Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: koulutuksen kehittäminen: opetussuunnitelmatyö: koulutusuudistus: oppiaineet uusissa tieteenalayksiköissä:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Oppiaineet vanhassa rakenteessa

Vanhan tiedekunta- ja laitosrakenteen mukaan järjestettyjen oppiaineiden sijoittuminen uusiin tieteenalayksiköihin 1.1.2011 alkaen


Tiedekunta

Laitos

Oppiaine/Koulutusohjelma

Tieteenalayksikkö


Humanistinen tiedekunta

Historiatieteen ja filosofian laitos

Aate- ja oppihistoria

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Elämänkatsomustiedon opintokokonaisuus

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Filosofia

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Historia

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Latinan kieli ja antiikin traditio

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Museologian opintokokonaisuus

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Nordic Perspective on European History

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


North American Studies

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Talous- ja sosiaalihistoria

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Englantilainen filologia

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Espanjan kieli

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Fonetiikka

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Käännöstiede

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Käännöstiede (englanti)

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Käännöstiede (ruotsi)

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Käännöstiede (saksa)

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Käännöstiede (suomi)

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Käännöstiede (venäjä)

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Pohjoismaiset kielet

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Puolan kieli

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Ranskan kieli

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Russian Studies

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Saksan kieli ja kulttuuri

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Suomen kieli

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Suomen kieli, kulttuuri ja yhteiskunta

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Suomi toisena ja vieraana kielenä

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Tsekin kieli

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Venäjän kieli ja kulttuuri

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Viron kieli ja virolainen kulttuuri

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Yleinen kielitiede

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Yleinen käännöstiede

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Musiikintutkimuksen laitos

Etnomusikologia

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Musiikkitiede

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Yleinen etnologia

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Näyttelijäntyön laitos

Teatterityö

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö


Puheopin laitos

Logopedia

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Puheoppi/puhetekniikka

Kasvatustieteiden yksikkö


Puheoppi/puheviestintä

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö


Puheoppi/ISSS

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö


Vokologia

Kasvatustieteiden yksikkö


Taideaineiden laitos

Suomen kirjallisuus

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Teatterin ja draaman tutkimus

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö


Yleinen kirjallisuustiede

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö


Informaatiotieteiden tiedekunta

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos

Hypermedia

Informaatiotieteiden yksikkö


Informaatiotutkimus

Informaatiotieteiden yksikkö


Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media

Informaatiotieteiden yksikkö


Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Fysiikka

Informaatiotieteiden yksikkö


Kemia

Informaatiotieteiden yksikkö


Matematiikka

Informaatiotieteiden yksikkö


Matematiikka/tilastotiede

Informaatiotieteiden yksikkö


Tilastotiede

Informaatiotieteiden yksikkö


Tietojenkäsittelytieteiden laitos

Tietojenkäsittelyoppi

Informaatiotieteiden yksikköTietojenkäsittelyoppi/Vuorovaikutteinen teknologia

Informaatiotieteiden yksikkö


Vuorovaikutteinen teknologia

Informaatiotieteiden yksikkö


Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden laitos

Aikuiskasvatus

Kasvatustieteiden yksikkö


Aikuiskasvatus ja kasvatustiede

Kasvatustieteiden yksikkö


Kasvatustiede

Kasvatustieteiden yksikkö


Kasvatustiede, ammattikasvatus

Kasvatustieteiden yksikkö


Opettajan pedagogiset opinnot (Kasvatustiet. lts)

Kasvatustieteiden yksikkö


Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos

Erityispedagogiikka

Kasvatustieteiden yksikkö


Kasvatustiede, aineenopettajan koulutus

Kasvatustieteiden yksikkö


Kasvatustiede, luokanopettajan koulutus

Kasvatustieteiden yksikkö


Kasvatustiede, opettajankoulutus

Kasvatustieteiden yksikkö


Kasvatustiede, varhaiskasvatus

Kasvatustieteiden yksikkö


Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta

Johtamistieteiden laitos

Asian Studies in Business and Business Cultures

Johtamiskorkeakoulu


Business Competence

Johtamiskorkeakoulu


Hallintotiede

Johtamiskorkeakoulu


Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen

Johtamiskorkeakoulu


Hallintotiede, turvallisuushallinto

Johtamiskorkeakoulu


Kansainvälinen liiketoiminta

Johtamiskorkeakoulu


Liiketoimintaosaaminen

Johtamiskorkeakoulu


Yrityksen hallinto

Johtamiskorkeakoulu


Yrityksen taloustiede, markkinointi

Johtamiskorkeakoulu


Oikeustieteiden laitos

Informaatio-oikeus

Johtamiskorkeakoulu


Julkisoikeus

Johtamiskorkeakoulu


Kansainvälinen ja eurooppalainen oikeus

Johtamiskorkeakoulu


Kunnallisoikeus

Johtamiskorkeakoulu


Vakuutustiede

Johtamiskorkeakoulu


Vero-oikeus

Johtamiskorkeakoulu


Yritysjuridiikka

Johtamiskorkeakoulu


Yritysjuridiikka ja vero-oikeus

Johtamiskorkeakoulu


Taloustieteiden laitos

Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi

Johtamiskorkeakoulu


Kansantaloustiede

Johtamiskorkeakoulu


Kunnallistalous

Johtamiskorkeakoulu


Yrityksen taloustiede, laskentatoimi

Johtamiskorkeakoulu


Yhdyskuntatieteiden laitos

Aluetiede

Johtamiskorkeakoulu


Kunnallispolitiikka

Johtamiskorkeakoulu


Kunta- ja aluejohtaminen

Johtamiskorkeakoulu


Yhdyskuntatekniikka

Johtamiskorkeakoulu


Ympäristöpolitiikka

Johtamiskorkeakoulu


Ympäristöpolitiikka ja aluetiede

Johtamiskorkeakoulu


Lääketieteellinen tiedekunta

Hoitotieteen laitos

Hoitotiede

Terveystieteiden yksikkö


Lääketieteen laitos

Addiktiotutkimus

Lääketieteen yksikkö


Anatomia

Lääketieteen yksikkö


Anestesiologia

Lääketieteen yksikkö


Biokemia

Lääketieteen yksikkö


Farmakologia

Lääketieteen yksikkö


Foniatria

Lääketieteen yksikkö


Fysiatria

Lääketieteen yksikkö


Fysiologia

Lääketieteen yksikkö


Geriatria

Lääketieteen yksikkö


Iho- ja sukupuolitautioppi

Lääketieteen yksikkö


Iho- ja sukupuolitautioppi/kokeell.allergologia

Lääketieteen yksikkö


Infektiotaudit

Lääketieteen yksikkö


International Health

Lääketieteen yksikkö


Kasvojen ja kaulan radiologia

Lääketieteen yksikkö


Kehitysbiologia

Lääketieteen yksikkö


Keuhkosairausoppi

Lääketieteen yksikkö


Kirurgia

Lääketieteen yksikkö


Kirurgia/gastroenterologinen kirurgia

Lääketieteen yksikkö


Kirurgia/käsikirurgia

Lääketieteen yksikkö


Kirurgia/lastenkirurgia

Lääketieteen yksikkö


Kirurgia/liikuntalääketiede

Lääketieteen yksikkö


Kirurgia/ortopedia ja traumatologia

Lääketieteen yksikkö


Kirurgia/sydän- ja rintaelinkirurgia

Lääketieteen yksikkö


Kirurgia/verisuonikirurgia

Lääketieteen yksikkö


Kliininen farmakologia ja toksikologia

Lääketieteen yksikkö


Kliininen fysiologia

Lääketieteen yksikkö


Kliininen kemia

Lääketieteen yksikkö


Kliininen mikrobiologia

Lääketieteen yksikkö


Kliininen neurofysiologia

Lääketieteen yksikkö


Kokeellinen anestesiologia

Lääketieteen yksikkö


Kokeellinen sisätautioppi

Lääketieteen yksikkö


Korva-,nenä- ja kurkkutautioppi

Lääketieteen yksikkö


Laboratoriolääketiede

Lääketieteen yksikkö


Lastenneurologia

Lääketieteen yksikkö


Lastenpsykiatria

Lääketieteen yksikkö


Lastentautioppi

Lääketieteen yksikkö


Lastentautioppi/molekyylibiologia

Lääketieteen yksikkö


Lastentautioppi/ravitsemustiede

Lääketieteen yksikkö


Lastentautioppi/reumatologia

Lääketieteen yksikkö


Lastentautioppi/solubiologia

Lääketieteen yksikkö


Liikuntalääketiede

Lääketieteen yksikkö


Lääketiede

Lääketieteen yksikkö


Lääketieteellinen biokemia

Lääketieteen yksikkö


Lääketieteelliset biomateriaalit

Lääketieteen yksikkö


Lääketieteen tutkijakoulutusohjelma

Lääketieteen yksikkö


Mikrobiologia ja immunol./molekylaarinen immunol.

Lääketieteen yksikkö


Mikrobiologia ja immunologia

Lääketieteen yksikkö


Neurokirurgia

Lääketieteen yksikkö


Neurologia

Lääketieteen yksikkö


Neurologia/neurogenetiikka

Lääketieteen yksikkö


Neurologia/neuroimmunologia

Lääketieteen yksikkö


Neurologinen molekyylibiologia

Lääketieteen yksikkö


Nuorisopsykiatria

Lääketieteen yksikkö


Oikeuslääketiede

Lääketieteen yksikkö


Oikeuslääketiede/kansanterveystiede

Lääketieteen yksikkö


Oikeuslääketiede/molekyylibiologia

Lääketieteen yksikkö


Oikeuspsykiatria

Lääketieteen yksikkö


Onkologia

Lääketieteen yksikkö


Palliatiivinen lääketiede

Lääketieteen yksikkö


Patologia

Lääketieteen yksikkö


Perinnöllisyyslääketiede

Lääketieteen yksikkö


Psykiatria

Lääketieteen yksikkö


Päihdelääketiede

Lääketieteen yksikkö


Radiologia

Lääketieteen yksikkö


Reumaortopedia/kuntoutus

Lääketieteen yksikkö


Reumatologia

Lääketieteen yksikkö


Silmätautioppi

Lääketieteen yksikkö


Sisätautioppi

Lääketieteen yksikkö


Sisätautioppi/infektiotaudit

Lääketieteen yksikkö


Sisätautioppi/kardiologia

Lääketieteen yksikkö


Sisätautioppi/kokeellinen nefrologia

Lääketieteen yksikkö


Sisätautioppi/reumatologia

Lääketieteen yksikkö


Sisätautioppi/solubiologia

Lääketieteen yksikkö


Solubiologia

Lääketieteen yksikkö


Synnytys- ja naistentautioppi

Lääketieteen yksikkö


Säde- ja kasvainhoito-oppi

Lääketieteen yksikkö


Urologia

Lääketieteen yksikkö


Virologia

Lääketieteen yksikkö


Yleislääketiede

Lääketieteen yksikkö


Yleislääketiede/terveydenhuoltotutkimus

Lääketieteen yksikkö


Ympäristötoksikologia

Lääketieteen yksikkö


Solu- ja kudosteknologiakeskus Regea

Kantasolu- ja kudosteknologia

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö


Kudosteknologia

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö


Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Politiikan tutkimuksen laitos

Kansainvälinen politiikka

Johtamiskorkeakoulu


Kansainvälinen politiikka/ISSS

Johtamiskorkeakoulu


Tulevaisuuden tutkimus OK

Johtamiskorkeakoulu


Valtio-oppi

Johtamiskorkeakoulu


Valtio-oppi/ISSS

Johtamiskorkeakoulu


Psykologian laitos

Psykologia

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Psykologia/ISSS

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Sosiaalitutkimuksen laitos

Naistutkimus

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Naistutkimus/ISSS

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Sosiaaliantropologia

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Sosiaalipolitiikka

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Sosiaalipolitiikka/ISSS

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Sosiaalipsykologia

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Sosiaalitutkimuksen yhteiset opinnot

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Sosiologia

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Sosiologia/ISSS

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Sosiaalityön tutkimuksen laitos

Hyvinvointipalvelujen erikoisala

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Kuntouttava sosiaalityö

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Lapsi- ja nuorisososiaalityö

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Marginalisaatiokysymysten sosiaalityö

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Nuorisotyö ja nuorisotutkimus

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Sosiaalipedagogiikka

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Sosiaalityö

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Sosiaalityö, sosiaalipedagogiikan linja

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Sosiaalityö/ISSS

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Yhteisösosiaalityö

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Tampereen yliopiston Porin yksikkö

Hyvinvointiala

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Sosiaalipolitiikka, Pori

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Sosiaalityö, Pori

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Sosiologia, Pori

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Suomen kieli, Pori

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Yrittäjyysopinnot, Pori

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Tiedotusopin laitos

Mediakasvatus

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö


Mediakulttuuri

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö


Tiedotusoppi

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö


Tiedotusoppi/ISSS

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö


 

Tamcess -opinnot

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö


Erillislaitokset

Kielikeskus

Arabian kieli

Erillislaitokset


Englannin kieli

Erillislaitokset


Espanjan kieli

Erillislaitokset


Intercultural Communication

Erillislaitokset


Italian kieli

Erillislaitokset


Japanin kieli

Erillislaitokset


Kiinan kieli

Erillislaitokset


Portugalin kieli

Erillislaitokset


Ranskan kieli

Erillislaitokset


Ruotsin kieli

Erillislaitokset


Saksan kieli

Erillislaitokset


Suomen kieli

Erillislaitokset


Venäjän kieli

Erillislaitokset


Lääketieteellisen teknologian instituutti

Bioinformatiikka/IMT

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö


Biokemia/IMT

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö


Immunologia/IMT

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö


Kirurgia/IMT

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö


Lasten kokeellinen immunologia ja infektiotaudit

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö


Lääketieteellinen teknologia ja bioteknologia

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö


Molekyylibiologia/IMT

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö


Molekyyli-immunologia/IMT

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö


Molekyylilääketiede/IMT

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö


Syöpäbiologia/IMT

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö


Syöpägenetiikka/IMT

Biolääketieteellisen teknologian yksikkö


Terveystieteen laitos

Biometria

Terveystieteiden yksikkö


Epidemiologia

Terveystieteiden yksikkö


Gerontologia

Terveystieteiden yksikkö


Kansanterveystiede

Terveystieteiden yksikkö


Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutusohjelma

Terveystieteiden yksikkö


Sosiaali- ja terveyspolitiikka

Terveystieteiden yksikkö


Sosiaalipsykiatria

Terveystieteiden yksikkö


Terveyden edistämisen PD-koulutusohjelma

Terveystieteiden yksikkö


Terveydenhuolto

Terveystieteiden yksikkö


Terveydenhuoltotutkimus

Terveystieteiden yksikkö


Terveystaloustiede

Terveystieteiden yksikkö


Terveystiede

Terveystieteiden yksikkö


Työterveys

Terveystieteiden yksikkö


Työterveyshuolto

Terveystieteiden yksikkö


 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 27.6.2011 12.22 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti