen koetta. Tampereen yliopiston koepaikat ilmoitetaan sivulla www.uta.fi/opiskelijaksi/valintakokeet/salijako.html.

Valintakokeessa on tilastomatemaattinen osa ja yleinen osa. Sekä tilastomatemaattisessa että yleisessä osassa voi olla monivalintatehtäviä ja muun tyyppisiä tehtäviä. Tehtävät edellyttävät valintakoevaatimusten ja kokeessa jaettavan aineiston ymmärtämistä ja soveltamiskykyä, tieteellisen ajattelutavan perusteiden ymmärtämistä, aineistojen tulkintaa sekä päättely- ja oivalluskykyä. Materiaaliin (kohta 4 valintakoevaatimuksissa) perustuvissa tehtävissä keskeistä on johtopäätösten tekeminen artikkelien pohjalta. Valintakoevaatimukset eivät ole käytettävissä valintakokeessa.

Hakijoiden käyttöön annetaan perustaskulaskin (ns. nelilaskin) kokeen ajaksi. Laskimessa on neliöjuuri- ja muistitoiminnot. Omia taskulaskimia ei saa käyttää kokeessa. Kokeessa annetaan myös tilastollisia taulukoita ja kokoelma tilastollisia kaavoja. Osa annettavista kaavoista on virheellisiä.

Valintakoevaatimukset

  1. Holopainen, M. & Pulkkinen, P. Tilastolliset menetelmät. (5. uudistettu ja 5.-6. painos, WSOY Oppimateriaalit Oy tai 5.-9. painos, 2014, tai 5.-10. painos, 2015, Sanoma Pro Oy.) Luvut 1–9 ja liitteet.
  2. Tilastomatematiikan lisämateriaali, jossa on muun muassa kokoelma psykologian ja kognitiotieteen tilastomatematiikan tehtäviä ratkaisuineen. Materiaali julkaistaan torstaina 8.1.2015 kello 9.00 osoitteessa www.helsinki.fi/behav/valinnat.
  3. Paavilainen, P. Psykologian tutkimustyöopas. (1.-2. painos, Edita.) Luvut 1-4.
  4. Materiaali, joka ilmoitetaan keskiviikkona 8.4.2015 kello 9.00 osoitteessa www.helsinki.fi/behav./valinnat. Materiaali on suomenkielinen.

Valintakoevaatimuksissa esitetään myös tietokoneohjelmien käyttöä. Ohjelmien käytön hallintaa ei kokeessa edellytetä, mutta ohjelmien tulosten tulkinnan osaaminen edellytetään vaatimuksissa esitetyssä määrin.

Tilastomatematiikan valintakoevaatimuksissa (kohdat 1 ja 2 edellä) mahdollisesti havaittavat virheet, niiden korjaukset ja tarvittavat tarkennukset ilmoitetaan verkkosivulla www.helsinki.fi/behav/valinnat. Verkkosivua päivitetään keskiviikkoina 11.2.2015, 11.3.2015 ja 8.4.2015 kello 9.00.

Hakukelpoisuus

Ks. hakukelpoisuus.

Valintamenettely

Psykologian koulutukseen hyväksytään yhteishaussa Tampereen yliopistoon enintään 40 opiskelijaa. Ensin hyväksytään 23 opiskelijaa valintakokeesta ja ylioppilastutkinnosta saadun yhteispistemäärän perusteella, ja loput 17 opiskelijaa hyväksytään pelkkien valintakoepisteiden perusteella.

Jos hakijoilla on sama yhteispistemäärä, järjestys määräytyy ensisijaisesti valintakokeen kokonaispistemäärän perusteella ja tämän jälkeen yleisen osan pistemäärän perusteella. Valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävien hakijoiden järjestys tasapistetilanteessa määräytyy yleisen osan pistemäärän perusteella. Jos näiden kriteerien soveltamisen jälkeen hyväksymisrajalla olevilla hakijoilla on sama pistemäärä, niin valitaan kaikki tasapisteissä olevat.

Jos hakija voisi tulla hyväksytyksi sekä yhteispisteiden perusteella että valintakoepisteiden perusteella, hänet hyväksytään yhteispisteiden perusteella.

Pisteitys

Valintakoe pisteytetään asteikolla 0-100 siten, että yleinen osa pisteytetään asteikolla 0-50 pistettä ja tilastomatematiikan osa asteikolla 0-50 pistettä. Lopullinen valintakoepistemäärä lasketaan siten, että yleisen ja tilastomatemaattisen osan yhteispistemäärää painotetaan niin, että kaikkien valintakokeeseen osallistuneiden joukossa parhaiten valintakokeessa menestynyt hakija saa kokeessa 100 pistettä. Hyväksyttävissä olevan hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 40 pistettä ja tilastomatematiikan osasta vähintään 10 pistettä.

Yhteispisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–210 pistettä, joista 0–110 pistettä voi saada ylioppilastutkinnon perusteella ja 0–100 pistettä valintakokeen perusteella. Koepisteiden perusteella hyväksyttävät voivat saada yhteensä 0–100 pistettä.

Valituksi voi tulla ainoastaan, jos:
a) koepistemäärä on vähintään 40 pistettä;
b) tilastomatematiikan osan pistemäärä on vähintään 10 pistettä;
c) materiaaliin/aineistoon perustuvan/perustuvien tehtävän tai tehtävien (ilmoitetaan valintakokeessa) pistemäärä ylittää tai on yhtä suuri kuin 60 persentiilin raja eli hakija kuuluu 40% parhaimmistoon. Tätä persentiiliä vastaava pisteraja lasketaan kokeeseen osallistuneista ensi- ja toissijaisesti Tampereen yliopiston psykologiaan hakevista. Pisterajaa kuitenkin sovelletaan myös muilta sijoilta hakeneisiin.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteitys, psykologian kandidaatin ja maisterin tutkinto

Ylioppilastutkinnon perusteella voi saada pisteitä neljästä arvosanasta, yhteensä 110 pistettä. Aineet ovat:

  A. psykologian ainereaali
  B. äidinkieli (mukaan lukien suomi toisena kielenä)
  C. matematiikka
  D. vapaavalintainen ainereaali, vanhamuotoinen reaali tai vieras kieli, laaja tai pitkä oppimäärä

Pisteet lasketaan seuraavasti:                             

Aine   L   E  M  C  
äidinkieli  28   21  11  5
matematiikka pitkä  25  21  12  6
lyhyt  24  18  9  5
psykologian ainereaali  32  24  13   7
muu ainereaali tai
vieras kieli, pitkä oppimäärä,
vanhamuotoinen reaali
 25  18   9  4
Max. 110

European Baccalaureate-, International Baccalaureate- tai Reifeprüfung-tutkinnot pisteitetään yksikön yleisten periaatteiden mukaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 1.7.2015. Kaikille valintakokeeseen osallistuneille lähetetään tieto valinnan tuloksesta. Osoitteessa www.uta.fi/opiskelijaksi julkaistaan niiden valittujen nimet, jotka ovat antaneet hakulomakkeessa luvan nimensä julkaisemiseen.

Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä 14 päivän aikana tulosten julkistamispäivästä lukien. Psykologian yhteisvalinnassa kokeet ovat nähtävissä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikölle osoitettuna osoitteeseen Kirjaamo, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus) 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajan­kohdan jälkeen, lasketaan mainitut 14 päivää todellista julkistamis­ajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Varasijamenettely

Mikäli yhteispisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, niin paikat voidaan täyttää valintakoepisteiden perusteella hyväksyttävillä. Mikäli valintakoepisteiden perusteella hyväksyttäville varattuja paikkoja jää täyttämättä, niin paikat voidaan täyttää yhteispisteiden perusteella hyväksyttävillä.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 28.11.2014 16.25 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti