Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opinnot ja opetus:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Koulutusuudistus opiskelijan näkökulmasta

HUOM! Koulutusuudistuksen siirtymäaika on päättynyt, eikä pääainepohjaisesta tutkinnosta valmistuminen ole enää mahdollista. Kaikkien opiskelijoiden opiskeluoikeus muutetaan tutkinto-ohjelmaan 2015-16 lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä. Koulutusuudistusta koskevia sivuja enää päivitetä.

Koulutusuudistuksen siirtymäaika päättyi 31.7.2015. Vanha opiskelija eli opintonsa ennen vuotta 2012 aloittanut ei voi enää suorittaa pääainepohjaista tutkintoa, vaan 2015-16 lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä kaikkien opinto-oikeus muutetaan automaattisesti tutkinto-ohjelmaan. Huomaa, että siirtymäajan päättyminen EI TARKOITA sitä, että opiskeluoikeus Tampereen yliopistossa päättyisi! Pääainepohjaisen opiskeluoikeuden tilalle on vain määritelty uusi opiskeluoikeus. (Ks. myös rehtorin päätöstä 7.5.2015 Tutkintoon johtavien koulutusten järjestämisen muutoksista).

Jos olet vanha opiskelija, saat tarkempia toimintaohjeita tilanteeseesi sivulta Vanha opiskelija ja koulutusuudistusYksiköiden verkkosivuilta ja opinto-oppaista saa tietoa siitä, mitä uuden opetussuunnitelman mukaisia opintoja sinun tarvitsee vielä suorittaa. Tutustu myös muihin vasemman laidan navigaatiossa oleviin muihin koulutusuudistusta koskeviin sivuihin.

Koulutusuudistuksen tuomat muutokset

Tampereen yliopiston koulutus on järjestetty 1.8.2012 alkaen tutkinto-ohjelmina, ei enää pääainepohjaisesti. Tampereen yliopistoon 2012 jälkeen hyväksyttävät opiskelijat opiskelevat automaattisesti uusissa tutkinto-ohjelmissa. Alla on kuvattu lyhyesti uudistuksen koulutukseen tuomia suurimpia muutoksia.

Vanha koulutusjärjestelmä

Koulutusuudistuksen tuomat muutokset

Pääaineet

Tutkinto-ohjelmat

Tutkinto-ohjelma koostuu laaja-alaisesta kandidaattiohjelmasta sekä maisteriopinnoista.

Jatko-opiskelijat opiskelevat tohtoriohjelmissa.

Sivuaineet

Vapaa sivuaineoikeus

Valinnaiset opinnot

Opiskelijoilla on yhä mahdollisuus valita valinnaisia opintoja yksikkörajojen yli.

Tutkinto-ohjelmat tarjoavat muiden ohjelmien opiskelijoille tarkoitettuja valinnaisten opintojen kokonaisuuksia.

 

Osaamisperustaisuus: opetussuunnitelmat ja niiden sisällöt kuvataan siten, että opintojen kautta saavutettu osaaminen ja osaamistavoitteet käyvät selvästi ilmi opiskelijalle

Kaksiportaisuus

Opiskelija saa opinto-oikeuden kandidaatin ja maisterin tutkintoon.

Opiskelija on tiennyt jo opintojensa alusta asti, miten suorittaa maisterin tutkintonsa.

Kaksiportaisuus

Opiskelija saa opinto-oikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon.

Tutkintojen suorittamisessa korostuu kuitenkin entistäkin selkeämmin tutkintojen kaksiportaisuus eli kandidaatin ja maisterin tutkintojen erillisyys: opiskelijan ei tarvitse heti tietää, mitkä maisteriopinnot hän suorittaa. Kandidaatin tutkinnon aikana opiskelija pohtii suuntautumistaan opinnoissaan.

Opintojaksojen laajuus vaihteli hyvin pienestä varsin laajaan.

Opintojaksot ovat pääsääntöisesti vähintään 5 opintopisteen laajuisia ja viidellä jaollisia.

 

Tutkinto-ohjelmiin kuuluu kansainvälistymisjakso, josta saa Kansainvälistymiskokoisuuden tutkintotodistukseen
Tutkintonimike eli esim. YTM, FM, PsK Tutkintonimikkeet pysyvät samoina eli esim. YTM, FM, PsK
Laitokset ja tiedekunnat Tieteenalayksiköt

Koulutusuudistuksen terminologiaa on selitetty opiskelun sanakirjassa

tilastoon

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 20.12.2016 10.03 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti