Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: koulutuksen kehittäminen: opetussuunnitelmatyö: koulutusuudistus: tutkinto-ohjelmat 2012:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Tutkinto-ohjelman yleisrakenne

Tutkinto-ohjelma koostuu kandidaattiohjelmasta ja maisteriopinnoista. Vaihtoehtoisia maisteriopintoja voi olla useita, ja niihin voi sisältyä vaihtoehtoisia opintosuuntia.

Tutkinto-ohjelman perus- ja aineopintoihin sekä syventäviin opintoihin kuuluvien opintojaksojen vähimmäislaajuus on 5 opintopistettä. Näiden opintojaksojen ja -kokonaisuuksien laajuudet ovat viidellä jaollisia.

Kandidaattiohjelman yleisrakenne

Kandidaattiohjelma koostuu tutkinto-ohjelman omista opinnoista eli perus- ja aineopintokokonaisuuksista sekä tutkinto-ohjelman yhteisistä opinnoista ja valinnaisista opinnoista. Tutkinto-ohjelman omat opinnot ovat tieteenalaan ja sen sisältöön liittyviä opintoja. Tutkinto-ohjelman yhteisiin opintoihin voi kuulua tutkinto-ohjelmakohtaisia, tieteenalayksikkökohtaisia ja yliopiston yhteisiä opintoja. Tutkinto-ohjelman yhteisiä opintoja voidaan integroida tutkinto-ohjelman omiin opintoihin.

Tutkinto-ohjelman opinnoissa on kaikille ohjelman opiskelijoille yhteistä ainesta vähintään 25 opintopistettä. Yhteiseen ainekseen voi kuulua opintoja perusopintokokonaisuudesta, aineopintokokonaisuudesta ja tutkinto-ohjelman yhteisten opintojen tieteen tekemisen valmiudet -kokonaisuudesta.

Tutkinto-ohjelmiin sisällytetään kansainvälistymisjakso, jonka voi suorittaa opiskelu- tai harjoittelujaksona ulkomailla, osallistumalla vieraskieliseen opetukseen tai muulla sovitulla tavalla. Kansainvälistymisjaksoon sisältyviä opintoja voi kuulua niin kandidaatti- kuin maisteriopintoihin.

Tutkinto-ohjelman yhteisiin opintoihin kuuluu yleisiä opiskeluvalmiuksia ja tieteen tekemisen valmiuksia kehittäviä opintoja. Yleisiin opiskeluvalmiuksia kehittäviin opintoihin sisältyvät kieli- ja viestintäopinnot, joiden laajuus on yhteensä 15 opintopistettä, opintojen suunnittelu, tiedonhankintataitojen kehittäminen, tietotekniikan perusteet sekä  orientoivat opinnot. Erityisestä syystä tutkinto-ohjelmassa voi olla yhteisiin opintoihin kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja enemmän kuin 15 opintopistettä siten, että yli menevä osa sijoitetaan maisteriopintoihin. Tiedonhankintataitoja opetetaan opintojen alussa ja myöhemmin aineopintojen yhteydessä, esimerkiksi kandidaattiseminaariin yhdistettynä.

Kieli- ja viestintätaitojen, tiedonhankintataitojen ja tietoteknisten taitojen opetuksen järjestämisessä otetaan huomioon opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen.

Tieteen tekemisen valmiuksia kehittäviin opintoihin voidaan sisällyttää esimerkiksi tutkimusmenetelmäopintoja ja muita tieteellisiin käytäntöihin perehdyttäviä opintoja.

Tutkinto-ohjelman perus- ja aineopintojen määrä on yhteensä vähintään tutkintoasetuksen määräämät 60 opintopistettä. Perus- ja aineopintokokonaisuuksiin voi kuulua pakollisia sekä muita, keskenään vaihtoehtoisia opintoja. Opintojaksoja voidaan koota viidellä jaollisiin kokonaisuuksiin, joita voi olla opintokokonaisuudessa useita. Tutkinto-ohjelman aineopintoihin voidaan sisällyttää tiettyihin maisteriopintoihin edellytettäviä opintoja.

Tutkinto-ohjelman ulkopuolisille opiskelijoille valinnaisina opintoina tarjottavia perusopintoja ja aineopintoja kootaan erillisiksi opintokokonaisuuksiksi.

Kandidaattiohjelmaan kuuluu valinnaisten opintojen kokonaisuus, joka mahdollistaa vähintään yhden perusopintokokonaisuuden ja yhden aineopintokokonaisuuden suorittamisen. Valinnaisiin opintoihin voi kuulua myös perusopinto- ja aineopintokokonaisuuksia suppeampia kokonaisuuksia. Valinnaisiin opintoihin voi kuulua myös tutkinto-ohjelman omia opintoja.

Maisteriopintojen yleisrakenne

Maisteriopintoihin kuuluvat tutkinto-ohjelman syventävien opintojen kokonaisuus (80 op) sekä valinnaisten opintojen kokonaisuus (40 op). Tutkinto-ohjelman syventävät opinnot koostuvat tutkielmaopinnoista – joihin sisältyy tutkielman lisäksi tutkielmaa tukevien opintojen kokonaisuus – sekä oman alan asiantuntijuutta syventävistä opinnoista. Maisteriopintojen valinnaisten opintojen kokonaisuuteen voidaan sisällyttää aineopintotasoisten opintojen kokonaisuus sekä yleisiä valmiuksia kehittäviä opintoja. Aineopintotasoisten opintojen kokonaisuuteen voi kuulua myös tutkinto-ohjelman omia opintoja.

Mikäli tutkinto-ohjelman maisteriopintoihin kuuluu opintosuuntia, tutkinto-ohjelman syventävien opintojen kokonaisuus on opintosuuntakohtainen. Tässä tapauksessa tutkielmaa tukeviin ja asiantuntijuutta syventäviin opintoihin voi sisältyä niin maisteriopintojen yhteisiä opintoja kuin opintosuuntakohtaisia opintoja.

Ks. Opetusneuvoston linjauksia koulutusuudistuksen tueksi 1vain yliopistolaisille

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 12.7.2011 16.33 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti