Tampereen yliopisto - EtusivulleTampereen yliopiston opetus- ja opiskelusivu

etusivu: opiskelu: opiskelijaksi Tampereen yliopistoon:

Tampereen yliopistoon pyrkineet ja hyväksytyt kesällä 2003


 

Aloitus-paikkoja

Hakemuksia

Kokee-seen osallis-tuneita

Alin pistemäärä, jolla on hyväksytty/korkein mahdollinen pistemäärä eri kiintiöissä

 

 

ensi-sijaisia

yhteensä

 

todistus ja valintakoe

valintakoe

todistus

Humanistinen tiedekunta

318–328

2499

3190

2339

 

 

 

Englantilainen filologia

44

513

631

512

70,00/100,00

 

 

Etnomusikologia

10

83

89

63

 

18,50/24,00

 

Käännöstiede (englanti)

25

244

339

271

71,90/100,00

 

 

Käännöstiede (saksa)

15–20

52

77

57

89,33/130,00

 

 

Käännöstiede (venäjä)

16

60

73

54

52,00/130,00

 

 

Pohjoismaiset kielet

30

209

240

170

61,17/100,00

 

 

Puheoppi

10

63

72

45

 

 

 

Ranskan kieli

10–15

84

96

65

64,67/100,00

 

 

Saksan kieli ja kulttuuri

30

142

181

149

59,33/100,00

 

 

Slaavilainen filologia

16

34

47

34

57,00/100,00

 

 

Suomen historia ja yleinen historia

40

414

434

303

123,00/200,00

93,00/140,00

 

Suomen kieli

26

232

254

166

67,33/100,00

57,50/70,00

 

Suomen kirjallisuus

17

160

281

200

54,00/100,00

50,00/70,00

 

Teatterin ja draaman tutkimus

12

83

100

56

59,50/100,00

 

 

Yleinen kirjallisuustiede

17

126

276

194

56,83/100,00

55,00/70,00

 

Teatterityön koulutusohjelma

seuraava valinta 2004

Informaatiotieteiden tdk

224

1267

1623

910

 

 

 

Informaatiotutkimus

45

192

200

133

60,50/120,00

37,50/60,00

 

Filosofia

14

161

164

93

89,00/120,00

43,00/60,00

 

Matematiikan ja tilastot. ko

65

507

520

187

 

34,00/60,00

51/60

Tietojenkäsittelytieteiden ko

98

407

739

497

 

25,00/50,00

37/60

Kasvatustieteiden tiedekunta

162

1367

3050

630

 

 

 

Kasvatustieteiden tieteenalao.

40

359

359

226

42,00/60,00

18,00/30,00

 

Kasvatustiede, sivuaine matemat.

10

 

 

 

 

 

 

Kasvatustiede, varhaiskasvatus

10

 

 

 

 

 

 

Luokanopettajan koulutus

64

607

1782

270

 

63,00/80,00

 

Lastentarhanopettajan ko

38

401

909

134

 

25,00/40,00

 

Lääketieteellinen tiedekunta

177

1221

1354

995

 

 

 

Lääketieteen koulutusohjelma

105

787

787

622

90,25/108,00

56,75/72,00

 

Hoitotyön opettamisen ko

20

64

122

84

 

10,00/24,00

 

Hoitotyön johtamisen ko

20

86

136

95

 

12,00/24,00

 

Kansanterveystiede

12

124

149

93

68,00/100,00

36,00/60,00

 

Bioteknologian koulutusohjelma

20

160

160

101

77,40/144,00

47,20/96,00

 

Taloudellis-hallinnollinen tdk

304

1682

2517

1832

 

 

 

Aluetiede

20

78

84

58

78,00/125,28

23,00/60,00

 

Ympäristöpolitiikka

10

105

112

65

91,40/125,28

36,90/60,00

 

Hallintotiede

20

193

210

127

93,50/125,28

43,00/60,00

 

Finanssihall. ja julk.yht.lt

20

97

105

78

86,75/125,28

36,75/60,00

 

Julkisoikeus

25

131

145

108

80,00/125,28

41,00/60,00

 

Kunnallisalan koulutusohjelma

40

161

183

121

70,00/125,28

29,00/60,00

 

Vakuutustiede

20

56

190

158

77,75/124,00

31,25/60,00

 

Laskentatoimi

32

144

242

189

80,63/124,00

35,00/60,00

 

Yrityksen hallinto

27

218

414

305

83,50/124,00

39,38/60,00

 

Markkinointi

27

255

370

271

85,75/124,00

38,13/60,00

 

Yritysjuridiikka

10

80

125

94

80,25/124,00

31,88/60,00

 

Kansantaloustiede

38

122

195

141

76,00/120,00

26,75/60,00

 

Vero-oikeus

15

42

142

117

71,25/124,00

28,75/60,00

 

Yhteiskuntatieteellinen tdk.

205

2655

3058

2204

 

 

 

Kansainvälinen politiikka

22

353

385

294

125,00/140,00

58,50/70,00

 

Psykologia

22

595

625

449

124,00/140,00

55,50/70,00

 

Sosiaalipolitiikka

20

111

150

104

110,50/140,00

44,50/70,00

 

Sosiaalityö

38

305

335

246

121,00/140,00

64,00/70,00

 

Sosiaalipsykologia

14

122

161

86

116,00/140,00

53,50/70,00

 

Sosiologia

19

159

186

124

124,00/140,00

63,00/70,00

 

Tiedotusoppi

39

725

808

619

 

51,00/70,00

 

Tiedotusoppi, kuvajournal. linja

6

81

147

104

 

67,00/100,00

 

Valtio-oppi

22

204

261

178

118,00/140,00

58,00/70,00

 

Yhteensä

1375–1385

10691

14792

8910

 

 

 

 

etusivu: opiskelu: opiskelijaksi Tampereen yliopistoon:

Ylös
valinta@uta.fi