Tampereen yliopisto - EtusivulleTampereen yliopiston opetus- ja opiskelusivu

etusivu: opiskelu: opiskelijaksi Tampereen yliopistoon:

TAMPEREEN YLIOPISTOON HAKENEET JA HYVÄKSYTYT PÄÄVALINNOISSA 2010


tilanne 31.12.2010
kello 06:30

Aloituspaikkoja

Hakemuksia

Kokeeseen osallistuneita

Hyväksyttyjä

Alin pistemäärä, jolla on hyväksytty/korkein mahdollinen pistemäärä eri kiintiöissä

   

ensisijaisia

yhteensä

   

todistus ja valintakoe

valintakoe

todistus

Humanistinen tiedekunta

Englantilainen filologia

50

648

774

434

62

64.00/100.00

 

 

Etnomusikologia

10

88

97

35

12

 

15.90/24.00

 

Filosofia

12

223

253

87

15

88.50/123.00

40.00/60.00

 

Historia

36

706

783

454

71

129.50/213.00

51.00/100.00

 

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen ko, englanti

20

406

487

274

28

88.50/123.00

 

 

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen ko, saksa

10

54

84

49

14

85.50/123.00

 

 

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen ko, venäjä

15

42

56

30

18

55.00/123.00

 

 

Logopedia

10

292

310

137

10

 

82.50/100.00

 

Pohjoismaiset kielet

23

163

205

110

44

81.50/126.00

 

 

Puheoppi

12

154

207

127

28

155.00/252.00

 

 

Ranskan kieli

15

123

143

77

20

80.00/127.00

 

 

Saksan kieli ja kulttuuri

24

98

140

60

37

65.00/126.00

 

 

Suomen kieli

26

254

300

140

39

153.00/210.00

120.50/147.00

 

Suomen kirjallisuus

15

80

178

103

26

139.00/210.00

124.00/147.00

 

Teatterin ja draaman tutkimus

10

142

161

44

10

77.00/126.00

46.00/63.00

 

Venäjän kieli ja kulttuuri

15

70

85

48

23

69.00/126.00

 

 

Yleinen kirjallisuustiede

15

138

230

143

20

148.00/210.00

128.00/147.00

 

Informaatiotieteiden tiedekunta

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

32

255

259

131

44

66.00/125.00

38.00/60.00

 

Matematiikka/tilastotiede

65

529

532

169

272

80.00/125.00

33.00/60.00

 

Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma

98

379

540

323

103

59.00/115.00

30.00/50.00

 

Kasvatustieteiden tiedekunta

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus

35

397

397

148

46

61.00/87.00

28.00/45.00

 

Varhaiskasvatuksen koulutus

36

644

1110

889

55

37.90/60.00

 

 

Luokanopettajan koulutus, Hämeenlinna

64

772

1907

1507

67

79.20/100.00

 

 

Matematiikan aineenopettajan koulutus

10

153

153

96

18

94.10/121.50

 

 

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma

23

50

105

66

24

84.50/122.50

40.00/70.00

 

Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

20

104

129

54

20

73.75/122.50

28.75/70.00

 

Hallintotiede

20

309

371

168

21

92.00/122.50

51.50/70.00

 

Julkisoikeus

25

137

196

95

28

82.00/122.50

41.00/70.00

 

Kunnallisoikeus

12

42

105

61

12

68.50/122.50

30.00/70.00

 

Kunnallistalous

15

38

79

39

15

67.00/122.50

22.00/70.00

 

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma

22

149

180

83

25

78.00/122.50

32.00/70.00

 

Kansantaloustiede

30

159

533

387

33

50.50/80.00

22.50/40.00

 

Laskentatoimi

26

207

567

418

26

54.00/80.00

27.50/40.00

 

Markkinointi

20

339

965

629

23

53.00/80.00

23.50/40.00

 

Vakuutustiede

17

98

353

254

18

50.00/80.00

24.00/40.00

 

Yrityksen hallinto

20

248

649

455

21

53.50/80.00

26.00/40.00

 

Yritysjuridiikka ja vero-oikeus

22

194

516

355

24

52.50/80.00

25.50/40.00

 

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen koulutusohjelma

105

958

958

692

107

94.20/114.00

54.60/72.00

 

Hoitotyön johtamisen koulutusohjelma

20

140

209

114

20

 

11.50/20.00

 

Hoitotyön opettamisen koulutusohjelma

20

159

201

114

21

 

13.00/20.00

 

Bioteknologian koulutusohjelma

25

400

400

191

31

68.20/114.00

37.40/72.00

 

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Kansainvälinen politiikka

20

306

340

136

20

105.00/120.00

54.00/60.00

 

Psykologia

24

612

1268

737

25

147.20/210.00

66.60/100.00

 

Sosiaalipolitiikka

25

193

220

97

30

75.50/120.00

43.00/60.00

 

Sosiaalipolitiikka, Porin yksikkö

6

43

48

22

7

87.00/120.00

47.00/60.00

 

Sosiaalipsykologia

16

347

365

141

17

92.00/120.00

49.00/60.00

 

Sosiaalityö

38

371

669

371

42

90.00/120.00

45.00/60.00

 

Sosiaalityö, Porin yksikkö

8

85

152

66

8

86.00/120.00

44.00/60.00

 

Sosiologia

22

257

456

255

25

77.00/120.00

33.50/60.00

 

Sosiologia, Porin yksikkö

6

45

77

45

7

67.00/120.00

27.00/60.00

 

Tiedotusoppi

39

860

966

559

49

 

46.00/70.00

 

Tiedotusoppi, kuvajournalismin linja

6

187

236

111

6

 

59.50/100.00

 

Valtio-oppi

22

314

361

177

30

97.00/120.00

48.00/60.00

 


Tilastoja henkilökunnalle

etusivu: opiskelu: opiskelijaksi Tampereen yliopistoon:

Ylös
hakijapalvelut@uta.fi
Friday, 31-Dec-2010 06:30:02 EET