Sisältöön
tampereen yliopisto: opiskelu: opinnot ja opetus: opiskelukäytännöt ja -ohjeet:
OpiskeluTampereen yliopistoOpiskelu
UTA intranetEtusivuTutkimusOpiskelijaksiOpiskeluAjankohtaistaYhteistyö ja palvelutYliopisto

Täydentävien opintojen periaatteista kerrotaan tarkemmin tiedekuntien sivuilla:

Kasvatustieteiden tiedekunta

Luonnontieteiden tiedekunta (ent. Informaatiotieteiden yksikkö)

Viestintätieteiden tiedekunta:

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta:

Täydentävät opinnot maisterin tutkintoon

Täydentäviä opintoja voidaan edellyttää opiskelijalta, joka suorittaa Tampereen yliopistossa pelkän maisterin tutkinnon. Pelkkää maisterin tutkintoa voi tulla suorittamaan kahdella tavalla:

  • opiskelija valitaan suorittamaan pelkkää maisterin tutkintoa
  • opiskelija, joka on hyväksytty Tampereen yliopistoon kandidaatin ja maisterin tutkintoon, siirretään hakemuksesta suoraan maisterin tutkinnon opiskelijaksi. Katso tarkemmin sivulta Siirtyminen suoraan maisterin tutkintoon.

Yliopistolain 37 §:n mukaan kelpoinen opiskelijaksi opintoihin, jotka johtavat pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon, on henkilö, joka on suorittanut soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon, soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon, soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin taikka jolla yliopisto muutoin toteaa olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Yliopisto voi edellyttää opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Maisterin tutkinnon pohjaksi soveltuva korkeakoulututkinto on tyypillisesti kandidaatin tutkinto, jonka osana tai jonka lisäksi on suoritettu perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot maisteritutkinnon pääaineessa. Soveltuvaksi korkeakoulututkinnoksi voidaan katsoa kuitenkin vain sellainen tutkinto, jonka lisäksi täydentäviä opintoja edellytetään enintään 60 op. Täydentävät opinnot voidaan määritellä suoritettavaksi tutkinnon lisäksi, tai siten, että ne sisällytetään osaksi tutkintoa.

 
Tampereen yliopisto
Kalevantie 4, 33014 Tampereen yliopisto
puh. (03) 355 111
Ylläpito: opiskeluwww@uta.fi
Muutettu: 6.3.2017 11.49 Muokkaa

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopisto
03 355 111
kirjaamo@uta.fi


KARVI-auditoitu HR Excellence in Research

YLIOPISTO
Tutkimus
Opiskelijaksi
Opiskelu
Ajankohtaista
Yhteistyö ja palvelut
Yliopisto

AJANKOHTAISTA
Aikalainen
Avoimet työpaikat
Rehtoriblogi
Tampere3

PALVELUT
Aktuaarinkanslia
Avoin yliopisto
Hallinto
Kansainvälisen koulutuksen keskus
Kielikeskus
Kielipalvelut
Kirjaamo
Kirjasto
Liikuntapalvelut
Viestintä
Tietohallinto
Tutkimuspalvelut
Täydennyskoulutus
Tietoarkisto
» lisää palveluita

OPISKELU
Opetusohjelma
Opinto-oppaat
Opiskelijan työpöytä

SÄHKÖISET PALVELUT
Andor-hakupalvelu
Andor - uusi lainasi
Intra
Moodle (learning2)
NettiOpsu / NettiRekka
NettiKatti
Sähköinen tenttipalvelu
TamPub
Office 365 webmail
Utaposti webmail
Wentti