Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opinnot ja opetus: opiskelijan sähköinen asiointi: sähköinen tenttipalvelu: esittely, käyttöehdot ja ohjeet opiskelijalle:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Tenttiksestä usein kysyttyjä kysymyksiä

1. Miksi kurssi ei näy tentittävien listalla?

Opiskelijalla on tentistä riippuen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kaksi yrityskertaa / tentti. Yrityskerraksi katsotaan sekä tenttiin vastaaminen että siitä luopuminen. Kun yrityskerrat on käytetty, kurssi poistuu opiskelijan tenttilistalta. Opiskelijan on lähetettävä pyyntö tentin avaamisesta osoitteeseen tenttis@uta.fi.

2. Voinko uusia tentin saman tien?

Jos sinulla on tentistä toinen yrityskerta käyttämättä, voit käydä uusimassa sen ennen kuin arviointi ensimmäisestä tentistä on saapunut. Tenttiä voi myös korottaa vaikka yrityskerrat on käytetty, kunhan opettaja on ensin arvioinut edelliset suoritukset. Jakson paras arvosana jää  voimaan suoritusrekisteriin.

3. Kuinka paljon tenttimiseen on varattu aikaa? Voiko tentin aloittaa myöhässä?

Tenttikerran kesto riippuu tentittävän opinnon opintopistelaajuudesta, ks. tarkemmin tentinvaraamisohjeesta. Tenttiaika näkyy aina myös tentin tiedoissa. Varaus alkaa tasatunnein (esimerkiksi klo 8 tai 12), ja tentin kesto lasketaan varauksen alkamisajankohdasta. Jos opiskelija on jostain syystä estynyt aloittamaan tentin sen alkamisaikana ja uskoo tarvitsevansa tentin tekemiseen vähemmän kuin koko tenttiajan, tentin voi aloittaa myös kesken varausajan. Tenttitilaan mentäessä on aina otettava muut, jo luokassa olevat opiskelijat huomioon.

4. Missä kaikkialla voi tenttiä sähköisesti?

Tampereen yliopiston sähköisiä tenttitiloja on kolmella paikkakunnalla: Tampereella (keskustakampuksella ja Kaupissa), Seinäjoella sekä Porissa. Kaikissa toimipisteissä ja tenttiluokissa on tarjolla samat tentit.

Tampereen päätalon tenttiluokkaan on varattu 2 esteetöntä paikkaa, joiden pöydän korkeutta voi säädellä sähköisesti.
Paikka varataan tenttipaikkavalikosta nimellä A203d esteetön. Paikat on varattu ensisijaisesti niitä tarvitseville, mutta ruuhka-aikoina ne ovat myös muiden käytettävinä.

5. Miksi tentin peruminen etukäteen on tärkeää?

Sähköisiä tenttitiloja ja -vuoroja on rajallinen määrä, ja tentittäviä kursseja on tarjolla paljon lähes jokaisessa tutkinto-ohjelmassa. Ihannetilanteessa tenttitilat ovat aktiivisessa käytössä aina luokkien aukioloaikoina. Tämä on mahdollista ainoastaan, jos käyttämättömät vuorot vapautetaan muiden opiskelijoiden käyttöön. Lisäksi etukäteen peruttu tentti ei kuluta yrityskertoja.

6. Miksi suoritus ei näy NettiOpsussa, vaikka arvioinnista on tullut tieto sähköpostiin?

Opiskelijan sähköpostiin lähtee viesti, kun opettaja on lukinnut tentin arvioinnin sähkötenttijärjestelmässä. Suoritus ei kuitenkaan siirry automaattisesti opintorekisteriin, vaan opettaja toimittaa tiedon opintosuorituksesta ja arvosanasta yksikön hallintoon, jossa suoritusmerkinnät rekisteröidään. Tampereen yliopiston arviointisäännön mukaan sähköisen tentin tulokset on julkistettava pääsääntöisesti kolmen viikon kuluessa tentin suorittamisesta.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 18.3.2016 10.03 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti