Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opinnot ja opetus: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Kieli- ja viestintäopinnot

Viestintä- ja kielitaito kuuluu olennaisena osana akateemiseen asiantuntijuuteen ja kansainvälistymiseen. Viestintä- ja kieliopinnot tukevat akateemisia opintoja, työelämävalmiuksia ja tutkimusta. Ne antavat valmiuksia alan kehityksen seuraamiseen ja aineistojen hyödyntämiseen, kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimiseen sekä oman viestintä- ja kielitaidon kehittämiseen.

Tutkintoihin kuuluvat kieliopinnot

Kaikkiin tutkintoihin kuuluu viestintä- ja kieliopintoja suomen ja ruotsin kielissä sekä vähintään yhdessä vieraassa kielesssä. Näistä on kuvaukset kielikeskuksen sivuilla sekä opinto-oppaissa.

Joitakin opintojaksoja on mahdollista suorittaa näyttökokeella. Jos sinulla on jo osaamistavoitteiden mukainen osaaminen, voit osallistua näyttökokeeseen. Näyttökokeiden ajat ja paikat löydät kielikeskuksen verkkosivulta "Opintojakson suorittaminen AHOT-menettelyllä". Muualla suoritetuilla soveltuvilla kieliopinnoilla on mahdollista korvata kieliopintoja; ks. lisätietoja kohdasta "Viestintä ja -kieliopintojen korvaaminen".

Kieliaineet valinnaisina opintoina

Tutkintoon kuuluvien kieliopintojen lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus opiskella kieliä oman kiinnostuksensa mukaisesti. Tällöin vaihtoehtoina ovat

  1. kielikeskuksen järjestämät kielten kurssit tai
  2. kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tarjoamat kieliopinnot valinnaisina opintoina.

a. Kielikeskuksen tarjoamat opinnot

Kielikeskuksen opetus on opiskelijalähtöistä ja painottuu toiminnallisten viestintä- ja kielitaitojen harjoittamiseen. Lue opetustarjonnasta tarkemmin kielikeskuksen sivulta "Vapaasti valittavat viestintä- ja kieliopinnot".

b. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tutkinto-ohjelmien tarjoamat valinnaiset opintokokonaisuudet

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opinnoissa kieltä lähestytään laajempana ilmiönä. Kielten opiskelun sisältö voidaan jakaa neljään osa-alueeseen, joita ovat

  1. kielitieto-opinnot (mm. kielen rakenne ja historia),
  2. kielialueen tuntemus (mm. kirjallisuus, alueen historia),
  3. kielitaito-opinnot (mm. puhutun ja kirjoitetun kielen tuottaminen ja ymmärtäminen) ja
  4. kääntäminen ja tulkkaus

Lue lisää kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön sivuilta. Huomaa, että joihinkin kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tarjoamiin valinnaisiin opintokokonaisuuksiin järjestetään lähtötasokoe ennen opintojen alkua.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 18.8.2016 13.15 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti