Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opinnot ja opetus: ilmoittautuminen yliopistoon:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Opintojen keskeyttäminen

HUOM! Tätä sivua ei enää päivitetä. Työttömyysturvalainsäädäntömuutoksen 1.1.2013 vuoksi uutta opintojen keskeytystä ei voi enää tehdä 1.1.2013 lähtien. Ota yhteys TE-toimistoon selvittääksesi oikeutesi työttömyysetuuteen.

Työttömyysturvalainsäädännön mukaan työttömyysturvaetuuksia ei makseta päätoimisesti opiskelevalle henkilölle. Työttömyysturvan saannin edellytyksenä on, että opiskelija on joko keskeyttänyt opintonsa tai suorittanut tutkintonsa tai kaikki siihen kuuluvat opintonsa todistettavasti. Poissaolevaksi ilmoittautuminen ei riitä. Rajoitus koskee myös opiskelun lomajaksoja. Työnhakijaa ei pidetä päätoimisena opiskelijana, jos opiskeluaikaisen vakiintuneen työssäolon tai yritystoiminnan harjoittamisen perusteella on ilmeistä, ettei opiskelu ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle.

Opintojen keskeytys tehdään aktuaarinkansliassa. Ennen keskeytyksen tekemistä asiasta on neuvoteltava työvoimaviranomaisen kanssa. Työvoimaviranomainen arvioi, onko opintojen keskeyttäminen välttämätöntä työttömyysturvan saamiseksi. Muussa tilanteessa opintojen keskeyttämiseen ei ole tarvetta.

Opiskelija voi keskeyttää opintonsa täyttämällä keskeyttämisilmoituksen ja toimittamalla sen aktuaarinkansliaan. Keskeyttämisajanjakso on vuosi (12 kk) ja sinä aikana yliopisto ei ota vastaan opintosuorituksia.

Keskeytystä ei voi tehdä takautuvasti, eli ilmoituksen on oltava aktuaarinkansliassa viimeistään sinä päivänä, kun keskeytyksen halutaan alkavan. Opinnot voi keskeyttää milloin tahansa lukuvuoden aikana. Keskeytystä ei voi peruuttaa ilman työvoimaviranomaisen antamaa kirjallista selvitystä tai todistetta.

Tietotekniikkapalveluiden käyttö päättyy 20 vuorokauden kuluttua keskeytyspäivästä.

Kun keskeytys päättyy

Vuoden määräaikaisen keskeytyksen jälkeen alkaa opiskelijan henkilökohtainen ilmoittautumisaika. Opiskelijan on ilmoittauduttava viimeistään seuraavan lukuvuoden ilmoittautumisaikana, eli elokuun loppuun mennessä. Tänä aikana opiskelija voi joko

  1. jatkaa keskeytystä
  2. ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi

1) Keskeytyksen jatkaminen

Opiskelijan jatkaessa opintojen keskeytystä suoraan ensimmäisen (12 kk) keskeytysjakson jälkeen, on hänen mahdollista jatkaa sitä lyhimmillään 3 kuukauden mittaisissa jaksoissa. Vaihtoehdot keskeytyksen jatkamiselle ovat siis 3, 6, 9 tai 12 kuukautta. Kolmen, kuuden tai yhdeksän kuukauden keskeytyksessä uuden keskeytyksen täytyy jatkua välittömästi ilman välipäiviä. Uusi keskeytysilmoitus tulee siis toimittaa aktuaarinkansliaan viimeistään vanhan keskeytyksen päättymistä edeltävänä arkipäivänä, sillä keskeytystä ei voida tehdä takautuvasti. 12 kuukauden keskeytys voi alkaa myöhemminkin opiskelijan henkilökohtaisen ilmoittautumisajan aikana.

2) Ilmoittautuminen läsnä- tai poissaolevaksi

Keskeytyksen päätyttyä opiskelija voi ilmoittautua joko läsnä- tai poissaolevaksi. Läsnäolevaksi voi ilmoittautua maksamalla ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Maksutiedot saa aktuaarinkansliasta.

Huom! Yliopisto ei ilmoita opiskelijalle keskeytyksen päättymisestä ja oman ilmoittautumisajan alkamisesta. Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi tai tee uutta keskeytystä seuraavan elokuun loppuun mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa ja joutuu anomaan sitä takaisin.

Esimerkki

Opiskelija on keskeyttänyt opintonsa ajalla 14.4.2011–13.4.2012. Keskeytyksen päättymisen jälkeen hän voi 31.8.2012 mennessä:

  1. jatkaa keskeytystä vuodella
  2. jatkaa keskeytystä kolmella, kuudella tai yhdeksällä kuukaudella. Tällöin uuden keskeytyksen on alettava 14.4.2012.
  3. ilmoittautua läsnäolevaksi heti keskeytyksen päätyttyä kevätlukukaudelle 2012
  4. ilmoittautua läsnäolevaksi vasta kesän ilmoittautumisajan alettua lukuvuodelle 2012–2013
  5. ilmoittautua poissaolevaksi

Mikäli opiskelija ei tee mitään yllä olevista 31.8.2012 mennessä, hän menettää opiskeluoikeutensa ja joutuu anomaan sen palauttamista.

Lisätietoja: Aktuaarinkanslia

Katso myös ilmoittautumisohjeet.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 10.9.2013 14.00 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti