Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opinnot ja opetus: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma

Mikä HOPS on?

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on opiskelijan suunnittelutyön ja asiantuntijuuden kehittymisen väline ja prosessi, joka kestää koko opintojen ajan. HOPSilla tarkoitetaan siis opiskelijan tekemää opiskeluun ja oppimiseen kohdistuvaa suunnittelutyötä opintojen varrella. Lisäksi se on oman akateemisen asiantuntijuuden kehittymisen väline sekä sen tunnistamisen ja kuvaamisen taitojen kehittymistä.

Keskeinen osa HOPS-prosessia on kirjallinen opintosuunnitelma. Tampereen yliopiston tutkintosäännön mukaisesti jokainen opiskelija laatii osana opintojaan toteuttamiskelpoisen kirjallisen suunnitelman siitä, kuinka hän aikoo suorittaa tutkinnon.

HOPS-käytänteet vaihtelevat eri tiedekunnissa. Tiedekuntakohtaisista käytänteistä kerrotaan tarkemmin orientoivissa opinnoissa ja tiedekuntien verkkosivuilla.

HOPSin laatiminen ja päivittäminen

HOPSin laatimisen lähtökohtina ovat opetussuunnitelma ja tutkintorakenne, jotka löytyvät opinto-oppaasta, sekä opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet. Suunnitelma tulee laatia siten, että se tukee opintojen sujumista ja hyvinvointia. HOPS-prosessin aikana opiskelija pohtii mm. tavoitteitaan, oppimistaan, opiskeluelämäntilannettaan ja työelämäsuuntautumistaan, sekä tekee opiskeluun liittyviä valintoja tämän reflektoinnin ohjaamana.

Kirjallisessa opintosuunnitelmassa opiskelija kuvaa tutkinnon suorittamiseksi tarvittavat opinnot, opintojen etenemisjärjestyksen ja aikataulun. Opintojen edetessä suunnitelma tarkentuu. Toimivan HOPSin laatiminen edellyttää, että opiskelija tuntee tutkintonsa rakenteen siten, että tietää, mistä se koostuu, millaisia valintoja hän voi ja hänen kannattaa tehdä, sekä miten osaaminen karttuu opintopolulla. HOPSin laatimisessa on syytä huomioida mm.

  • valinnan tekeminen maisterintutkinnon opintosuunnasta tai maisteriohjelmasta sekä kandidaatintutkinnon opintojen suunnittelu siten, että hakeutuminen haluttuun opintosuuntaan on mahdollista ja sujuvaa
  • valinnaisten opintojen, yhteisten opintojen sekä mahdollisten ulkomaan vaihto-opiskelun ja työharjoittelun ajoittaminen opintosuunnitelmassa
  • mahdollisen aiemmin hankitun tai opintojen aikana yliopistokoulutuksen ulkopuolella karttuvan osaamisen tunnistaminen ja hyväksiluvun hakeminen tutkintoon.

Opiskelija päivittää kirjallista opintosuunnitelmaansa opintojen edetessä säännöllisesti tiedekuntakohtaisten käytänteiden mukaisesti sekä tarpeen mukaan tilanteen ja suunnitelmien tarkentuessa tai muuttuessa. HOPS kulkee ja kehittyy opiskelijan mukana koko opintojen ajan välineenä, joka tukee opintojen suunnittelua, opintoihin liittyvien valintojen tekemistä ja opintojen kokonaisuuden hallintaa. Samalla se antaa mahdollisuuden tarkastella oman oppimisen, osaamisen ja asiantuntijuuden kehittymistä sekä työelämäsuuntautumista.

Miten opintojen suunnittelua tuetaan?

Opiskelija vastaa itse opintojensa suunnittelemisesta ja osaamisensa kehittämisestä, HOPSin laatimisesta, sen päivittämisestä ja käytöstä opiskelun arjessa, sekä opintoihin liittyvien valintojen tekemisestä. Opiskelija on velvollinen osallistumaan HOPS-ohjaukseen ja hän vastaa itse muuhun tarvitsemaansa ohjaukseen hakeutumisesta.

Jokaiselle opiskelijalle on nimetty HOPS-opettaja, joka tukee opintojen suunnittelua ja suunnitelmien päivittämistä. Tarvittaessa HOPS-opettaja ohjaa opiskelijan hyödyntämään muita ohjauspalveluita. HOPS-ohjauksen käytänteet vaihtelevat eri tiedekunnissa.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 10.1.2017 9.52 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti