Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opinnot ja opetus: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Hyväksilukemistietoa tiedekuntien sivuilla:

Johtamiskorkeakoulu

Kasvatustieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden tiedekunta (ent. Informaatiotieteiden yksikkö)

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunta

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta:

Aiemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Tampereen yliopistossa suoritettavaan tutkintoon voidaan lukea hyväksi toisessa suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa suoritettuja opintoja edellyttäen, että ne soveltuvat tutkinnon tavoitteisiin. Opinnot voidaan hyväksilukea vain kerran tutkinnon kokonaislaajuuteen.

Osaamistavoitteet ovat keskiössä opintosuorituksen hyväksilukemista arvioitaessa: jos aiemmin suoritettu opinto täyttää hyväksiluettavan opinnon osaamistavoitteet, opinto on mahdollista hyväksilukea. Osaamistavoitteet kuvataan opinto-oppaissa.

Hyväksilukemisesta määrätään yliopiston tutkintosäännössä; lisäksi tiedekunta voi päättää omista käytännöistä.

Sisällyttäminen ja korvaaminen

Hyväksilukemisessa on kaksi päätyyppiä: sisällyttäminen ja korvaaminen.

  • Sisällyttäminen tarkoittaa sitä, ettei voi tai halua jatkaa kyseisen aineen opiskelua vaan haluaa liittää opinnot osaksi tutkintoaan. Sisällyttämispäätökset tehdään tiedekunnan kansliassa. Tarkempia ohjeita saa tiedekunnan kansliasta ja tiedekuntien Opiskelu-sivuilta.
  • Korvaaminen merkitsee sitä, että osa Tampereen yliopiston opinnoista katsotaan jo suoritetuiksi aiemmin tehtyjen opintojen perusteella. Korvaamisesta vastaa ko. tiedekunta ja siellä opintokokonaisuudesta tai opintojaksosta vastaava opettaja. Joissain tiedekunnissa asiaa hoitaa keskitetysti myös esimerkiksi amanuenssi. Kun menet tapaamaan korvaamisesta vastaavaa henkilöä, ota mukaan kaikki dokumentit suorituksista.

Kieliopinnot

Kieliopintojen hyväksilukemisesta voi lukea kielikeskuksen sivulta.

Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Lue tarkemmin sivulta Ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen.

Avoimen yliopisto-opetuksen opinnot

Avoimessa yliopistossa Tampereen yliopiston opetussuunnitelmien mukaan 1.1.1990 jälkeen suoritetut opintojaksot ja -kokonaisuudet siirtyvät automaattisesti kirjoilla olevan opiskelijan opintosuoritusrekisteriin. Todistuksia ei siis tarvitse käydä erikseen esittämässä.

Ammattikorkeakouluopinnot

Sekä valmiista että keskeneräisistä ammattikorkeakouluopinnoista voi saada hyväksiluettua opintoja. Olennaisinta on, että amk-opinnot täyttävät hyväksiluettavan opinnon osaamistavoitteet.

Opiskeluoikeuden muutos suoraan maisteriin

Opiskelija, jolla on jo suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto ja jolle on myönnetty opiskeluoikeus sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon, voi hakea opiskeluoikeuden muutosta opiskellakseen suoraan pelkkää maisterintutkintoa varten. Samalla opiskelija luopuu kandidaatin tutkinto-oikeudesta.

Oikaisu

Hyväksilukemispäätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää päätökseen oikaisua suullisesti tai kirjallisesti. Oikaisua pyydetään hyväksilukemispäätöksen tehneeltä, ja oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (Tampereen yliopiston tutkintosääntö 27§)

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 6.3.2017 11.41 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti