Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opinnot ja opetus: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuEsittelyOpiskelijaksiOpiskeluTutkimusYksikötYhteystiedot

Kieliopinnot

Kieli- ja viestintätaito kuuluu olennaisena osana akateemiseen asiantuntijuuteen ja kansainvälistymiseen. Kieli- ja viestintäopinnot tukevat akateemisia opintoja, työelämävalmiuksia ja tutkimusta. Ne antavat valmiuksia alan kehityksen seuraamiseen ja aineistojen hyödyntämiseen, kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimiseen sekä oman kieli- ja viestintätaidon kehittämiseen.

Tutkintoon kuuluvat pakolliset kieliopinnot

Kaikkiin tutkintoihin kuuluu pakollisia kieliopintoja, ja näistä on hyvät kuvaukset kielikeskuksen sivuilla sekä opinto-oppaissa.

Joitakin opintojaksoja on mahdollista suorittaa kokeella. Jos sinulla on jo osaamistavoitteiden mukainen osaaminen, voit osallistua näyttökokeeseen. Näyttökokeiden ajat ja paikat löydät opetusohjelmasta. Muualla suoritetuilla soveltuvilla kieliopinnoilla on mahdollista korvata kieliopintoja; ks. lisätietoja kohdasta "Kieliopintojen korvaaminen".

Kieliaineet valinnaisina opintoina

Tutkintoon pakollisina kuuluvien kieliopintojen lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus opiskella kieliä oman kiinnostuksensa mukaisesti. Tällöin vaihtoehtoina ovat

  1. kielikeskuksen järjestämät kielten kurssit tai
  2. kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tarjoamat kieliopinnot valinnaisina opintoina.

Myös valinnaisia kieliopintoja voi saada suoritetuksi aiemmin hankitun osaamisen perusteella. Ota yhteyttä tieteenalayksikkösi opintoasiain päällikköön.

a. Kielikeskuksen tarjoamat opinnot

Kielikeskuksen kursseilla painotetaan käytännön viestintää. Lue opetustarjonnasta tarkemmin kielikeskuksen sivulta "Vapaasti valittavat kieliopinnot".

b. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön tarjoamat opinnot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikön opinnoissa kieltä lähestytään laajempana ilmiönä. Kielten opiskelun sisältö voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, joita ovat

  1. kielitieto-opinnot (mm. kielen rakenne ja historia),
  2. kielialueen tuntemus (mm. kirjallisuus, alueen historia) ja
  3. kielitaito-opinnot (mm. puhutun ja kirjoitetun kielen tuottaminen ja ymmärtäminen).

Lähtötasokokeet valinnaisten opintojen opiskelijoiksi haluaville

Lähtötasokokeet koskevat niitä, jotka haluavat opiskella kieliaineita valinnaisina opintoina.

Suurin osa kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden tutkinto-ohjelmista järjestää ns. lähtötasokokeen, johon valinnaisten opintojen opiskelijaksi haluavan on osallistuttava. Teknisen viestinnän opintoihin haetaan erikseen. Fonetiikkaa, yleistä kielitiedettä, yleistä käännöstiedettä, viron kieltä ja virolaista kulttuuria, romanian kieltä ja kulttuuria, Russian Studies -opintoja, tšekin kieltä, Suomen kirjallisuutta ja yleistä kirjallisuustiedettä voi kuka tahansa opiskella valinnaisina opintoina.

HUOMAA, että lähtötasokokeet järjestetään syksyllä juuri ennen lukukauden alkua, keväällä lähtötasokokeita ei järjestetä. Lähtötasokokeiden päivämäärät ja tarkemmat tiedot löytyvät voimassa olevasta opetusohjelmasta. Opetusohjelmasta löytyy tieto myös siitä, millä perusteella lähtötasokokeesta voi hakea vapautusta.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 4.3.2014 15.53 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi

YLIOPISTO
Esittely
Opiskelijaksi
Opiskelu
Tutkimus
Yksiköt
Yhteystiedot

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Opiskelijablogi
Rehtoriblogi
» lisää ajankohtaisia

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainväliset asiat
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
» lisää palveluita opiskelijalle

SÄHKÖISET PALVELUT
Intra
Moodle (learning2)
Nelli
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Tamcat
Webmail
Wentti