Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelijaksi yliopistoon: valintaperusteet: yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön valintaperusteet:
OpiskelijaksiTampereen yliopistoOpiskelijaksi
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaSisäänotto

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan valitaan vuoden 2015 yhteishaussa 100 opiskelijaa.

Koulutuksen alkamispäivä

1.9.2015

Koulutuksen kesto

3 + 2 lukuvuotta

Hakuaika

Kevään yhteishaku II, 17.3.2015-9.4.2015

Hakumenettely

Hakeminen tapahtuu korkeakoulujen yhteishaussa sähköisesti osoitteessa opintopolku.fi. Hakuaika alkaa 17.3.2015 ja päättyy 9.4.2015 klo 15.00.

Ks. sähköinen haku korkeakouluihin.

Valintakoe

Tiistai 2.6.2015 klo 12.00–16.00
Kalevantie 4, yliopiston päärakennus

Valintakoevaatimukset

Valintakoe muodostuu kirjallisuuskokeesta ja aineistokokeesta. Kirjallisuuskokeen vastaukset arvostellaan kaikilta kokeeseen osallistuneilta. Aineistokoe arvostellaan vain kirjallisuuskokeessa parhaiten suoriutuneelta kolmannekselta (1/3), kuitenkin vähintään 150 hakijalta. Valintakokeen lopullinen pistemäärä on kirjallisuuskokeen ja aineistokokeen yhteenlaskettu pistemäärä.

Kirjallisuuskoe

Kirjallisuuskokeen ennakkomateriaalina ovat suomenkieliset sosiaalitieteelliset artikkelit. Artikkelit julkaistaan ti 7.4.2015 klo 9.00 Tampereen yliopiston verkkosivuilla osoitteessa www.uta.fi/yky/opiskelijaksi/opiskelijavalinta/sosiaalitieteiden_valintakoemateriaalit.html. Artikkeleihin perustuvissa kirjallisissa tehtävissä arvioidaan hakijan kykyä ymmärtää ja tulkita tieteellisiä tekstejä sekä hakijan taitoa kirjoittaa loogisesti etenevää, hyvin jäsenneltyä ja oikeakielistä tekstiä. Kirjallisuuskokeen maksimipistemäärä on 30 pistettä.

Aineistokoe

Valintakokeessa jaettavaan materiaaliin perustuvissa kirjallisissa tehtävissä arvioidaan hakijan kykyä analysoida ja tulkita yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä soveltaa kirjallisuusosion tarjoamia näkökulmia aineiston tulkinnassa. Aineistokoe edellyttää ennakkomateriaalin tietojen soveltamista. Aineistokokeen maksimipistemäärä on 30 pistettä.

Hakukelpoisuus

Ks. hakukelpoisuus.

Valintaperusteet valintajonoittain

Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmaan valitaan yhteensä 100 uutta opiskelijaa. Opiskelijat valitaan kahdesta valintajonosta:

  1. ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valittavien valintajono
  2. valintakokeen perusteella valittavien valintajono

Valintamenettely

1. Todistusvalinta

Ensin valitaan 25 uutta opiskelijaa ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden perusteella. Ylioppilastutkinnosta voi saada enintään 75 pistettä.

Tässä valintajonossa huomioidaan kaikki ne ylioppilastutkinnon suorittaneet hakijat, joiden äidinkielen ylioppilaskokeen arvosana on eximia cum laude approbatur tai laudatur.

Mahdollisessa tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan ensin ylioppilastutkinnon äidinkielen arvosanan perusteella, sen jälkeen reaalin tai parhaan reaaliaineen arvosanan perusteella. Mikäli pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, otetaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

2. Valintakoevalinta

Seuraavaksi valitaan pelkän valintakokeen perusteella 75 opiskelijaa.

Valintakokeesta voi saada enintään 60 pistettä. Mahdollisessa tasapistetilanteessa ratkaisee ylioppilastutkintotodistuksesta saatu pistemäärä. Mikäli pisteet ovat tämänkin jälkeen tasan, otetaan kaikki tasapisteissä olevat hakijat.

Pisteitys

Koepisteet

Valintakokeesta voi saada enintään 60 pistettä.

Ylioppilastutkinnon pisteet

Ylioppilastutkinnosta voi saada enintään 75 pistettä. Valinnassa otetaan huomioon enintään 5 ylioppilastutkinnon arvosanaa seuraavasti:

  1. äidinkieli
  2. reaali tai parhaan reaaliaineen koe
  3. kolme muuta hakijalle parhaat pisteet tuottavaa koetta.

Ylioppilastutkinnon arvosanat pisteitetään seuraavasti:

Äidinkieli, reaaliaineiden
kokeet,
reaalikoe,
pitkä/laajempi oppimäärä
Keskipitkä tai
lyhyt oppimäärä
laudatur                 15         11
eximia cum laude approbatur                 12          8
magna cum laude approbatur                  9          5
cum laude approbatur                  6          2
lubenter approbatur                  -          -
approbatur                  -          -

Suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä -kokeet pisteitetään kuten keskipitkän tai lyhyen oppimäärän koe.

European Baccalaureate-, International Baccalaureate- tai Reifeprüfung-tutkinnot pisteitetään yksikön yleisten periaatteiden mukaan.

Tulosten julkistaminen ja oikaisumenettely

Todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan toukokuun loppupuolella heti todistusvalinnan valmistuttua. Todistusvalinnan tulokset pyritään julkistamaan ennen valintakokeita, mutta hakijan on kuitenkin syytä valmistautua kokeeseen siltä varalta, että tulokset eivät valmistu ennen valintakoetta. Tieto todistusvalinnassa hyväksytyistä julkaistaan Tampereen yliopiston Opiskelijaksi-sivuilla niiden hakijoiden osalta, jotka ovat antaneet hakulomakkeessa luvan nimensä julkaisemiseen. Todistusvalinnassa hyväksytyille ilmoitetaan valinnan tuloksesta myös kirjeitse.

Valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 1.7.2015. Kaikille valintakokeeseen osallistuneille lähetetään tieto valinnan tuloksesta. Osoitteessa www.uta.fi/opiskelijaksi julkaistaan niiden valittujen nimet, jotka ovat antaneet hakulomakkeessa luvan nimensä julkaisemiseen.

Valintakokeeseen osallistuneilla hakijoilla on oikeus nähdä koepaperinsa ja -pisteensä yliopiston hakijapalveluissa 14 päivän aikana tulosten julkistamispäivästä lukien.

Kirjallinen oikaisupyyntö opiskelijavalinnassa mahdollisesti tapahtuneesta virheestä on toimitettava yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikölle osoitettuna osoitteeseen Kirjaamo, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO (käyntiosoite Kalevantie 4, päärakennus) 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Siinä tapauksessa, että tulokset julkistetaan vasta ilmoitetun ajan­kohdan jälkeen, lasketaan mainitut 14 päivää todellista julkistamis­ajankohtaa seuraavasta päivästä alkaen.

Varasijamenettely

Mikäli todistusvalinnassa valittu hakija peruu opiskelupaikkansa, vapautuneet paikat täytetään valintakokeen perusteella valittavien valintajonosta.

Jos joku valintakokeen perusteella valittavien ryhmässä valituista peruuttaa opiskelupaikkansa, tilalle kutsutaan valintakokeessa seuraavaksi parhaiten menestynyt hakija kunnes koko opiskelupaikkakiintiö (100) on täytetty.

 
Hakijapalvelut
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. 050 318 7387
Ylläpito: hakijapalvelut@uta.fi
Muutettu: 28.11.2014 16.24 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti