Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: aktuaarinkanslia:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Tampereen yliopiston opetustietojärjestelmän (OPSI) rekisteriseloste 19.5.2015

Henkilötietolain (523/99) (Valtion säädöstietopankki)10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Puhelin: 03 355 111 (vaihde)

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA YHTEYSHENKILÖ

Tietojärjestelmäpäällikkö
Sami Hautakangas
Tampereen yliopisto
Opintopalvelut
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Puh. 050 462 7387
Fax 03 3551 6013
E-mail: sami.hautakangas@uta.fi

3. REKISTERIN NIMI

Tampereen yliopiston opetustietojärjestelmä (OPSI)

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Opetuksen suunnittelu ja opetustietojen julkaiseminen opinto-oppaissa, opetusohjelmissa ja opetustarjontapalveluissa.

Opetustietojärjestelmän tehtävänä on myös arkistointi (esim. opetusohjelmatietojen arkistointi).

4.1. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

- Yliopistolaki 558/2009 (Valtion säädöstietopankki)
- Tutkintoasetus 794/2004 (Valtion säädöstietopankki)
- Tampereen yliopiston johtosääntö
- Tampereen yliopiston arviointisääntö
- Tampereen yliopiston tutkintosääntö

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 

5.1. Opettajan tiedot liittyen järjestettävään opetukseen

- Nimi
- Kotisivu
- Sähköposti (yliopiston työsähköposti)
- Rooli järjestettävässä opetuksessa
- tiedot siitä, minkä opetuksesta kerättävän palautteen lomakkeiden käsittelyyn opettajalla on oikeudet

5.2. Suunnittelijan kommentit opetussuunnitelmaan

- Kommentoijan nimi
- Kommenttiteksti
- Päiväys

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

- yksiköiden, oppiaineiden, tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen koodistot Tampereen yliopiston opiskelijatietojärjestelmästä
- yliopiston tietokoneresurssien käyttäjätunnukset ao. käyttäjätunnusrekisteristä

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

- tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen ja järjestettävän opetuksen tiedot Tampereen yliopiston opiskelijatietojärjestelmään tietojen päivittämistä varten
- opetustarjontatiedot Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikön ylläpitämään valtakunnallisen joustavan opinto-oikeuden palveluun (JOOPAS) opiskelijaliikkuvuuden hakujen toteuttamista varten.
- opetustarjontatiedot Tampereen kaupungin ylläpitämään "KOROTA Korkeakoulutasoiset opinnot toisen asteen opiskelijoille" -opetustarjontapalveluun opiskelijaliikkuvuuden hakujen toteuttamista varten.

7.1 SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET EU:n TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

- Yliopiston www-sivuilla olevassa opetusohjelmassa sekä opetustarjontapalveluissa: henkilön nimi, kotisivu, sähköposti sekä rooli järjestettävässä opetuksessa osana niiden kurssien tietoja, joihin tiedot on tallennettu.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

ATK-aineisto
- käyttöoikeuden edellytyksenä on kirjallinen lupa
- käyttäjillä on henkilökohtainen tunnus ja salasana
- salasana on voimassa vain tietyn ajan
- käyttäjällä on käyttöoikeus vain siihen rekisterin osaan, jota hän tarvitsee voimassaolevan virka- tai työsuhteensa aikana
- käyttöoikeudet tarkistetaan päivittäin

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 19.5.2015 12.50 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti