Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: koulutuksen kehittäminen: opiskelijakyselyt:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Aikasarjat toistuvista teemoista

Syksystä 2008 lähtien kyselyt on koottu aikasarjoiksi vuosiraporttien sijaan. 

Opiskelun alkuvaiheet

Opintoihin hakeutuminen (toinen, kolmas ja viides vuosi)   
Orientoivat opinnot, (toinen opintovuosi)
Tuutorointi, (toinen opintovuosi)
Ensimmäisen vuoden neuvonta yksiköissä, (toinen opintovuosi)
Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS, (toinen opintovuosi, pdf)

Opintojen suunnittelu, sujuvuus ja opiskeluvalinnat

Opintojen sujuvuus ja opintojen etenemistä hidastavat tekijät 
 - vuosittain: opetusjärjestelyt, opintojen ohjaus sekä tutkintorakenne (pdf)
 - vuosittain: elämäntilanne sekä opiskelutaidot (pdf)
 - yksiköittäin: opintojen sujuvuus ja opintojen etenemistä hidastavat tekijät (kaikki väitteet, pdf)
Sivuaineiden valinnan perusteita (2004-2011, pdf)
Näkemyksiä omien opintojen etenemisestä (pdf)
 - yksiköittäin: vuoden 2015 vastaavat kysymykset (pdf, intra)
Opintojen pää- tai sivutoimisuus (pdf)
Opintojen suunnittelu (pdf)
Opiskeluympäristö ja opiskelukyky (pdf)
Kansainväliset opinnot ja harjoittelu (pdf)

Koulutuksen sisältö, työssäkäynti sekä tulevaisuus

Näkemyksiä omasta tutkinnosta ja yliopistokoulutuksesta (2006-2011, 2014 pdf)
 - yksiköittäin (2006-2011)
Näkemyksiä koulutuspolitiikasta
(viides opintovuosi, 2006-2008, pdf)
Opintorahan ja -lainan nostaminen (pdf)
Työssäkäynti opiskeluaikana sekä edellisenä lukuvuotena (kolmas ja viides opintovuosi, pdf)
Työnantajat ja työtehtävät (kolmas opintovuosi, 2005-2011, pdf)
Työssäkäynnin perusteita ja merkityksiä (kolmas ja viides opintovuosi, pdf)
Työtehtävät valmistuttua/myöhemmin (pdf) 
Työllistymiseen vaikuttavat tekijät (viides opintovuosi, pdf)
Yliopisto-opiskelusta saatavat tiedot ja taidot (viides opintovuosi, pdf)
-yksiköittäin: Missä määrin yliopisto-opiskelu kehittää seuraavia tietoja ja taitoja 2009-2015
Suhtautuminen tulevaisuuteen (2007-2011, jpg)
 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 28.12.2015 15.49 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti