Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opinnot ja opetus: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYksikötYhteystiedot

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on opiskelijan tekemä kirjallinen suunnitelma siitä, kuinka hän aikoo suorittaa tutkinnon. Jokainen yliopisto-opiskelija laatii HOPSin osana opintojaan ja päivittää suunnitelmaansa tarpeen mukaan opintojen edetessä.

HOPSin muoto, sisältö ja tekemisen käytännöt vaihtelevat eri yksiköissä. Tieteenalayksikkö kertoo HOPS-käytännöistään orientoivissa opinnoissa.

Lähtökohtana HOPSin laadinnassa ovat oman tutkinto-ohjelman tai pääaineen tutkintovaatimukset, jotka on kuvattu opinto-oppaassa. Tutkintovaatimuksista selviävät kaikki ne opinnot, jotka opiskelijan on opiskeltava suorittaakseen tutkinnon. Jokainen opiskelija suorittaa opintojaan kuitenkin omalla tavallaan. HOPSia laatiessa opiskelija hahmottaa oman tutkintonsa rakenteen sekä pohtii tietoisesti omia tavoitteitaan ja valintojaan. Suunnittelemalla opintoja kokonaisvaltaisesti kukin opiskelija voi tehdä itselleen mielekkäitä valintoja ja huomioida valinnoissa henkilökohtaiset lähtökohtansa ja tavoitteensa.

HOPS elää opintojen mukana - opiskelijan vastuulla

HOPSin laatimisesta on apua myös opintojen aikatauluttamisessa; sen avulla suunnitellaan, mitä opintoja ja kuinka monta opintopistettä eri opintovuosina aikoo suorittaa. Ensimmäisenä opiskeluvuonna laadittu suunnitelma ei kuitenkaan ole sidottu koko opiskeluaikaan, vaan suunnitelmaa kannattaa päivittää opintojen edetessä.

Suunnitelman laatiminen on opiskelijan vastuulla, mutta tukea opintojen suunnitteluun on tarjolla koko opintojen ajan. HOPSin laatimiseen liittyvissä kysymyksissä opiskelijan tulee olla yhteydessä suoraan omaan tieteenalayksikköön, mutta opintojen ohjausta saa yliopistossa monelta eri taholta. 

Miten opintojen suunnittelua tuetaan sähköisillä palveluilla?

Opiskelija voi suunnitella itsenäisesti opintojaan käyttämällä apuna opinto-opasta. Sähköisiä palveluja opintojen suunnittelun tueksi kehitetään ja otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa NettiOpsuun tulee käyttöön yksinkertainen näkymä, jonka avulla voi tarkastella omia opintosuorituksiaan suhteessa uuden tutkinto-ohjelman tutkintorakenteeseen. Lisäksi näkymästä pääsee katsomaan opinto-oppaassa olevia opintojen tietoja. Tulevaisuudessa palveluun on tulossa opintojen valitsemiseen sekä ajalliseen suunnitteluun liittyviä toimintoja.

HOPS-opettajien järjestämien HOPS-ryhmien työskentelyn tukena voidaan käyttää Moodle-ympäristöä tai muuta yksikön ohjeistamaa välinettä. Yksikkö antaa tarkemmat ohjeet HOPS-työskentelyn yhteydessä siitä, mitä työvälineitä käytetään.

Joissakin oppiaineissa on käytetty vanhaa NettiOpsun eHOPS-työkalua. Työkalu löytyy edelleen NettiOpsusta eHOPS-linkin kautta ja opiskelijat pääsevät sitä kautta jo tekemiinsä suunnitelmiin. Vanhojen ryhmien on mahdollista käyttää vanhaa eHOPSia edelleen, mutta kaikki uuden opetussuunnitelman mukaiset opintosuoritukset eivät välttämättä näy siellä oikein. Vuonna 2012 aloittavien opiskelijoiden ei kannata käyttää vanhaa eHOPS-työkalua muun muassa edellä mainitusta syystä.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 24.2.2014 17.02 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Webmail
Wentti