Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opinnot ja opetus: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Kieli- ja viestintäopinnot

Viestintä- ja kielitaito kuuluu olennaisena osana akateemiseen asiantuntijuuteen ja kansainvälistymiseen. Viestintä- ja kieliopinnot tukevat akateemisia opintoja, työelämävalmiuksia ja tutkimusta. Ne antavat valmiuksia alan kehityksen seuraamiseen ja aineistojen hyödyntämiseen, kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimiseen sekä oman viestintä- ja kielitaidon kehittämiseen.

Tutkintoihin kuuluvat kieliopinnot

Kaikkiin tutkintoihin kuuluu viestintä- ja kieliopintoja suomen ja ruotsin kielissä sekä vähintään yhdessä vieraassa kielesssä. Näistä on kuvaukset kielikeskuksen sivuilla sekä opinto-oppaissa.

Joitakin opintojaksoja on mahdollista suorittaa näyttökokeella. Jos sinulla on jo osaamistavoitteiden mukainen osaaminen, voit osallistua näyttökokeeseen. Näyttökokeiden ajat ja paikat löydät kielikeskuksen verkkosivulta "Opintojakson suorittaminen AHOT-menettelyllä". Muualla suoritetuilla soveltuvilla kieliopinnoilla on mahdollista korvata kieliopintoja; ks. lisätietoja kohdasta "Viestintä ja -kieliopintojen korvaaminen".

Kieliaineet valinnaisina opintoina

Tutkintoon kuuluvien kieliopintojen lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus opiskella kieliä oman kiinnostuksensa mukaisesti. Tällöin vaihtoehtoina ovat

  1. kielikeskuksen järjestämät kielten kurssit tai
  2. viestintätieteiden tiedekunnan tarjoamat kieliopinnot valinnaisina opintoina.

a. Kielikeskuksen tarjoamat opinnot

Kielikeskuksen opetus on opiskelijalähtöistä ja painottuu toiminnallisten viestintä- ja kielitaitojen harjoittamiseen. Lue opetustarjonnasta tarkemmin kielikeskuksen sivulta "Vapaasti valittavat viestintä- ja kieliopinnot".

b. Viestintätieteiden tiedekunnan tutkinto-ohjelmien tarjoamat valinnaiset opintokokonaisuudet

Viestintätieteiden tiedekunnan opinnoissa kieltä lähestytään laajempana ilmiönä. Kielten opiskelun sisältö voidaan jakaa neljään osa-alueeseen, joita ovat

  1. kielitieto-opinnot (mm. kielen rakenne ja historia),
  2. kielialueen tuntemus (mm. kirjallisuus, alueen historia),
  3. kielitaito-opinnot (mm. puhutun ja kirjoitetun kielen tuottaminen ja ymmärtäminen) ja
  4. kääntäminen ja tulkkaus

Lue lisää entisen kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön sivuilta. Huomaa, että joihinkin viestintätieteiden tiedekunnan tarjoamiin valinnaisiin opintokokonaisuuksiin järjestetään lähtötasokoe ennen opintojen alkua.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 9.12.2016 14.42 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti