Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: koulutuksen kehittäminen: opetussuunnitelmatyö:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Tampereen yliopiston koulutusuudistus

Opiskelu tieteenalayksiköissä

Tampereen yliopisto uudisti strategiansa mukaisesti vuoden 2012 syksyyn mennessä kokonaisvaltaisesti niin koulutuksensa kuin hallintomallinsa. Yliopiston hallitus päätti 5.10.2010 uusista tieteenalayksiköistä, jotka aloittivat toimintansa 1.1.2011. Yliopiston opetukseen ja tutkimukseen liittyvät toiminnot järjestetään yhdeksässä tieteenalayksikössä, joille siirtyivät entisten laitosten ja tiedekuntien tehtävät. 

Rehtori päätti uusista tutkinto-ohjelmista 19.4.2011 ja ne aloittivat toimintansa 1.8.2012. 1.1.2017 alkaen yhdeksän tieteenalayksikköä muuttuvat kuudeksi tiedekunnaksi.

Vaikutukset opiskeluun

Oppiainepohjaisesta koulutuksen järjestämistavasta siirryttiin 1.8.2012 tutkinto-ohjelmien järjestämiseen. Vanhoilla opiskelijoilla on ollut halutessaan mahdollisuus siirtyä uusien tutkinto-ohjelmien opiskelijoiksi heti lukuvuodesta 2012–2013 alkaen. Pääainepohjaisen tutkinnon voi kuitenkin suorittaa loppuun kolme lukuvuotta kestävän siirtymäajan kuluessa.

Opiskelijat saavat pääsääntöisesti oikeuden suorittaa sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon. Tutkinto-ohjelmapohjaisessa tutkintojen suorittamisessa korostuu entistä selkeämmin tutkintojen kaksiportaisuus, eli kandidaatin ja maisterin tutkintojen erillisyys. Opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti alemman korkeakoulututkinnon laaja-alaisissa kandidaattiohjelmissa, joista heillä on mahdollisuus hakeutua useisiin tieteenalan mukaisiin maisteriopintoihin. Maisteriopintojen määrä tutkinto-ohjelmissa voi vaihdella, eikä opiskelijan opinnot aloittaessaan tarvitse heti tietää missä niistä hän suorittaa maisterivaiheen opintonsa. Opiskelijalla on joka tapauksessa oikeus suorittaa maisterin tutkinto jossakin näistä vaihtoehdoista. Kaksiportaisuus antaa opiskelijalle todellisen mahdollisuuden suuntautua haluamallaan tavalla opintojen edetessä.

Vapaa sivuaineopiskelu tai valinnaiset opinnot ovat edelleen yliopiston erityisvahvuus, ja opiskelija voi valita opintokokonaisuuksia yli tutkinto-ohjelma- ja yksikkörajojen.

Opiskelijat valmistuvat edelleen niihin tutkintoihin, joihin he ovat saaneet opinto-oikeutensa: tutkinto-ohjelmien käynnistyttyä tutkintonimikkeet säilyivät ennallaan.

Sivuilla Koulutusuudistus opiskelijan näkökulmasta kerrotaan tarkemmin siirtymäajan päättymisen vaikutuksista opiskeluun.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 20.12.2016 11.35 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti