Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: koulutuksen kehittäminen: opetussuunnitelmatyö: koulutusuudistus: oppiaineet uusissa tieteenalayksiköissä:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Oppiaineet uudessa rakenteessa

Tampereen yliopiston tieteenalayksiköt 1.1.2011 alkaen ja niiden suhde vanhaan tiedekunta/laitos -rakenteeseen

Tieteenalayksikkö

Oppiaine/Koulutusohjelma

Tiedekunta aiemmin

Laitos aiemmin

Biolääke-tieteellisen teknologian yksikkö

Bioinformatiikka/IMT

Erillislaitokset

Lääketieteellisen teknologian instituutti

Biokemia/IMT

Erillislaitokset

Lääketieteellisen teknologian instituutti

Immunologia/IMT

Erillislaitokset

Lääketieteellisen teknologian instituutti

Kantasolu- ja kudosteknologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea

Kirurgia/IMT

Erillislaitokset

Lääketieteellisen teknologian instituutti

Kudosteknologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea

Lasten kokeellinen immunologia ja infektiotaudit

Erillislaitokset

Lääketieteellisen teknologian instituutti

Lääketieteellinen teknologia ja bioteknologia

Erillislaitokset

Lääketieteellisen teknologian instituutti

Molekyylibiologia/IMT

Erillislaitokset

Lääketieteellisen teknologian instituutti

Molekyyli-immunologia/IMT

Erillislaitokset

Lääketieteellisen teknologian instituutti

Molekyylilääketiede/IMT

Erillislaitokset

Lääketieteellisen teknologian instituutti

Syöpäbiologia/IMT

Erillislaitokset

Lääketieteellisen teknologian instituutti

Syöpägenetiikka/IMT

Erillislaitokset

Lääketieteellisen teknologian instituutti

Informaatio-tieteiden yksikkö

Fysiikka

Informaatiotieteiden tiedekunta

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Hypermedia

Informaatiotieteiden tiedekunta

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos

Informaatiotutkimus

Informaatiotieteiden tiedekunta

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Informaatiotieteiden tiedekunta

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos

Kemia

Informaatiotieteiden tiedekunta

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Matematiikka

Informaatiotieteiden tiedekunta

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Matematiikka/tilastotiede

Informaatiotieteiden tiedekunta

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Tietojenkäsittelyoppi

Informaatiotieteiden tiedekunta

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tietojenkäsittelyoppi/Vuorovaikutteinen teknologia

Informaatiotieteiden tiedekunta

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tilastotiede

Informaatiotieteiden tiedekunta

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Vuorovaikutteinen teknologia

Informaatiotieteiden tiedekunta

Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Johtamis-korkeakoulu

Aluetiede

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Yhdyskuntatieteiden laitos

Asian Studies in Business and Business Cultures

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Johtamistieteiden laitos

Business Competence

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Johtamistieteiden laitos

Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Taloustieteiden laitos

Hallintotiede

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Johtamistieteiden laitos

Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Johtamistieteiden laitos

Hallintotiede, turvallisuushallinto

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Johtamistieteiden laitos

Informaatio-oikeus

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Oikeustieteiden laitos

Julkisoikeus

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Oikeustieteiden laitos

Kansainvälinen ja eurooppalainen oikeus

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Oikeustieteiden laitos

Kansainvälinen liiketoiminta

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Johtamistieteiden laitos

Kansainvälinen politiikka

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Politiikan tutkimuksen laitos

Kansainvälinen politiikka/ISSS

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Politiikan tutkimuksen laitos

Kansantaloustiede

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Taloustieteiden laitos

Kunnallisoikeus

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Oikeustieteiden laitos

Kunnallispolitiikka

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Yhdyskuntatieteiden laitos

Kunnallistalous

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Taloustieteiden laitos

Kunta- ja aluejohtaminen

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Yhdyskuntatieteiden laitos

Liiketoimintaosaaminen

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Johtamistieteiden laitos

Tulevaisuuden tutkimus OK

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Politiikan tutkimuksen laitos

Vakuutustiede

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Oikeustieteiden laitos

Valtio-oppi

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Politiikan tutkimuksen laitos

Valtio-oppi/ISSS

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Politiikan tutkimuksen laitos

Vero-oikeus

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Oikeustieteiden laitos

Yhdyskuntatekniikka

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Yhdyskuntatieteiden laitos

Ympäristöpolitiikka

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Yhdyskuntatieteiden laitos

Ympäristöpolitiikka ja aluetiede

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Yhdyskuntatieteiden laitos

Yrityksen hallinto

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Johtamistieteiden laitos

Yrityksen taloustiede, laskentatoimi

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Taloustieteiden laitos

Yrityksen taloustiede, markkinointi

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Johtamistieteiden laitos

Yritysjuridiikka

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Oikeustieteiden laitos

Yritysjuridiikka ja vero-oikeus

Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Oikeustieteiden laitos

Kasvatustieteiden yksikkö

Aikuiskasvatus

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden laitos

Aikuiskasvatus ja kasvatustiede

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden laitos

Erityispedagogiikka

Kasvatustieteiden tiedekunta

Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos

Kasvatustiede

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden laitos

Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus

Kasvatustieteiden tiedekunta

Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos

Kasvatustiede, ammattikasvatus

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden laitos

Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus

Kasvatustieteiden tiedekunta

Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos

Kasvatustiede, opettajankoulutus

Kasvatustieteiden tiedekunta

Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos

Kasvatustiede, varhaiskasvatus

Kasvatustieteiden tiedekunta

Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos

Opettajan pedagogiset opinnot (Kasvatustiet. lts)

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden laitos

Puheoppi/puhetekniikka

Humanistinen tiedekunta

Puheopin laitos

Vokologia

Humanistinen tiedekunta

Puheopin laitos

Kieli-, käännös- ja kirjallisuus-tieteiden yksikkö

Englantilainen filologia

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Espanjan kieli

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Fonetiikka

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Käännöstiede

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Käännöstiede (englanti)

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Käännöstiede (ruotsi)

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Käännöstiede (saksa)

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Käännöstiede (suomi)

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Käännöstiede (venäjä)

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Pohjoismaiset kielet

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Puolan kieli

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Ranskan kieli

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Russian Studies

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Saksan kieli ja kulttuuri

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Suomen kieli

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Suomen kieli, kulttuuri ja yhteiskunta

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Suomen kirjallisuus

Humanistinen tiedekunta

Taideaineiden laitos

Suomi toisena ja vieraana kielenä

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Tsekin kieli

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Venäjän kieli ja kulttuuri

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Viron kieli ja virolainen kulttuuri

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Yleinen kielitiede

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Yleinen kirjallisuustiede

Humanistinen tiedekunta

Taideaineiden laitos

Yleinen käännöstiede

Humanistinen tiedekunta

Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Lääketieteen yksikkö

Addiktiotutkimus

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Anatomia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Anestesiologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Biokemia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Farmakologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Foniatria

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Fysiatria

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Fysiologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Geriatria

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Iho- ja sukupuolitautioppi

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Iho- ja sukupuolitautioppi/kokeell.allergologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Infektiotaudit

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

International Health

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Kasvojen ja kaulan radiologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Kehitysbiologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Keuhkosairausoppi

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Kirurgia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Kirurgia/gastroenterologinen kirurgia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Kirurgia/käsikirurgia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Kirurgia/lastenkirurgia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Kirurgia/liikuntalääketiede

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Kirurgia/ortopedia ja traumatologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Kirurgia/sydän- ja rintaelinkirurgia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Kirurgia/verisuonikirurgia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Kliininen farmakologia ja toksikologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Kliininen fysiologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Kliininen kemia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Kliininen mikrobiologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Kliininen neurofysiologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Kokeellinen anestesiologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Kokeellinen sisätautioppi

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Korva-,nenä- ja kurkkutautioppi

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Laboratoriolääketiede

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Lastenneurologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Lastenpsykiatria

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Lastentautioppi

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Lastentautioppi/molekyylibiologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Lastentautioppi/ravitsemustiede

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Lastentautioppi/reumatologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Lastentautioppi/solubiologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Liikuntalääketiede

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Lääketiede

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Lääketieteellinen biokemia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Lääketieteelliset biomateriaalit

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Lääketieteen tutkijakoulutusohjelma

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Mikrobiologia ja immunol./molekylaarinen immunol.

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Mikrobiologia ja immunologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Neurokirurgia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Neurologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Neurologia/neurogenetiikka

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Neurologia/neuroimmunologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Neurologinen molekyylibiologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Nuorisopsykiatria

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Oikeuslääketiede

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Oikeuslääketiede/kansanterveystiede

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Oikeuslääketiede/molekyylibiologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Oikeuspsykiatria

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Onkologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Palliatiivinen lääketiede

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Patologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Perinnöllisyyslääketiede

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Psykiatria

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Päihdelääketiede

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Radiologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Reumaortopedia/kuntoutus

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Reumatologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Silmätautioppi

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Sisätautioppi

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Sisätautioppi/infektiotaudit

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Sisätautioppi/kardiologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Sisätautioppi/kokeellinen nefrologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Sisätautioppi/reumatologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Sisätautioppi/solubiologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Solubiologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Synnytys- ja naistentautioppi

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Säde- ja kasvainhoito-oppi

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Urologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Virologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Yleislääketiede

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Yleislääketiede/terveydenhuoltotutkimus

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Ympäristötoksikologia

Lääketieteellinen tiedekunta

Lääketieteen laitos

Terveystieteiden yksikkö

Biometria

Erillislaitokset

Terveystieteen laitos

Epidemiologia

Erillislaitokset

Terveystieteen laitos

Gerontologia

Erillislaitokset

Terveystieteen laitos

Hoitotiede

Lääketieteellinen tiedekunta

Hoitotieteen laitos

Kansanterveystiede

Erillislaitokset

Terveystieteen laitos

Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutusohjelma

Erillislaitokset

Terveystieteen laitos

Sosiaali- ja terveyspolitiikka

Erillislaitokset

Terveystieteen laitos

Sosiaalipsykiatria

Erillislaitokset

Terveystieteen laitos

Terveyden edistämisen PD-koulutusohjelma

Erillislaitokset

Terveystieteen laitos

Terveydenhuolto

Erillislaitokset

Terveystieteen laitos

Terveydenhuoltotutkimus

Erillislaitokset

Terveystieteen laitos

Terveystaloustiede

Erillislaitokset

Terveystieteen laitos

Terveystiede

Erillislaitokset

Terveystieteen laitos

Työterveys

Erillislaitokset

Terveystieteen laitos

Työterveyshuolto

Erillislaitokset

Terveystieteen laitos

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Mediakasvatus

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Tiedotusopin laitos

Mediakulttuuri

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Tiedotusopin laitos

Puheoppi/puheviestintä

Humanistinen tiedekunta

Puheopin laitos

Puheoppi/puheviestintä, ISSS

Humanistinen tiedekunta

Puheopin laitos

Teatterin ja draaman tutkimus

Humanistinen tiedekunta

Taideaineiden laitos

Teatterityö

Humanistinen tiedekunta

Näyttelijäntyön laitos

Tiedotusoppi

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Tiedotusopin laitos

Tiedotusoppi/ISSS

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Tiedotusopin laitos

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Aate- ja oppihistoria

Humanistinen tiedekunta

Historiatieteen ja filosofian laitos

Etnomusikologia

Humanistinen tiedekunta

Musiikintutkimuksen laitos

Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus

Humanistinen tiedekunta

Historiatieteen ja filosofian laitos

Filosofia

Humanistinen tiedekunta

Historiatieteen ja filosofian laitos

Historia

Humanistinen tiedekunta

Historiatieteen ja filosofian laitos

Hyvinvointiala

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Tampereen yliopiston Porin yksikkö

Hyvinvointipalvelujen erikoisala

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalityön tutkimuksen laitos

Kuntouttava sosiaalityö

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalityön tutkimuksen laitos

Lapsi- ja nuorisososiaalityö

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalityön tutkimuksen laitos

Latinan kieli ja antiikin traditio

Humanistinen tiedekunta

Historiatieteen ja filosofian laitos

Logopedia

Humanistinen tiedekunta

Puheopin laitos

Marginalisaatiokysymysten sosiaalityö

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalityön tutkimuksen laitos

Museologian opintokokonaisuus

Humanistinen tiedekunta

Historiatieteen ja filosofian laitos

Musiikkitiede

Humanistinen tiedekunta

Musiikintutkimuksen laitos

Naistutkimus

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalitutkimuksen laitos

Naistutkimus/ISSS

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalitutkimuksen laitos

Nordic Perspective on European History

Humanistinen tiedekunta

Historiatieteen ja filosofian laitos

North American Studies

Humanistinen tiedekunta

Historiatieteen ja filosofian laitos

Nuorisotyö ja nuorisotutkimus

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalityön tutkimuksen laitos

Psykologia

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Psykologian laitos

Psykologia/ISSS

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Psykologian laitos

Sosiaaliantropologia

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalitutkimuksen laitos

Sosiaalipedagogiikka

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalityön tutkimuksen laitos

Sosiaalipolitiikka

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalitutkimuksen laitos

Sosiaalipolitiikka, Pori

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Tampereen yliopiston Porin yksikkö

Sosiaalipolitiikka/ISSS

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalitutkimuksen laitos

Sosiaalipsykologia

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalitutkimuksen laitos

Sosiaalitutkimuksen yhteiset opinnot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalitutkimuksen laitos

Sosiaalityö

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalityön tutkimuksen laitos

Sosiaalityö, Pori

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Tampereen yliopiston Porin yksikkö

Sosiaalityö, sosiaalipedagogiikan linja

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalityön tutkimuksen laitos

Sosiaalityö/ISSS

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalityön tutkimuksen laitos

Sosiologia

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalitutkimuksen laitos

Sosiologia, Pori

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Tampereen yliopiston Porin yksikkö

Sosiologia/ISSS

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalitutkimuksen laitos

Suomen kieli, Pori

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Tampereen yliopiston Porin yksikkö

Talous- ja sosiaalihistoria

Humanistinen tiedekunta

Historiatieteen ja filosofian laitos

Tamcess -opinnot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Yhteisösosiaalityö

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Sosiaalityön tutkimuksen laitos

Yleinen etnologia

Humanistinen tiedekunta

Musiikintutkimuksen laitos

Yrittäjyysopinnot, Pori

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Tampereen yliopiston Porin yksikkö

Erillislaitokset

Arabian kieli

Erillislaitokset

Kielikeskus

Englannin kieli

Erillislaitokset

Kielikeskus

Espanjan kieli

Erillislaitokset

Kielikeskus

Intercultural Communication

Erillislaitokset

Kielikeskus

Italian kieli

Erillislaitokset

Kielikeskus

Japanin kieli

Erillislaitokset

Kielikeskus

Kiinan kieli

Erillislaitokset

Kielikeskus

Portugalin kieli

Erillislaitokset

Kielikeskus

Ranskan kieli

Erillislaitokset

Kielikeskus

Ruotsin kieli

Erillislaitokset

Kielikeskus

Saksan kieli

Erillislaitokset

Kielikeskus

Suomen kieli

Erillislaitokset

Kielikeskus

Venäjän kieli

Erillislaitokset

Kielikeskus

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 27.6.2011 12.23 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti