Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: aktuaarinkanslia:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Tampereen yliopiston opetustietojärjestelmän (OPSI) rekisteriseloste 19.5.2015

Henkilötietolain (523/99) (Valtion säädöstietopankki)10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Puhelin: 03 355 111 (vaihde)

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA YHTEYSHENKILÖ

Tietojärjestelmäpäällikkö
Sami Hautakangas
Tampereen yliopisto
Opintopalvelut
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Puh. 050 462 7387
Fax 03 3551 6013
E-mail: sami.hautakangas@uta.fi

3. REKISTERIN NIMI

Tampereen yliopiston opetustietojärjestelmä (OPSI)

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Opetuksen suunnittelu ja opetustietojen julkaiseminen opinto-oppaissa, opetusohjelmissa ja opetustarjontapalveluissa.

Opetustietojärjestelmän tehtävänä on myös arkistointi (esim. opetusohjelmatietojen arkistointi).

4.1. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

- Yliopistolaki 558/2009 (Valtion säädöstietopankki)
- Tutkintoasetus 794/2004 (Valtion säädöstietopankki)
- Tampereen yliopiston johtosääntö
- Tampereen yliopiston arviointisääntö
- Tampereen yliopiston tutkintosääntö

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 

5.1. Opettajan tiedot liittyen järjestettävään opetukseen

- Nimi
- Kotisivu
- Sähköposti (yliopiston työsähköposti)
- Rooli järjestettävässä opetuksessa
- tiedot siitä, minkä opetuksesta kerättävän palautteen lomakkeiden käsittelyyn opettajalla on oikeudet

5.2. Suunnittelijan kommentit opetussuunnitelmaan

- Kommentoijan nimi
- Kommenttiteksti
- Päiväys

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

- yksiköiden, oppiaineiden, tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen koodistot Tampereen yliopiston opiskelijatietojärjestelmästä
- yliopiston tietokoneresurssien käyttäjätunnukset ao. käyttäjätunnusrekisteristä

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

- tutkintojen, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen ja järjestettävän opetuksen tiedot Tampereen yliopiston opiskelijatietojärjestelmään tietojen päivittämistä varten
- opetustarjontatiedot Suomen virtuaaliyliopiston palveluyksikön ylläpitämään valtakunnallisen joustavan opinto-oikeuden palveluun (JOOPAS) opiskelijaliikkuvuuden hakujen toteuttamista varten.
- opetustarjontatiedot Tampereen kaupungin ylläpitämään "KOROTA Korkeakoulutasoiset opinnot toisen asteen opiskelijoille" -opetustarjontapalveluun opiskelijaliikkuvuuden hakujen toteuttamista varten.

7.1 SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET EU:n TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

- Yliopiston www-sivuilla olevassa opetusohjelmassa sekä opetustarjontapalveluissa: henkilön nimi, kotisivu, sähköposti sekä rooli järjestettävässä opetuksessa osana niiden kurssien tietoja, joihin tiedot on tallennettu.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

ATK-aineisto
- käyttöoikeuden edellytyksenä on kirjallinen lupa
- käyttäjillä on henkilökohtainen tunnus ja salasana
- salasana on voimassa vain tietyn ajan
- käyttäjällä on käyttöoikeus vain siihen rekisterin osaan, jota hän tarvitsee voimassaolevan virka- tai työsuhteensa aikana
- käyttöoikeudet tarkistetaan päivittäin

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 19.5.2015 12.50 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti