Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: aktuaarinkanslia:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Tampereen yliopiston sähköisen tenttipalvelun rekisteriseloste 4.9.2012

Henkilötietolain (523/99) (Valtion säädöstietopankki)10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

TAMPEREEN YLIOPISTO
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Puhelin: 03 355 111 (vaihde)

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA YHTEYSHENKILÖ

Tietojärjestelmäpäällikkö
Sami Hautakangas
Tampereen yliopisto
Opintopalvelut
33014 TAMPEREEN YLIOPISTO
Puh. 050 462 7387
E-mail: sami.hautakangas@uta.fi

3. REKISTERIN NIMI

Tampereen yliopiston sähköinen tenttijärjestelmä

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Sähköiseen tenttimiseen kohdennetussa tilassa suoritettavien tenttien suunnittelu, varaaminen, suorittaminen ja arviointi.

Tenttejä voivat suorittaa Tampereen yliopiston opiskelijat sekä yliopiston opetusyhteistyöhön kuuluvat yhteistyökorkeakoulujen opiskelijat.

4.1. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEET

- Yliopistolaki 558/2009 (Valtion säädöstietopankki)
- Yliopistoasetus 115/1998 (Valtion säädöstietopankki)
- Tutkintoasetukset
- Tampereen yliopiston johtosääntö
- Tampereen yliopiston arviointisääntö
- Tampereen yliopiston tutkintosääntö

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 

5.1. Kaikkien käyttäjien perustiedot

Kulloisellekin tenttialueelle osallistuvien käyttäjien
- nimi
- sähköpostiosoite
- käyttäjätunnus
- käyttäjälle järjestelmään määritellyt käyttöoikeudet
- loki tenttialueella tapahtuvasta toiminnasta kahdentoista kuukauden ajalta

5.2. Opiskelijan tenttimiseen liittyvät tiedot

- Tentittävän opintojakson tiedot
- Tenttivarauksen tiedot (aika, paikka, tenttiin käytettävä tietokone)
- Tenttivastaukset (säilytettävä vähintään 6kk tentin suorittamisesta)
- Tenttivastausten arviointitiedot ja arvosanat
- Tieto opiskelijan tilaamasta sähköposti-muistutuksesta tenttivarauksesta (kyllä/ei, muistutusaika)
- Tieto opiskelijan tilaamasta sähköposti-ilmoituksesta tentin arvioinnista (kyllä/ei)

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

- yliopiston tietokoneresurssien käyttäjätunnus, nimi ja sähköpostiosoite yliopiston käyttäjätunnusrekisteristä (Katti)

- opetusyhteistyöhön liittyvien korkeakoulujen opiskelijoiden tiedot vastaavat tiedot haetaan korkeakoulun rekisteristä käyttäen korkeakoulujen yhteistä HAKA-käyttäjätunnistusjärjestelmää.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

- varaustiedot (aika, paikka, tietokone) videovalvonnan avulla toteutettavaa tenttivalvontaa varten opintopalveluiden videovalvonnasta vastaaville henkilöille sekä videovalvonnan tietojärjestelmään
- opiskelija voi halutessaan tilata sähköpostina muistutuksen tenttivarauksesta sekä tiedon tentin arvioinnista sen valmistuttua.
- arviointitiedot opetushenkilökunnalle suoritusten rekisteröintiä varten.

7.1 SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET EU:n TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

- ei luovuteta

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

ATK-aineisto
- käyttöoikeuden edellytyksenä on kirjallinen lupa
- käyttäjillä on henkilökohtainen tunnus ja salasana
- salasana on voimassa vain tietyn ajan
- käyttäjällä on käyttöoikeus vain siihen rekisterin osaan, jota hän tarvitsee voimassaolevan virka- tai työsuhteensa aikana
- käyttöoikeudet tarkistetaan päivittäin

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 11.3.2016 15.40 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti