Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: koulutuksen kehittäminen: opetussuunnitelmatyö: koulutusuudistus: valinnan 2011 hakukohteet:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Päävalinnan 2011 hakukohteiden sijoittuminen tutkinto-ohjelmiin

Vuoden 2011 päävalinnassa hakukohteita olivat vielä vanhat pääaineet ja koulutusohjelmat uusien tutkinto-ohjelmien sijaan. Vuoden 2011 hakukohteiden sijoittumisen tutkinto-ohjelmiin näet oheisesta taulukosta.

Hakukohde vuonna 2012 Vastaavat hakukohteet vuonna 2011
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö 
Bioteknologian tutkinto-ohjelma Bioteknologian koulutusohjelma
Informaatiotieteiden yksikkö 
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelma Matematikka/tilastotiede
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma
Johtamiskorkeakoulu 
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma Finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi
Hallintotiede
Julkisoikeus
Kunnallisoikeus
Kunnallistalous
Kunta- ja aluejohtamisen koulutusohjelma
Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen koulutusohjelma
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelma Kansantaloustiede
Laskentatoimi
Markkinointi
Vakuutustiede
Yrityksen hallinto
Yritysjuridiikka ja vero-oikeus
Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Kansainvälinen politiikka
Valtio-oppi
Kasvatustieteiden yksikkö 
Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen koulutus
Luokanopettaja, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma Luokanopettajan koulutus
Varhaiskasvatus, Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma Varhaiskasvatuksen koulutus
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 
Englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Englantilainen filologia
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen ko, B-työkielenä englanti
Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelma Suomen kirjallisuus
Yleinen kirjallisuustiede
Pohjoismaisten kielten tutkinto-ohjelma Pohjoismaiset kielet
Ranskan kielen tutkinto-ohjelma Ranskan kieli
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Saksan kieli ja kulttuuri
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen ko, B-työkielenä saksa
Suomen kielen tutkinto-ohjelma Suomen kieli
Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma Venäjän kieli ja kulttuuri
Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen ko, B-työkielenä venäjä
Lääketieteen yksikkö 
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto-ohjelma Lääketieteen koulutusohjelma
Terveystieteiden yksikkö 
Hoitotiede, Terveystieteiden tutkinto-ohjelma Hoitotyön johtamisen koulutusohjelma
Hoitotyön opettamisen koulutusohjelma
Kansanterveystiede, Terveystieteiden tutkinto-ohjelma Kansanterveystiede
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö 
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Puheoppi
Tiedotusoppi
Tiedotusoppi, kuvajournalismin linja
Teatterityön tutkinto-ohjelma Teatterityön koulutusohjelma
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 
Filosofian tutkinto-ohjelma Filosofia
Historian tutkinto-ohjelma Historia
Logopedian tutkinto-ohjelma (ei sisäänottoa vuonna 2012) Logopedia
Psykologian tutkinto-ohjelma Psykologia
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma Etnomusikologia
Sosiaalipolitiikka
Sosiaalipsykologia
Sosiologia
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, Pori Sosiaalipolitiikka, Porin yksikkö
Sosiologia, Porin yksikkö
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma Sosiaalityö
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, Pori Sosiaalityö, Porin yksikkö
 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 23.11.2011 17.09 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti