Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opinnot ja opetus: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYhteistyöYksikötYhteystiedot

Kieli- ja viestintäopinnot

Viestintä- ja kielitaito kuuluu olennaisena osana akateemiseen asiantuntijuuteen ja kansainvälistymiseen. Viestintä- ja kieliopinnot tukevat akateemisia opintoja, työelämävalmiuksia ja tutkimusta. Ne antavat valmiuksia alan kehityksen seuraamiseen ja aineistojen hyödyntämiseen, kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimiseen sekä oman viestintä- ja kielitaidon kehittämiseen.

Tutkintoihin kuuluvat kieliopinnot

Kaikkiin tutkintoihin kuuluu viestintä- ja kieliopintoja suomen ja ruotsin kielissä sekä vähintään yhdessä vieraassa kielesssä. Näistä on kuvaukset kielikeskuksen sivuilla sekä opinto-oppaissa.

Joitakin opintojaksoja on mahdollista suorittaa näyttökokeella. Jos sinulla on jo osaamistavoitteiden mukainen osaaminen, voit osallistua näyttökokeeseen. Näyttökokeiden ajat ja paikat löydät kielikeskuksen verkkosivulta "Opintojakson suorittaminen AHOT-menettelyllä". Muualla suoritetuilla soveltuvilla kieliopinnoilla on mahdollista korvata kieliopintoja; ks. lisätietoja kohdasta "Viestintä ja -kieliopintojen korvaaminen".

Kieliaineet valinnaisina opintoina

Tutkintoon kuuluvien kieliopintojen lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus opiskella kieliä oman kiinnostuksensa mukaisesti. Tällöin vaihtoehtoina ovat

  1. kielikeskuksen järjestämät kielten kurssit tai
  2. kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tarjoamat kieliopinnot valinnaisina opintoina.

Kohdan b kieliopintoja voi saada suoritetuksi aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Ota yhteyttä tieteenalayksikkösi opintopäällikköön tai kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opintopäällikköön.

a. Kielikeskuksen tarjoamat opinnot

Kielikeskuksen opetus on opiskelijalähtöistä ja painottuu toiminnallisten viestintä- ja kielitaitojen harjoittamiseen. Lue opetustarjonnasta tarkemmin kielikeskuksen sivulta "Vapaasti valittavat viestintä- ja kieliopinnot".

b. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tarjoamat opinnot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opinnoissa kieltä lähestytään laajempana ilmiönä. Kielten opiskelun sisältö voidaan jakaa neljään osa-alueeseen, joita ovat

  1. kielitieto-opinnot (mm. kielen rakenne ja historia),
  2. kielialueen tuntemus (mm. kirjallisuus, alueen historia),
  3. kielitaito-opinnot (mm. puhutun ja kirjoitetun kielen tuottaminen ja ymmärtäminen) ja
  4. kääntäminen ja tulkkaus

Lähtötasokokeet valinnaisten opintojen opiskelijoiksi haluaville

Tiettyjen opintojen suorittaminen edellyttää lähtötasokokeen suorittamista. Lähtötasokoe järjestetään seuraavissa:
englannin kieli, kirjallisuus ja kääntäminen
espanjan kieli
pohjoismaiset kielet 
ranskan kieli
ranskan kielen ja yhteiskunnan opintokokonaisuus
ruotsi kääntäjän työkielenä
saksan kieli, kulttuuri ja kääntäminen
saksan kielen ja kulttuurin teemakokonaisuus
suomen kieli ja kulttuuri (suomi vieraana kielenä)
venäjän kieli, kulttuuri ja kääntäminen
venäjän kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan opintokokonaisuus

HUOMAA, että lähtötasokokeet järjestetään syksyllä juuri ennen lukukauden alkua, keväällä lähtötasokokeita ei järjestetä. Lähtötasokokeiden päivämäärät ja tarkemmat tiedot löytyvät voimassa olevasta opetusohjelmasta. Opetusohjelmasta löytyy tieto myös siitä, millä perusteella lähtötasokokeesta voi hakea vapautusta.

Seuraavia voi opiskella ilman lähtötasoketta:
romanian kieli
suomen kieli
tšekin kieli
viron kieli ja virolainen kulttuuri

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 15.6.2016 14.24 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yhteistyö
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
Tampere3
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti