Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opinnot ja opetus: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Hakulomakkeen ja mahdollista tiedekuntasi tarjoamaa tarkempaa tietoa saat tiedekunnan sivulta.

Kasvatustieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden tiedekunta

Viestintätieteiden tiedekunta:

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta:

Siirtyminen suoraan maisterin tutkintoon

Opiskelija, jolla on jo suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto ja jolla on opinto-oikeus sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon, voi hakea opinto-oikeuden muutosta opiskellakseen suoraan pelkkää maisterin tutkintoa varten. Samalla opiskelija luopuu kandidaatin tutkinto-oikeudesta.

Kelpoisuuden pelkästään maisterin tutkintoon johtaviin opintoihin antaa soveltuva alempi korkeakoulututkinto (kandidaatin tutkinto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, tai soveltuva ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. Soveltuvuuden arvioi tiedekunta.

Soveltuvaksi korkeakoulututkinnoksi voidaan katsoa kuitenkin vain sellainen tutkinto, jonka lisäksi täydentäviä opintoja edellytetään enintään 60 op. Soveltuva korkeakoulututkinto on tyypillisesti kandidaatin tai maisterin tutkinto, jonka osana tai jonka lisäksi on suoritettu perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot sen maisteritutkinnon pääaineessa, jota hakemus koskee.

Opinto-oikeuden muutos saattaa edellyttää täydentävien opintojen suorittamista. Täydentävien opintojen tarve arvioidaan hakemuksen käsittelyn yhteydessä. Täydentäviä opintoja varten on oma lomakkeensa, joka liitetään opinto-oikeuden muutoshakemukseen. Linkit lomakkeisiin löytyvät tiedekunnan sivuilta.

Opiskelija voi hakea opinto-oikeuden muutosta, mikäli

  • hän on jo aiemmin suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan koulutuksen ja
  • hänellä on voimassa oleva opinto-oikeus sekä kandidaatin (180 op) että maisterin tutkintoon (120  tai 150 op)
  • hän on suorittanut pääaineen perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot siten kuin asianomainen oppiaine edellyttää

Huomaathan että opinto-oikeuden muutos saattaa vaikuttaa opintotukeesi. Lisätietoja tästä saat Kelasta.

Hakeminen ja lisätiedot

Hakulomakkeen ja mahdollista tiedekunnan tarjoamaa tarkempaa tietoa saat tiedekunnan sivulta (linkit sivun oikeassa laidassa).

Opiskelijan tulee liittää hakemukseen kopiot tutkinto- ja muista todistuksista, joiden nojalla kelpoisuus voidaan todeta. Alkuperäiset todistukset esitetään tiedekunnan kansliassa. Tiedekunnan dekaani tekee päätöksen opinto-oikeuden muutoksesta.

Säädöspohja

Yliopistolain 37 § 3 mom: Pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

  1. soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon;
  2. soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon;
  3. soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

Yliopistolain 37 § 4 mom: yliopisto voi edellyttää, että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettu henkilö suorittaa enintään yhden vuoden opintoja edellyttävän määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 9.3.2017 9.54 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti